Nguyên Thủy Thiên Tôn

Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn (chữ Hán: 元始天尊) là vị thần tiên tối cao của Đạo giáo, đứng thứ hai trong Tam Thanh với ngôi vị Ngọc Thanh. Hai vị kia là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn (đứng thứ 3) và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (tức Thái Thượng Lão Quân) (đứng đầu). Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn còn gọi là “Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn”, là vị tối cao trong Tam Thanh, cũng là vị Tôn Thần hạng nhất của Thần Tiên Đạo Giáo. Theo “Lịch đại thần tiên thông giám” tôn xưng Ngài là “Vị Tổ chủ trì cõi trời”. Địa vị của Ngài tuy cao, nhưng lại xuất hiện muộn hơn Thái Thượng Lão Quân.

Nguồn: internet

duc-nguyen-thuy-thien-ton-truong-chan-quan

Ảnh: Tiên Tượng Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn được thờ tại Trường Chân Môn, Biên Hòa, Đồng Nai

 

Theo truyền thuyết Đạo Giáo về Đức Nguyên Thủy Tiên Tôn

Theo thần thoại Trung Quốc, thuở sơ khai chưa có trời đất, trước cả hỗn mang, chỉ mới có cái nguyên khí huyền bí, có vị Nguyên Thuỷ Thiên Vương, Nguyên Thỉ nghĩa là cái gốc đầu tiên. Nguyên Thuỷ Thiên Vương chưa phải hẳn là vị thần, mà chỉ là nguyên lý sơ khai. Khi hình thành Thái cực rồi Lưỡng nghi, có Âm dương, thì thể chất Nguyên Thuỷ Thiên Vương ngưng kết thành Bàn Cổ tạo ra trời đất, mà linh thể trở thành Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, là bậc tối cao vô thượng của cả vũ trụ. Bàn Cổ thì chết đi, nhưng linh thể Thiên Tôn thì tồn tại mãi mãi. Như thế Nguyên Thuỷ Thiên Vương và Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Bàn Cổ tuy ba mà một. Liền sau Nguyên Thuỷ Thiên Tôn là Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn tạo thành Tam Thanh.

Nguyên khí Hóa Tam Thanh,  sinh hoá mới thành các đấng thần thánh tiên, và các thần thánh tiên đều quay về cõi Tam Thanh. Ngọc Hoàng Thượng đế là Thiên Đế ở thiên đình, cũng là do Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ định. Tam Thanh gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn là học trò của Hồng Quân Lão Tổ, Tam thanh cũng chính là đấng tối cao của Đạo giáo.
 


Đồ đệ của Đức Nguyên Thỉ Thiên Tôn 


Trong Phong thần diễn nghĩa: Trong tiểu thuyết thần thoại Phong thần diễn nghĩa, Nguyên Thủy Thiên Tôn được xem như một vị đạo nhân sáng lập ra Xiển giáo, một giáo phái nơi mà tín đồ là các đạo sĩ tu chân học đạo tọa lạc tại Ngọc Hư Cung, đó là một chốn thần tiên quanh năm bị sương mù bao phủ. Giai đoạn mà người ta biết đến ông là cuối đời nhà Thương năm 1030 TCN, đời vua thứ 30 Đế Tân tức Trụ Vương, ông là người trao bảng Phong thần cho Khương Tử Nha giúp nhà Chu đánh dẹp nhà Thương.

Đây là một nhân vật hư cấu trong bộ tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa, ông hầu như không ảnh hưởng đến quá trình phân tranh giữa hai nước Chu - Thương mà chỉ đóng vai trò chủ chốt trong phái Xiển giáo, dẫn dắt các đệ tử trên con đường tu đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thật trong lịch sử Trung Quốc mà chỉ là một nhân vật trong thế giới thần thoại Phong thần diễn nghĩa mà thôi

Tồn tại cùng với Xiển giáo của Nguyên Thỉ Thiên Tôn là Triệt giáo do Thông Thiên giáo chủ thành lập, đây là một giáo phái tương tự như Xiển Giáo. Ngày trước hai vị giáo chủ và sư huynh Lão Tử đều học cùng một thầy là Hồng Quân Lão Tổ, nhưng vì đối kháng nhau nên đi theo con đường riêng mà hình thành hai đạo phái khác nhau. Tất cả thành viên trong giáo phái do ông chỉ định đều có nhiệm vụ phò trợ Tây Bá Hầu Cơ Xương cùng các chư hầu dấy binh phạt Trụ và đó cũng cuộc chiến tranh của các thần tiên vào khoảng 1000 năm TCN.

