Đông Hoa Đế Quân Đông Vương Mộc Công Thiên Tôn

Thứ bảy, 25/02/2023, 22:51 GMT+7

Đông Hoa Đế Quân, hiệu là Nguyên Dương Phủ Phù Tang Đại Đế, chủ Dương Hòa Chi Khí, lý vu Đông phương, còn hiệu Vương Công Yên. Ngài cư tại Đông Hoa Phương Chư Cung, còn có tên Chư Cung Đồng Sơ Phủ, Đạo giáo tôn là “Phụ Nguyên Lập Cực Thiên Tôn”, “Truyền Đan Độ Thế Thiên Tôn”, “Đông Vương Mộc Công Thiên Tôn”.

Nguồn: Long Môn

Ảnh: Internet

Thiên Địa tạo sinh muôn loài. Thuở hồng mông vừa phân, Dương khí thăng lên mà kết thành Trời, Âm khí vốn trọc hạ trầm xuống dưới mà kết thành Đất. Nói Trời Đất tạo sinh muôn loài cũng chính là ám chỉ Âm Dương chất phối mà nên vạn vật. Triết lý Âm Dương đi vào tôn giáo, hiện xuất nên hai vị tôn thần. Dương khí hóa sinh Đông Vương Công, Âm khí hóa sinh Tây Vương Mẫu. Hai vị chưởng quản nhị khí mà dưỡng dục thiên địa, đào quân vạn vật. Phàm là thiên thượng, thiên hạ, tam giới thập phương, nam tử đắc đạo đều do Đông Vương Công chủ quản.
Trong Đạo giáo, Đông Hoa Đế Quân là hóa thân của Đông Vương Công, cùng Tây Vương Mẫu nắm giữ tiên tịch của những kẻ nam nữ tu đạo. Theo tích truyền, phàm nam tử thành tiên, đầu tiên phải đến bái Đông Vương Công. Kế đó, Đông Vương Công đưa đến bái Tây Vương Mẫu. Sau mới vào bái Ngọc Hoàng, Tam Thanh.

Trường hợp hóa thân của các vị tự nhiên cao chân trong Đạo giáo nhiều vô kể: Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân thành Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tử Vi Đại Đế hóa thân thành Phong Đô Huyền Khanh Đại Đế, Hậu Thiên Lôi Tổ hóa thân thành Đẩu Mẫu Nguyên Quân. Song, trường hợp chúng thánh hóa thân thành phàm nhân khá ít, truyền thống có Huỳnh Hoặc tinh hóa thân Vương Thiện; Đông Vương Công hóa thân Vương Huyền Phủ Tổ sư. Dù chúng thánh có hóa thân thành phàm nhân đi nữa, Đạo giáo tuyệt nhiên không gọi là đầu thai chuyển thế. Bởi lẽ Đạo giáo tin nhận rằng tự nhiên cao chân không vướng vào luân hồi mà xem đó là một sự biến đổi mầu nhiệm.

Với trường hợp của Đông Hoa Đế Quân (Vương Huyền Phủ Tổ sư), chúng ta nên hiểu rõ: từ đời đời và muôn thuở, đã tồn tại nguyên thần của “Vương Huyền Phủ” (đặt trong ngoặc kép vì trước khi Tổ sinh ra, chưa có tên gọi này mà có thể là tên gọi khác qua nhiều kiếp). Tuy nhiên, trong muôn kiếp ấy, Đại Đạo nhận thấy nguyên thần này mang phẩm chất cao cả, trọn hảo và hoàn toàn xứng đáng. Đại Đạo tiên liệu được rằng ở kiếp Vương Huyền Phủ, Tổ sẽ đắc đạo. Vậy nên Ngài đã ưu ái mà gia ân, trích tiên khí vào phàm nhân đó. Ở đây chính là từ Đông Vương Công gia ân cho Vương Huyền Phủ Tổ sư. Tổ sư nhờ đó mà đảm đương chức vụ tuyển tiên thay cho Đông Vương Công. Thế mới nói, Vương Huyền Phủ - Đông Hoa Đế Quân chính là hóa thân của Đông Vương Công.

Đông Hoa Đế Quân được tôn xưng là Bắc Tông Đệ Nhất Tổ, Ngài là sơ tổ của Toàn Chân Đạo. “Kim liên chính tông ký” chép: “Đông Hoa Đế Quân, tính Vương thị, tự Huyền Phủ, đạo hiệu Đông Hoa Tử. Sinh hữu kỳ biểu, ấu một chân phong, Bạch Vân Thượng Chân kiến nhi ái chi, viết: “Thiên thượng trích tiên nhân dã”. Nãi dẫn nhập đạo…. Tại nhân gian sổ bách tuế, thù vô suy lão chi dung. Khai xiển huyền tông, phát huy diệu uẩn, âm công tế vật, huyền đức động thiên, cố thiên chân tứ hiệu Đông Hoa Đế Quân, hựu viết Tử Phủ Thiếu Dương Đế Quân. Thụ độ môn nhân Chính Dương Tử Chung Ly Vân Phong, tự hoằng giáo pháp”. Khi Tổ hạ sinh, trời xuất dị tượng. Khi lớn lên, được Bạch Vân Thượng Chân ưu ái mà phán: “Quả là tiên trên trời xuống đây vậy!” (Ý bảo là người thuần khiết vô ngần). Tại thế gian huyền công Tổ thấu trời, thường hành âm công tế vật, sau thăng chân được tứ ban hiệu Đông Hoa Đế Quân.

Bành Trí Trung đời nhà Nguyên biên “Minh hạc dư âm” quyển thứ ba, có chép lại lời của Vương Trùng Dương tổ sư - “Mãn đình phương” rằng: “Nhữ phụng Toàn Chân, kế phân ngũ tổ, lược tương tông phái xưng dương. Lão Quân kim khẩu, thân phó dữ Tây Vương Thánh Mẫu, tứ Đông Hoa giáo chủ. Đông Hoa giáng Chung Ly thừa đương, truyền huyền lý, phú xuân Lưu Tướng, Lữ Tổ ngộ hoàng lương.”

Ảnh: internet

Ngày mồng 6 tháng 2 Nông lịch: Đạo giáo cung nghênh Đông Hoa Đế Quân Thánh đản. Đạo chúng thường trì tụng bảo cáo, cung chúc thánh đản, kỳ nguyện tiến đạo vô ma.

Đông Hoa Đế Quân Bảo cáo

Chí tâm quy mệnh lễ: Tử phủ động thiên, thanh dương hóa khí. Chưởng ác chư tiên chi tịch, khai xiển pháp môn chi thủy. Soạn trứ hoàng đình dữ đạo đức kinh, tương vi biểu lí; đề hành lãng uyển tá thần bảo quân, bí dĩ duy trì. Thanh vân kết cái, tử khí liên thành. Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ. Thanh Dương khởi phái, Tử Phủ Đông Hoa đế quân, Phụ Nguyên Lập Cực thiên tôn

admin
Chia sẻ:
Ý kiến khách hàng