Kinh Kệ & Thần Chú

Trì Chú & Niệm Chú

21:47, 15/08/2021
Khai quang là một thuật ngữ mà người ta sử dụng một cách bừa bãi trong phong thủy hiện đại. Thật sự khai quang là một ghi thức tịnh hóa vật phẩm và dẫn tổ khí ở Thiên Khu, Âm khu tàng kí vào vật phẩm để ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  Bán hàng
  0948.482.482
  0968.488.488
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn