Đạo Giáo

Thiên Cảm Ứng này là lời dạy quý báu của Thái Thượng Lão Quân. Mỗi ngày đọc tụng một lần thì dứt tuyệt mọi tội lỗi. Thọ trì (hay trì tụng) một tháng thì phúc lộc càng bền. Tụng một năm thì thất tổ siêu thăng cõi trời. Trì tụng không bê trễ thì lâu dài có thể thành tựu Thánh đạo.
Chú Viết: Thiên Địa tự nhiên, uế khí phân tán(1), đỗng trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên(2). Bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên(3). Linh Bảo Phù Mệnh, phổ cáo cửu thiên(4). Càn La Đáp Na, đỗng cang thái huyền. Trảm yêu phược tà, độ nhân vạn thiên(6). Trung Sơn thần chú, Nguyên Thủy Ngọc Văn(7). Trì tụng nhất biến, khước bệnh diên niên. Án hành Ngũ Nhạc, Bát Hải tri văn. Ma vương thúc thủ, thị vệ ngã hiên. Hung khí tiêu tán, Đạo khí trường tồn.
Theo truyền thuyết vào cuối thời Đông Hán, Lão Tổ Thiên Sư sáng lập ra Đạo giáo, tại Long Hổ Sơn luyện ra Cửu Thiên Thần Đan, con cháu Trương Thị đời đời kế tục ở tại Long Hổ Sơn cho đến hết 63 đời, trải qua 1900 năm. Đây là một tông phái có thời gian tồn tại và phát triển lâu đời nhất Trung Quốc, từng được Nguyên Thế Tổ tặng phong quan tước Nhất Phẩm, tương đương với chức Tể Tướng. Vì vậy mà người ta gọi là “Long Hổ Sơn Trung Tể Tướng Gia”.
Quả là có dùng, trong văn hóa Đạo giáo vòng tràng hạt mà chúng ta thường gọi có tên chính thức là " Lưu Châu "; nó thể hiện tư tưởng "Thiên Nhân Hợp Nhất" .
Đền Động Đình thờ Long Vương ở đảo Quân Sơn, trong Hồ Động Đình tỉnh Hồ Nam, Trung Hoa ngày nay. Theo truyền thuyết Việt, Công chúa Thần Long hay Long Nữ, con Long Vương lấy Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân. Long Vương là ông ngoại của Lạc Long Quân.
Nhằm mục đích lan truyền, xiển dương tinh hoa Đạo giáo và những giá trị lâu đời, chúng tôi xin phép được chia sẻ đôi lời về “Lữ Tổ Tâm Kinh
Ngày 15 tháng 6 âm lịch đạo chúng cung nghinh Vương Linh Quan thánh đản.
Khi đến 170 tuổi, một buổi tối nọ, Triệu Địch đang ngủ, bỗng thấy nơi vách của gian nhà có một chỗ phát ra ánh sáng, giống như tấm kính, vội bảo người nhà đến xem thử có hay không, là chuyện gì?  Họ đều nói là không thấy gì. Về sau Triệu Địch nhìn thấy tấm kính đó ngày càng lớn, và ngày càng sáng, cuối cùng chiếm trọn cả vách, ánh sáng chiếu cả gian nhà, thậm chí có thể đọc sách không cần dùng đèn.
Tam Mao Chân Quân 三茅真君 là hợp xưng ba anh em Mao Doanh 茅盈, Mao Cố 茅固 và Mao Trung 茅衷, người Hàm Dương 咸阳 thời Hán Cảnh Đế 汉景帝.
Tập đại thành về tư tưởng Đạo gia, đời sau gọi ông với Lão Tử là “Lão Trang” 老庄. Tác phẩm đại biểu có Trang Tử庄子, những thiên nổi tiếng có Tiêu dao du 逍遥游, Tề vật luận 齐物论 ... Trang Tử chủ trương “thiên nhân hợp nhất” và “thanh tĩnh vô vi”.
Đạo giáo tôn phụng Ma Tổ làm Hàng hải Bảo hộ thần 航海保护神. Thời cổ xưng là Thiên Phi 天妃, Thiên Hậu 天后, Thiên Thượng Thánh Mẫu 天上圣母, tục xưng là Ma Tổ妈祖.
Phúc 福, Lộc 祿, Thọ 壽 là bức hình “Tam tinh” 三星, lấy Thiên quan 天官, Thọ tinh lão nhân 壽星老人, Lộc tinh 祿星làm chủ thể.
Vương Trùng Dương 王重阳, danh Triết 喆, tự Tri Danh 知名, đạo hiệu Trùng Dương Tử 重阳子, sinh vào cuối thời Bắc Tống
Trương Giác 张角 sáng lập Đạo giáo Thái Bình đạo 太平道, tự xưng là Đại Hiền lương sư 大贤良师, đồng thời tay cầm gậy cửu tiết, lá bùa để tụng chú, bảo bệnh nhân khấu đầu sám hối tội lỗi của bản thân. Sau đó cho bệnh nhân uống nước bùa (phù thuỷ 符水)
Nhưng chỉ có phái Mao Sơn 茅山 nổi tiếng trên đời, những phái đạo khác như Nam, Bắc Thiên Sư Đạo 南, 北天师道thì im bặt tăm hơi.