Bài cúng, Văn cúng

Cúng Tổ Nghề

Thuỷ tổ nghề ủ rượu
23/02/2023, Thứ năm
Về Đỗ Khang 杜康, có người nói ông là một vị đại thần của Hoàng Đế 黄帝:  Sau khi Hoàng Đế kiến lập liên minh bộ lạc, trải qua việc Thần Nông 神农 nếm trăm loại cỏ, phân biệt ngũ cốc, bắt đầu cày ruộng trồng lương thực. Hoàng Đế sai Đỗ Khang quản lí việc sản xuất lương thực, Đỗ Khang rất có trách nhiệm. Do bởi đất đai phì nhiêu, mưa thuận gió hoà, mấy năm liền được mùa, lương thực ngày càng nhiều. Lúc bấy giờ do chưa có kho chứa, lại không có phương pháp bảo quản khoa học, Đỗ Khang đã đem lương thực thu hoạch được chất vào sơn động. Qua một thời gian dài, bởi sơn động ẩm thấp, lương thực đã sinh mốc.