Thái Thượng Lão Quân

Đức Thái Thượng Lão Quân (太上老君)  là thủy tổ của Đạo Giáo, được sinh ra do Nguyên Khí Hóa Tam Thanh, có trước trời đất và vũ trụ, là vị thần trường sinh bất tử, thống ngự thiên địa càn khôn. Đạo Đức Thiên Tôn còn được biết đến với danh hiệu Thái Thượng Lão Quân, Hỗn Nguyên Hoàng Đế, Ngài chính là Thần Bảo Quân hay Đại La Sư Bảo trong Tam Bảo của Đạo giáo (bao gồm Đạo bảo – Kinh bảo – Sư bảo). 

Nguồn bài biết: Long Môn

duc-thai-thuong-lao-quan-lao-to

Tiên Tượng Thái Thượng Lão Quân được thờ tại Thạch Thất, Hà Nội ( Đạo sĩ Nguyên Tông Nhuệ )

Ngày Rằm tháng Hai Âm lịch, Đạo giáo quan niệm là ngày Thánh đản của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn – một trong Tam Thanh Đạo Tổ. Đạo Đức Thiên Tôn còn được biết đến với danh hiệu Thái Thượng Lão Quân, Hỗn Nguyên Hoàng Đế, Ngài chính là Thần Bảo Quân hay Đại La Sư Bảo trong Tam Bảo của Đạo giáo (bao gồm Đạo bảo – Kinh bảo – Sư bảo). 

Trong Toàn Chân Quy Y Khoa Nghi, các Tổ sư có đề rằng: "Đạo Kinh Sư tam bảo, chúng thường tụng dã". Quả thế, kẻ học Đạo hằng ngày niệm tụng Đại La Tam Bảo Thiên Tôn, tán bái Tam Quy Y Kệ như một bổn phận cũng như một niềm vinh dự trong cuộc đời tu học của mình. Lời ngợi ca, vinh chúc đó chẳng đơn thuần là lời nói dừng tại nơi môi miệng họ mà nó còn phải xuất phát từ tâm, thân, ý, lúc nào cũng hằng noi theo, quy hướng, nương tựa vào nơi Tam Bảo vậy. Lại nữa, nếu chỉ đốt hương kính lễ, bái lạy tượng thần mà lòng chẳng biết suy niệm về cái diệu dụng của Tam Bảo thì chẳng phải hoài công vô ích hay sao? 

Thuở xưa, Thiên Bảo Tôn thuyết đại pháp độ chúng sinh, Ngài là Đấng gây dựng vũ hoàn và sinh xuất nên muôn phẩm vật, trong đó có ta – con người. Linh Bảo Tôn là Đấng truyền thụ kinh điển, giúp ta biết đường học Đạo, biết Pháp để hành trì. Đạo bảo, ta vốn hằng hướng tới, Kinh bảo là cầu nối giúp ta qua khỏi bờ u ám mà tới cõi Trường Sinh. Thật quý báu và thật diễm phúc cho kẻ nào thụ lãnh được Chân Kinh, Diệu Pháp mà tu hành. Tuy vậy, nhưng kẻ tu học cũng nên tự hỏi: Nhờ đâu tôi biết có Đạo? Nhờ đâu tôi biết kinh này là Chân Kinh hay ngụy tạo? Giả như kinh có đặng Chân Kinh thì nhờ đâu tôi có thể lĩnh ngộ được những điểm huyền diệu vốn ẩn chứa ở trong? Quả thật, không có người thầy hướng dẫn, làm sao có thể biết đến Chân Kinh? Không có thầy dạy dỗ, uốn nắn thì làm gì biết đến Đạo? Có thể khẳng định, không có Sư bảo thì dù có muôn phẩm tiên kinh cũng chẳng thể thấu ngộ được Tiên tông! Muốn học đạo đầu tiên phải có Thầy. Mà trong tất cả những gì được gọi là Thầy,  thì Chí Chân Sư Bảo Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân chính là bậc Thầy Cả vậy!

Nhân dịp này, kính mong quý đạo hữu dành thời gian, xưng niệm Thái Thanh Bảo Cáo. Trước là cảm tạ Đạo Tổ đã hằng dõi theo chúng đệ tử, chỉ dẫn đường đi nước bước cho kẻ tu hành. Sau là kỳ nguyện cho quốc thái dân an, phong điều vũ thuận; Nguyện cho kẻ tu học được Đạo tâm viên mãn, thánh trí viên thông, tiến Đạo vô ma. 

Thái Thanh Bảo Cáo
Chí tâm quy mệnh lễ
(1) Tùy phương thiết giáo , lịch kiếp độ nhân. 
(2) Vi hoàng giả sư , đế giả sư , vương giả sư , 
 Giả danh dị hiệu ; 
(3) Lập thiên chi đạo, địa chi đạo, nhân chi đạo ,
Ẩn thánh hiển phàm. 
(4) Tổng thiên nhị bách chi quan quân, 
(5) Bao vạn ức trọng chi phạm khí . 
(6) Hóa hành kim cổ, trứ đạo đức phàm ngũ thiên ngôn ; 
(7)Chủ ác âm dương , mệnh lôi đình dụng cửu ngũ sổ . 
Đại bi đại nguyện ,đại thánh đại từ 
Thái thượng lão quân đạo đức thiên tôn.

Chú thích:
Thái Thanh Bảo Cáo là một bảo cáo thông dụng và ý nghĩa cũng vô cùng gần gũi đối với người tu học. Đại ý được hiểu như sau:

(1) Tùy phương thiết giáo , lịch kiếp độ nhân.
Thông thường, mở đầu một bảo cáo sẽ là nơi ngự trị của vị tôn thần được đề cập. Tuy nhiên, bảo cáo của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lại đi thẳng vào “việc làm” của Ngài. Ở câu này, có thể hiểu Ngài là đấng tùy vào từng địa phương mà thiết lập giáo pháp sao cho phù hợp với văn hóa, địa lý, với các yếu tố chủ quan và khách quan tại nơi ấy. Việc thiết lập giáo pháp cốt yếu luôn hướng về mục đích “độ nhân” dù có trải qua muôn muôn vạn kiếp. Đồng thời, nếu nhìn nhận theo một góc độ khác, câu này còn có thể hiểu là Đại Đạo dù có ở trong bất cứ thời kỳ nào, quá trình nào đi chăng nữa, thì luôn có những bậc gọi là “Sư bảo” đảm đương trách nhiệm truyền đạt giáo lý của Đạo vậy. 

(2) Vi hoàng giả sư , đế giả sư , vương giả sư , Giả danh dị hiệu;
Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn là thầy của các vị hoàng đế nguyên thủy; là thầy của ngũ đế; và cũng chính là thầy của các vị vua chúa sau này. Điều này biểu thị rằng ở mỗi thời gian, không gian khác nhau, Đại Đạo sẽ diễn hóa theo nhiều kiểu khác nhau. Trải qua ngần ấy thời gian, Đại Đạo hiển lộ dần dần với con người một cách sáng tỏ hơn. Từ thuở Tam Hoàng, nguyên thủy cổ xưa, chúng sinh phải nương nhờ vào một vị minh sư mới có thể khai mở ánh sáng, cứu chúng sinh khỏi biển tăm tối nguyên thủy. Một ý tứ vô cùng tuyệt hảo khi muốn nhắc đến việc Đại Đạo luôn ở cạnh, khai hóa cho chúng sinh và khiến con người trở thành giống loài tuyệt diệu trong tam giới. Quả vậy, con người chẳng phải là giống loài bình thường, mà quả thực là loài tối linh trong muôn giống loài tạo vật. Lữ Tổ Tâm Kinh chép: “Thiên sinh vạn vật; Duy nhân tối linh”, Đạo Đức Kinh cũng nói người là một trong “tứ đại” (Đạo, Thiên, Địa, Nhân) vậy. 
Từ thời Tam Hoàng - Ngũ Đế tới muôn đời Vương bá sau này, có bao nhiêu vị chân nhân, đạo sư lớn không ngừng truyền dạy cho dân biết về Đại Đạo. Điển hình ta thấy Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Tổ Thiên Sư, Chung Ly Tổ, Lữ Tổ ... Qua mỗi thời đại, ta nhận ra Đại Đạo dần dần như tỏ mình ra rõ hơn cho muôn dân chiêm ngưỡng. Nói cách khác, chính nhờ lời từ môi miệng các vị chân sư truyền dạy mà Đạo giáo ngày càng hoàn thiện. Thật thế, Đại La Sư Bảo phân thân hóa khí mà ứng hiện trên môi miệng Thánh nhân, tuy là miệng lưỡi phàm trần, nhưng lại chính là tòa ngự của Sư Bảo. Cho nên, Sư bảo không nhất thiết phải Đạo Đức Thiên Tôn ngự trên Đại La Kim Khuyết, nhưng có thể là tất cả chư tiên, có thể là muôn vị tổ sư qua bao đời truyền diễn đại đạo, có thể là vị Độ Sư truyền dạy kinh pháp cho mình, hay trong bất cứ ai giúp mình hướng tới đại đạo. Hồng ân sư bảo tản mác khắp thập phương giới, thường thùy kim khoa mà sửa dạy ngu hiền. Vậy nên còn gọi là Thập Phương Thường Trụ Sư Bảo vậy.
Thiên tôn ngự nơi kim khuyết cao sang, ấy mà lại chịu hạ mình hóa hiện nơi xác phàm thấp kém mà diễn dương giáo pháp độ chính nó. Thiên tôn danh hiệu không thể xưng lượng, vì to lớn vĩ đại lắm thay nên chẳng thể nào có tên. Ấy mà vì muôn dân nên mới lập nên "giả danh dị hiệu - tên giả, tên dễ", để hễ ai xưng niệm danh này thì liền được phù nguy cứu nạn. Về bản chất, Sư bảo là vô danh, vì ngài là Đạo. Ngài xuống trần, tuyên thuyết cho chúng sinh nên phải mượn danh mượn hiệu để thấu tỏ cho chúng sinh và cho chúng sinh có thể thấu tỏ mình vậy. 

(3) Lập thiên chi đạo, địa chi đạo, nhân chi đạo ,Ẩn thánh hiển phàm. 
“Thiên chi đạo” là đạo âm dương, “địa chi đạo” là đạo cương nhu, “nhân chi đạo” là đạo nhân nghĩa. Vạn vật trong cõi trời đất này đều không thoát khỏi âm dương, “vật cõng âm bồng dương”. Đạo Đức Thiên Tôn lập nên đạo âm dương để khai hóa, sinh dưỡng chúng sinh, điều lý chúng theo quy luật của Đại Đạo. Lập “địa chi đạo” là biết đến lẽ cương - nhu, đó là cái đạo của đất. Còn đạo của Nhân – nghĩa, trong đó:  “Nhân” là đối xử với người khác như mình, đồng cảm, thấu hiểu họ như thấu hiểu chính mình.; “Nghĩa” – nếu một người không thể sống theo lòng nhân thì ít ra cũng phải sống theo “Nghĩa”. Tuy nhiên, người sống theo “Nghĩa” là sự duy trì mối quan hệ dựa trên sự ràng buộc: làm những việc người đời nhìn vào mà mình phải làm vậy. Qua câu này, ta có thể nhận thấy Đại Đạo đã tiên liệu được sự thoái trào: mất Đạo mới có Đức, mất Đức mới có Nhân, mất Nhân mới có Nghĩa... Và công việc của Sư bảo chính là làm thầy dẫn dắt chúng sinh qua muôn thế hệ, giáo hóa lẽ phải đưa chúng sinh trở về với Vô Thượng Đại Đạo.
Đạo Đức Thiên Tôn cũng là Đấng đã ẩn đi những thứ cao quý, Ngài hạ mình để giáo hóa chúng sinh. Ngài ở cùng chúng sinh vì lòng nhân từ to lớn của mình vậy thay. 

(4) Tổng thiên nhị bách chi quan quân,
Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn tổng lãnh 1.200 vị tiên thánh. Trong con người có 1.200 thần vị, thực hiện nhiệm vụ cai quản, coi sóc, bảo vệ và tấu trình lên trời cao, phúc thì ghi trong Thanh bộ, tội ghi trong Hắc bộ. Cứ đến kỳ trai giới Tam Nguyên sẽ khảo định lại. Ngoài ra, trong Kim Đại Lục Tứ Lâm Thành Nghi cũng cho rằng trên trời 1.200 vị đảm nhiệm việc phụ giúp dân chúng. Qua đó, có thể thấy, câu này ám chỉ Sư bảo là bậc cai quản các vị thần nâng đỡ, cứu giúp chúng sinh.

