Tượng Ngọc Hoàng

Tượng Đạo Giáo

Thần Tài, Thổ Địa

Tượng Tiên Thánh

Đèn điện, dầu, nến

Siêu thị Tâm Linh

Đạo giáo TỨ ĐẠI THIÊN SƯ 四大天師 nhắm đến 4 vị chân nhân quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến sự hình thành và phát triển của Đạo giáo. 
Trong "Thái thượng Đỗng huyền Linh bảo Xuất gia nhân duyên kinh" viết: 道言: 寧觸五萬毒蛇,不得觸出家法衣。Dịch rằng: Đạo ngôn: Ninh xúc ngũ vạn độc xà, bất đắc xúc xuất gia pháp y.  Nghĩa là: "Thà rằng chạm vào năm vạn rắn độc cũng đừng động vào y phục kẻ xuất gia".
Đông Hoa Đế Quân, hiệu là Nguyên Dương Phủ Phù Tang Đại Đế, chủ Dương Hòa Chi Khí, lý vu Đông phương, còn hiệu Vương Công Yên. Ngài cư tại Đông Hoa Phương Chư Cung, còn có tên Chư Cung Đồng Sơ Phủ, Đạo giáo tôn là “Phụ Nguyên Lập Cực Thiên Tôn”, “Truyền Đan Độ Thế Thiên Tôn”, “Đông Vương Mộc Công Thiên Tôn”.
Việc dâng sao giải hạn không hề dính dáng đến chùa bởi vì tinh thần của nhà Phật là chống lại mê tín dị đoan. Bởi đạo Phật là một hệ triết học coi trọng trí tuệ. Phật là người đặt trí tuệ cao hơn hết và khi đã lấy trí tuệ làm đầu thì suy cho cùng đạo Phật là một hệ triết học vô thần từ bi thoát tục. Đức Phật dạy con người không được làm những điều mê hoặc bởi vì trí tuệ là để chống lại những cái mê hoặc.
  Lão Tử tại tiên giới được xưng là vị thầy của vạn pháp, cũng là vị thầy của các bậc đế vương kiệt xuất thời viễn cổ. Thời Phục Hi 伏羲 ông ra làm thầy, hiệu là Nguyên Hoá Tử 元化子, dạy Phục Hi suy cựu pháp, diễn âm dương, chính bát phương, định bát quái. Thời Thần Nông 神农 ông làm thầy, hiệu là Đại Thành Tử 大成子, dạy Thần Nông nêm bách thảo, trồng ngũ cốc, cùng với dân gieo trồng. Thời Chúc Dung 祝融 ra làm thầy, hiệu là Quảng Thành Tử 广成子, dạy tu tam...
Mồng 1 tháng Giêng     Thánh đản Di Lặc Bồ Tát 弥勒菩萨. Mồng 8 tháng 2 Kỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật 释迦牟尼佛 xuất gia. Ngày 15 tháng 2 - Kỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật nhập niết bàn
Tiết Đông chí 冬至 bắt nguồn từ đời Hán, thịnh hành thời Đường Tống, truyền cho tới hiện nay. Trong Thanh Gia Lục 清嘉录 thậm chí có nói  “tiết Đông chí lớn như tết năm mới”, điều đó cho thấy rõ, người xưa rất coi trọng Đông chí. Mọi người cho rằng,