Nguyên Thỉ Thiên Tôn ban cho đệ tử Khương Tử Nha bảng Phong Thần và căn dặn xây đài phong thần để tiếp đón linh hồn các chiến sĩ đã tử trận, phong thần tùy theo công trạng. Người sư đệ của Khương Tử Nha là Thân Công Báo cũng đã dùng nhiều thủ đoạn cản trở nhưng gặp thất bại.

Khi Khương Tử Nha gặp nạn tử trận, ông cũng dùng phép hồi sinh cứu Khương Tử Nha sống lại thoát khỏi nạn kiếp và tiếp tục sứ mệnh của mình. Trong trận chiến cuối cùng với Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã toàn lực vận động các đạo nhân Ngọc Hư Cung chiến đấu tới cùng và đã thành công đẩy lùi thế lực của Triệt Giáo.

Đồ đệ
Truyện Phong Thần đã lấy nhiều vị thần tiên, kể cả Bồ tát trong Phật giáo gán làm đồ đệ của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, thậm chí cả Linh Bảo Thiên Tôn trong Tam Thanh cũng thế, nhưng Thái Thượng Lão Quân lại làm sư huynh của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn.
Quảng Thành Tử ở động Đào Nguyên núi Cửu Hoa
Hoàng Long chân nhân ở động Ma Cô núi Nhị Tiên
Thái Ất chân nhân ở động Kim Quang núi Càn Nguyên
Văn Thù Quảng Pháp thiên tôn ở động Vân Tiêu núi Ngũ Long (Văn Thù bồ tát)
Từ Hàng đạo nhân ở động Lạc Già núi Phổ Đà (Quan Âm bồ tát)
Đạo Hành thiên tôn ở động Ngọc Ốc núi Kim Đình
Xích Tinh Tử ở động Vân Tiêu núi Thái Hoa
Cù Lưu Tôn ở động Phi Vân núi Giáp Long (Phật Câu Lâu Tôn)
Linh Bảo đại pháp sư ở động Nguyên Dương núi Không Động
Phổ Hiền đạo nhân ở động Bạch Hạc núi Cửu Cung (Phổ Hiền bồ tát)
Ngọc Đỉnh chân nhân ở động Kim Hà núi Ngọc Tuyền
Thanh Hư Đạo Đức chân nhân ở động Tử Dương núi Thanh Phong

Tu Đạo Kinh của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn

Nơi Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn ngự là Ngọc Tử Hư cung, cõi đó gọi là Thánh cảnh, thuộc tầng trời Đại Niết Bàn.

Hồi đầu của Đạo giáo không thấy nói đến Nguyên Thủy, trong “Thái Bình Kinh”, Tưởng Nhĩ Chú” cũng đều không thấy ghi tên Ngài, kể cả trong thần thoại xưa Trung Quốc cũng không thấy nói đến hành trạng Ngài. Danh xưng Nguyên Thủy xuất hiện sớm nhất trong “Chẩm trung thư” ghi là “Trước lúc hổn độn chưa phân rõ (thái cực), đã có “tinh hoa của trời đất” hiệu là “Nguyên Thủy Thiên Vương”sẵn bên trong, sau phân hóa thành hai phần (lưỡng nghi), Nguyên Thủy Thiên Vương ở phía trên cõi trời, ngẫng lên hút thiên khí, cúi xuống uống địa tuyền (suối đất) trải qua vô số kiếp, cùng với Thái Nguyên Ngọc Nữ thông khí kết tinh mà sanh ra Thiên Hoàng Tây Vương Mẫu. Thiên hoàng sanh ra Địa Hoàng, Địa Hoàng sanh ra Nhân Hoàng, tiếp tục sanh ra con cháu là Bào Hi, Thần Nông. Cho nên bảo rằng: “Phía trên Đại La có bảy ngọn núi báu gọi là Huyền Đô Ngọc Kinh, có ba cung. Thượng cung là nơi ở của Bàn Cổ Chân Nhân, Nguyên Thủy Thiên Vương và Thái Thái Thánh Mẫu”. Như vậy, từ đây mới có danh xưng Nguyên Thủy Thiên Vương...

Một số Kinh Của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn:

1. Nguyên thủy thiên tôn thuyết thăng thiên đắc đạo chân kinh

2. Tu Đạo Kinh của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn


 

 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  Bán hàng
  0948.482.482
  0968.488.488
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn