Những ngày kỉ niệm trong Phật giáo

Thứ bảy, 10/12/2022, 20:59

Mồng 1 tháng Giêng     Thánh đản Di Lặc Bồ Tát 弥勒菩萨
Mồng 8 tháng 2             Kỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật 释迦牟尼佛 xuất gia.
Ngày 15 tháng 2            Kỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật nhập niết bàn
Ngày 19 tháng 2            Thánh đản Quán Âm Bồ Tát 观音菩萨
Ngày 21 tháng 2            Thánh đản Phổ Hiền Bồ Tát 普贤菩萨
Ngày 16 tháng 3            Thánh đản Chuẩn Đề Bồ Tát 准提菩萨
Ngày mồng 4 tháng 4    Thánh đản Văn Thù Bồ Tát 文殊菩萨
Ngày mồng 8 tháng 4      Thánh đản Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngày mồng 3 tháng 6      Thánh đản Vi Đà Bồ Tát 韦驮菩萨  
Ngày 19 tháng 6              Kỉ niệm Quán Âm Bồ Tát thành đạo
Ngày 13 tháng 7              Thánh đản Đại Thế Chí Bồ Tát 大势至菩萨
Ngày 29 tháng 7              Thánh đản Địa Tạng Bồ Tát 地藏菩萨
Ngày 19 tháng 9              Kỉ Niệm Quán Âm Bồ Tát xuất gia
Ngày 29 tháng 9              Thánh đản Dược Sư Phật 药师佛
Ngày 17 tháng 11            Thánh đản A Di Đà Phật 阿弥陀佛
Ngày mồng 8 tháng 12    Kỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo

Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 24/01/2018

Nguyên tác Trung văn trong
QUAN ÂM TIỂU BÁCH KHOA
观音小百科
Tác giả: Nhan Tố Tuệ 颜素慧
Trường Sa – Nhạc Lộc thư xã, 2002

Chia sẻ:
Ý kiến khách hàng