Học Đạo

Dân gian thường nói: “Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ” nhằm để chỉ phương vị của Thanh  Long và Bạch Hổ trong Tứ Tượng. ...
Thiên Cảm Ứng này là lời dạy quý báu của Thái Thượng Lão Quân. Mỗi ngày đọc tụng một lần thì dứt tuyệt mọi tội lỗi. ...
Ngọc Hoàng Đại Đế truyền lệnh cho Thái Bạch Kim Tinh hiện thế một thân tìm nhà nào có đức xuống đầu thai và lệnh cho Nam ...
Chú Viết: Thiên Địa tự nhiên, uế khí phân tán(1), đỗng trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên(2). Bát phương uy thần, sử ngã ...
Theo truyền thuyết vào cuối thời Đông Hán, Lão Tổ Thiên Sư sáng lập ra Đạo giáo, tại Long Hổ Sơn luyện ra Cửu Thiên Thần ...
Bấy giờ Chân Võ Đại Đế từ bỏ vương vị, ở núi Võ Đang dốc lòng tu hành, chỉ thấy "diệp trường  hựu lạc,diệp lạc ...
Quả là có dùng, trong văn hóa Đạo giáo vòng tràng hạt mà chúng ta thường gọi có tên chính thức là " Lưu Châu "; nó thể hiện ...
Mã Lang Phụ Quán Âm: Đời Đường có một mỹ nữ mà những người con trai đều tranh nhau cưới, nàng nói trong một đêm nếu ...
Mồng 1 tháng Giêng     Thánh đản Di Lặc Bồ Tát 弥勒菩萨. Mồng 8 tháng 2 Kỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật 释迦牟尼佛 xuất gia. ...
Đền Động Đình thờ Long Vương ở đảo Quân Sơn, trong Hồ Động Đình tỉnh Hồ Nam, Trung Hoa ngày nay. Theo truyền thuyết Việt, ...
- Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (Mậu Tý 1528 - Quý Sửu 1613). Tiến sĩ khoa Canh Thìn (1580) thời Lê - Trịnh, làm quan đến chức Hộ ...
Người Việt thường có tranh thờ hoặc tượng thờ ba ông Phúc Lộc Thọ. Đây là mong ước của con người về đời ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  Bán hàng
  0948.482.482
  0968.488.488
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn