< 1.000.000 đ
1.000.000 đ - 5.000.000 đ
5.000.000 đ - 8.000.000 đ
8.000.000 đ - 10.000.000 đ
10.000.000 đ - 15.000.000 đ
> 15.000.000 đ
Gõ Trắc
Đá Tự Nhiên
Gốm Sứ
Bột Đá
Đồng nguyên khối
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng vàng
Gỗ Hương
Gỗ Cẩm
Gỗ Nu Hương
Gỗ Mít
Bột đá
Gỗ Đào
Gấm
Gỗ Hương Đá
Gỗ Gõ Vàng
Đá Ngọc Hoàng Long
Đá Ngọc Phỉ Thúy
Bột Composite
Đồng Sơn Men
Lưu Ly
Gỗ Long Não
Sứ men rạn vẽ tay
Bột đá dát vàng
170cm
120 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 Cm
10 Cm
12 cm
16 cm
27 cm
24 cm
37 cm
23 cm
25cm
45 cm
1.5"
3"
2"
3.5"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
16"
18"
20"
22"
1 tay
2 tay
2.5 tay
3 tay
3.5 tay
4 tay
4.5 tay
5 tay
6 tay
7 tay
8 tay
9 tay
5 cm
9 cm
13 cm
15 cm
10 tay
8 cm
11 cm
18 cm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
Bộ 3 ly
Bộ 5 ly
14 cm
22 cm
32 cm
31 cm
47 cm
52 cm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
34 cm
26 cm
43 cm
Cao 16cm
Cao 20cm
Cao 25cm
Cao 30cm
Cao 40cm
Cao 48cm
Cao 66cm
72cm
48 cm
1m63
Cao 13cm
Cao 18cm
Cao 28cm
Cao 33cm
Cao 23cm
Cao 12.5cm
Cao 15cm
Cao 27.5cm
Cao 32.5cm
3 Bông
5 Bông
7 Bông
9 Bông
13 Bông
3inch (~8cm)
3.6inch (~9cm)
4inch (~10cm)
5inch (~13cm)
6inch (~15cm
7inch (~18cm)
8inch (~20cm)
9inch (~23cm)
10 inch (25.3cm)
Cao 63cm
Việt Nam
Trung Quốc
Nhập Khẩu
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc
Đài Loan

Nhật Quang Nguyệt Quang bồ tát

 

Tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát - Biểu tượng của ánh sáng giác ngộ

Tượng Phật là một trong những vật phẩm tâm linh quan trọng trong đời sống của người Việt Nam. Tượng Phật không chỉ giúp con người hướng thiện, tu tâm dưỡng tính mà còn mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Trong đó, tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát là một trong những mẫu tượng được nhiều người yêu thích.

1. Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát Là Ai?

Như chúng ta đã biết Cả hai Ngài Nhật Quang – Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát thường hộ vệ cho Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật để cứu độ chúng sinh.

Danh hiệu của các Ngài cũng đã phần nào lột tả được hạnh nguyện của các Ngài.

Kinh Dược Sư nói rằng: “Ở trong nước ấy có hai vị Bồ Tát Ma Ha Tát, vị thứ nhất tên là Nhật Quang Biến Chiếu, vị thứ hai tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu là bậc Thượng Thủ của vô lượng vô số Bồ Tát”.

Đông Phương Tam Thánh, Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát

Ở trong vô lượng Bồ Tát quyến thuộc của Đức Phật Dược Sư thì Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát là Bồ Tát có địa vị trọng yếu ở hàng Thượng Thủ. Hai người nắm giữ kho báu Chính Pháp của Đức Dược Sư Như Lai.

Đức Dược Sư Như Lai, Nguyệt Quang Bồ Tát và Nhật Quang Bồ Tát hợp xưng là Đông Phương Tam Thánh.

1.1. Nhật Quang Bồ Tát

Nhật Quang Bồ Tát là vị Bồ Tát thị giả bên trái của Phật Dược Sư. Ngài có nhiệm vụ hộ trì Phật pháp, hóa độ chúng sinh. Nhật Quang Bồ Tát có thân hình mình màu đỏ, tay phải cầm vòng hoa màu đỏ, tay trái cầm Nhật Luân.

Nhật Quang Bồ tát có danh hiệu là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Danh hiệu này có nghĩa là Ngài là vị Bồ tát có ánh sáng chiếu khắp bốn phương tám hướng, có thể xua tan bóng tối của vô minh, giúp chúng sinh đạt được trí tuệ sáng suốt.

Thờ cúng tượng Nhật Quang Bồ Tát được cho là giúp tăng cường trí tuệ, sáng suốt, loại bỏ phiền não, giúp chúng sinh đạt được giác ngộ.

1.2. Nguyệt Quang Bồ Tát

Nguyệt Quang Bồ Tát là vị Bồ Tát thị giả bên phải của Phật Dược Sư. Nguyệt Quang Bồ Tát là vị Bồ tát ngự trên mặt trăng, biểu thị cho ánh sáng vào buổi đêm. Ngài có nhiệm vụ bảo vệ chúng sinh khỏi tai ương, tật bệnh.

Nguyệt Quang Bồ Tát được biết đến thân màu trắng, tượng của Ngài có hình tướng và các thứ trang sức khá giống với Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài ngồi trên tòa ngỗng, mặt mày đẹp trang nghiêm, trên tay cầm hoa sen xanh, thân đeo trang sức và dây Anh Lạc, trên đoá sen là hình mặt trăng bán nguyệt.

Nguyệt Quang Bồ tát có danh hiệu là Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Danh hiệu này có nghĩa là Ngài là vị Bồ tát có ánh sáng chiếu khắp bốn phương tám hướng, có thể xua tan bóng tối của phiền não loại bỏ tham sân si, giúp chúng sinh đạt được tâm hồn thanh tịnh.

Thờ cúng tượng Nguyệt Quang Bồ Tát được cho là giúp tâm hồn thanh tịnh, an lạc, loại bỏ phiền não, mang lại hạnh phúc cho chúng sinh.

2. Ý nghĩa tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát

Nhật Quang Bồ Tát

Nhật Quang Bồ Tát là thị giả bên cạnh Phật Dược Sư, có ánh sáng như mặt trời xua tan bóng tối, giúp chúng sinh giác ngộ. Ngài đã phát nguyện "diệt trừ tất cả tà ma ngoại đạo, giúp chúng sinh được an lạc". Ngài là biểu tượng của trí tuệ, giúp chúng sinh giác ngộ, đạt đến cảnh giới giải thoát.

Trong cuộc sống, ánh sáng của mặt trời có vai trò vô cùng quan trọng. Nó mang lại ánh sáng, sưởi ấm cho muôn loài, giúp cây cối sinh sôi nảy nở. Ánh sáng mặt trời cũng là biểu tượng của trí tuệ, giúp chúng ta nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh.

Nhật Quang Bồ Tát cũng mang ý nghĩa tương tự. Ngài là vị Bồ Tát soi sáng trí tuệ của chúng sinh, giúp chúng ta nhìn thấy chân lý, vượt qua vô minh, tăm tối.

Nguyệt Quang Bồ Tát

Nguyệt Quang Bồ Tát là thị giả bên cạnh Phật Dược Sư, có ánh sáng như mặt trăng soi sáng tâm hồn, giúp chúng sinh tiêu trừ tham sân si. Ngài đã phát nguyện "xóa tan mọi phiền não, giúp chúng sinh được giải thoát". Ngài là biểu tượng của sự thanh tịnh, giúp chúng sinh tiêu trừ tham sân si, hướng đến chân thiện mỹ.

Mặt trăng là một biểu tượng của sự thanh tịnh, sáng suốt và bình an. Ánh sáng của mặt trăng cũng là một biểu tượng của trí tuệ, giúp soi sáng tâm trí của chúng sinh.

Do đó, Nguyệt Quang Bồ Tát được xem là vị Bồ Tát của trí tuệ, sự thanh tịnh và an lành.

Hai vị Bồ Tát này tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi. Ánh sáng mặt trời của Nhật Quang Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ soi sáng khắp thế gian, giúp chúng sinh thoát khỏi mê lầm. Ánh sáng mặt trăng của Nguyệt Quang Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi bao la, giúp chúng sinh giải trừ khổ đau.

3. Chân Ngôn của Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát

Chân Ngôn của Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát là một bài chú trong Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện. Bài chú này có công năng giúp người trì tụng tiêu trừ bệnh tật, tai ương, thành tựu thiện pháp, và đạt được trí tuệ.

NHẬT QUANG BỒ TÁT NGUYỆT QUANG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

(Chú này trích từ Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Chú Đà La Ni)

Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha Bodhisatva) vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà La Ni nên nói Thần Chú để ủng hộ. Liền nói Chú là:

Nam mô bột đà cù na mê (1) Nam mô đạt ma mạc ha để (2) Nam mô tăng già đa dạ nê (3) Để lị bộ tất (4) Tát đốt đam nạp ma (5) sa bà ha (6) 傛伕 晜湑 乃仕亦傛伕 叻猣 倕凸傛伕 惈千

NAMO BUDDHĀ KUṆAMI

NAMO DHARMA MAHATI

NAMO SAṂGHA TAYĀNI

TIRABHŪBI SATVADAṂ_ NAMA DABHA SVĀHĀ

NAMO RĀGAYE SARVA SATAVAṆID DHARĀSAṂRĀ SVĀHĀ

Tụng Chú này diệt tất cả tội, cũng hay tịch trừ Ma và trừ Thiên Tai. Nếu tụng một biến lễ Phật một bái. Như vậy một ngày ba thời riêng biệt tụng Chú lễ Phật thì đời vị lai, khi thọ thân sẽ được mỗi mỗi tướng mạo đoan chính đầy đủ quả báo

Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha Bodhisatva) cũng vì người tụng trì Đại Bi Tâm Đà La Ni mà nói Thần Chú. Vì các Hành Nhân nên nói Đà La Ni Chú để ủng hộ. Liền nói Chú là :

“Thâm đê đế đồ tô tra (1) A nhược mật đế , ô đô tra (2) thâm kỳ tra (3) Ba lại đế tra (4) Gia di nhược tra, ô đô tra (5) Câu la đế tra kỳ ma tra (6) Sa bà ha”

NAMO SAṂDHETI TUṢŪṬHA ĀMITI ŪṬŪṬHA SAṂKAIṬHA

PALAUTIYEMEJAṬHA ŪṬŪṬHA KAULĀTAUṬHA KAIMOṬHA SVĀHĀ

Tụng Chú này 5 biến, lấy chỉ ngũ sắc làm Chú Sách (sợi dây Chú) cột buộc Chú này ở chỗ bị đau.

Đây là điều mà hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói. Nay Ta cũng vì các Hành Nhân mà làm ủng hộ, trừ tất cả chướng nạn , trừ tất cả đau đớn của bệnh ác, thành tựu tất cả Pháp lành, mau lìa tất cả sự đáng sợ. Nếu có kẻ bài báng Chú này tức là phỉ báng chư Phật vậy.

4. Thờ cúng tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát mang lại những lợi ích gì?

Thờ cúng tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát mang lại cho con người nhiều lợi ích, cả về tâm linh lẫn vật chất. Cụ thể như:

 • Giúp chúng sinh thoát khỏi mê lầm, khổ đau, hướng đến chân thiện mỹ.
 • Tăng cường trí tuệ, sáng suốt, minh mẫn.
 • Tâm hồn thanh tịnh, an lạc.
 • Mọi việc trong cuộc sống đều thuận lợi, suôn sẻ.

5. Mua tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát ở đâu uy tín?

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều cơ sở bán tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát. Tuy nhiên, để mua được tượng chất lượng, uy tín, bạn nên tìm đến những cơ sở có kinh nghiệm lâu năm, được nhiều người tin tưởng.

Thocung.com là một trong những địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm tượng Phật, tượng Bồ Tát,…….. với chất lượng cao và giá cả hợp lý. Tại Thocung.com, bạn có thể tìm thấy đa dạng mẫu tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát với nhiều kích thước, chất liệu khác nhau.

Các mẫu tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát tại Thocung.com

Tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát tại Thocung.com được chế tác bởi những nghệ nhân có tay nghề cao, với kỹ thuật điêu khắc tinh xảo, mang lại vẻ đẹp chân thực, sống động cho từng chi tiết.

Tại Thocung.com, bạn có thể tìm thấy các mẫu tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, bao gồm:

 • Tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát gỗ: Tượng gỗ được làm từ các loại gỗ quý như gỗ hương, gỗ trắc, gỗ cẩm lai,... mang vẻ đẹp sang trọng, tinh tế.
 • Tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát đồng: Tượng đồng mang vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp, thể hiện sự uy nghiêm của Phật pháp. Tượng đồng được chế tác từ các loại đồng nguyên chất, đảm bảo độ bền cao.
 • Tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát đá: Tượng đá mang vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc, mang ý nghĩa trường tồn. Tượng đá được chế tác từ các loại đá tự nhiên như đá cẩm thạch, đá ngọc,...
 • Tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát composite: Tượng composite là loại tượng có giá thành hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Tượng composite được chế tác từ các vật liệu tổng hợp, có độ bền cao, không bị phai màu theo thời gian.

Ngoài ra, các mẫu tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát tại Thocung.com cũng có nhiều kích thước khác nhau, phù hợp với nhiều không gian thờ cúng. Các kích thước phổ biến bao gồm:

 • Tượng có kích thước nhỏ (khoảng 10-20cm): Thích hợp đặt trên bàn thờ, tủ thờ, kệ nhỏ,...
 • Tượng có kích thước trung bình (khoảng 30-50cm): Thích hợp đặt trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật,...
 • Tượng có kích thước lớn (khoảng 60cm trở lên): Thích hợp đặt trong các chùa, đền, miếu,...

6. Lợi ích khi thờ cúng tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát

Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát là hai vị Bồ Tát thường được thờ cùng với Phật Dược Sư trong các chùa, gia đình Phật tử Việt Nam. Hai vị Bồ Tát này có ý nghĩa biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi của Phật Pháp.

Việc thờ cúng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ, bao gồm:

 • Tăng cường trí tuệ, minh mẫn: Ánh sáng trí tuệ của Nhật Quang Bồ Tát có thể giúp gia chủ tăng cường trí tuệ, minh mẫn, sáng suốt trong suy nghĩ và hành động.
 • Tăng cường lòng từ bi, nhân ái: Lòng từ bi của Nguyệt Quang Bồ Tát có thể giúp gia chủ tăng cường lòng từ bi, nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ người khác.
 • Trừ tai ương, bệnh tật: Ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi của hai vị Bồ Tát có thể giúp gia chủ trừ tai ương, bệnh tật, đem lại bình an, hạnh phúc cho gia đình.
 • Cầu mong bình an, may mắn: Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát cũng là vị Bồ Tát che chở cho chúng sinh, giúp cho người thờ cúng cầu mong bình an, may mắn được thành tựu.

Ngoài ra, việc thờ cúng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát còn giúp cho gia chủ có được tâm thanh tịnh, an lạc, hướng đến những điều thiện lành, tích cực.

Với những lợi ích to lớn mà thờ cúng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát mang lại, chúng ta nên tích cực phát tâm thờ cúng hai vị Bồ Tát này để có được cuộc sống an lành, hạnh phúc.

7. Cách thờ cúng tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát

Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát là hai vị Bồ Tát đứng hầu hai bên Phật Dược Sư. Các Ngài tượng trưng cho ánh sáng mặt trời và mặt trăng, là biểu tượng của trí tuệ và từ bi. Thờ cúng tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát mang lại cho gia chủ nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc.

Để thờ cúng tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát đúng cách, quý khách hàng cần lưu ý những điều sau:

 • Chọn vị trí đặt tượng trang nghiêm, sạch sẽ, thoáng mát.
 • Đặt tượng hướng ra cửa, để ánh sáng mặt trời và mặt trăng có thể chiếu rọi vào.
 • Thường xuyên lau chùi tượng sạch sẽ, trang nghiêm.
 • Thường xuyên thắp hương, tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện cho gia đình bình an, hạnh phúc.
 • Thường xuyên trì niệm danh hiệu hai vị Bồ Tát.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể đặt hoa tươi, trái cây, nước sạch lên bàn thờ để trang trí.

Vào các ngày lễ lớn như lễ Phật đản, lễ Vu Lan, lễ Trung thu,... gia chủ có thể cúng dường hoa, quả, bánh kẹo,... để cầu mong các Ngài gia hộ cho gia đình bình an, hạnh phúc.

8. Lời Kết

Tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát là một trong những mẫu tượng Phật được nhiều người yêu thích. Thờ cúng tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát giúp con người tăng cường trí tuệ, sáng suốt, minh mẫn trong mọi việc; giúp tâm hồn thanh tịnh, an lạc, giải trừ phiền muộn, lo lắng; tăng cường lòng từ bi, nhân ái, giúp đỡ người khác.

Thocung.com cam kết cung cấp các sản phẩm tượng Phật, tượng Bồ Tát chất lượng cao, uy tín. Các sản phẩm của Thocung.com đều được làm từ những chất liệu cao cấp, được chế tác bởi những nghệ nhân có tay nghề cao.

Để đặt mua tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát tại Thocung.com, bạn có thể liên hệ theo hotline 0935.118.118 hoặc truy cập website Thocung.com.

Trên đây là bài viết về tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát tại Thocung.com. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa, lợi ích của việc thờ cúng tượng Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát cũng như tìm được địa chỉ mua tượng uy tín.

Không tìm thấy kết quả nào