(5) Bao vạn ức trọng chi phạm khí . 
Nơi ngài ngự trị, “phạm khí” (Đạo khí) tầng tầng lớp lớp, triệu triệu vô số.

(6) Hóa hành kim cổ, trứ đạo đức phàm ngũ thiên ngôn ; 
“Hóa hành kim cổ”, ám chỉ Thiên Tôn là đấng luôn hóa độ chúng sinh từ cổ chí kim. Và Ngài cũng là đấng đã biên soạn Đại Đạo và Đại Đức vào Đạo Đức kinh gồm 5.000 từ. Đạo Đức Kinh quả thực là một pho tàng quý báu đối với kẻ học đạo thuở ban sơ. Từ đó, kẻ sơ học có thể có những cách nhìn nhận, thấu hiểu đúng đắn và phù hợp với góc nhìn của Đạo giáo. 

(7)Chủ ác âm dương , mệnh lôi đình dụng cửu ngũ sổ . 
Chủ ác: nắm giữ âm dương; mệnh: sai khiến, hiển hóa lôi uy. 
———————————————
Chí tâm xưng niệm
Đại La Sư Bảo Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn

Mồng 7 tháng Giêng: Lão Quân truyền thụ Bắc Đẩu Bản Mệnh Diên Sinh Kinh Quyết cho Trương Thiên Sư.
“Thiền Lê diễn giáo, khai nhương tai độ ách chi môn. Ngọc Cục truyền kinh, hữu tiêu tử diên sinh chi pháp” 

Tiên Tượng sư tổ Trương Thiên Sư tại Trường Chân Môn

Thái Thượng Huyền Linh Bắc Đẩu Bản Mệnh Diên Sinh Chân Kinh hay còn gọi là Bắc Đẩu Kinh, là một kinh điển thông dụng và quan trọng trong Đạo giáo. Theo truyền thống, Lão Quân khi xưa giáng tại Thục đô, Địa thần thăng Ngọc Cục nghênh giá. Lão quân thân thụ Tổ Thiên Sư Bắc Đẩu Kinh Quyết - một pháp môn thù thắng diệu nghiệm. Trong kinh đề xuất, Bắc Đẩu Thất Tinh Quan nắm quyền cơ tạo hóa, có thể hồi sinh chú tử lại thêm quyền tiêu tai độ ách. Phàm kẻ nào năng tụng Bắc Đẩu Danh Hiệu cùng gặp thời lành thánh thiết lập trai tu nhiên đăng tụng kinh hẳn hoạch được quả phúc vô lượng. 

Bắc Đẩu kinh viết: “Phàm nhân tính mệnh ngũ thể, tất thuộc bản mệnh tinh quan chi sở chủ chưởng; bản mệnh thần tướng,bản tú tinh quan, thường thùy âm hựu chủ trì nhân mệnh, sử bảo thiên niên” Nhắc lại tích xưa, khi ấy, tại Thái Thanh Tiên Cảnh trong cung Thái Cực, Thái Thượng Lão Quân đoan nhiên hảo tướng kim thân bất động. Lão Quân tùy phương ứng hóa, phân thân biến mãn trời cùng đất. Ngài lấy tâm vô thượng từ bi mà quán kiến muôn vàn chúng sinh đang luẩn quẩn trong vòng sinh tử. Nhất tại nhân luân, dùy giàu sang phú quý hay nghèo hèn bần tiện đều thường gặp muôn trùng khổ não. Họ như thể cục chì, ngày một chìm đắm trong vũng bùn tội nghiệp và cái kết phải đọa đày trong Địa Ngục đau khổ khôn xiết. 
Quán kiến chúng sinh phiêu trầm trong khổ thú, Lão quân liền sinh lòng ai mẫn thương xót. Vào năm thứ nhất đời vua Vĩnh Thọ (155) ngày mồng Bảy tháng Giêng, Ngài liền phân thân hạ phàm đến kinh đô nước Thục (tức Đô Thành phủ thời Đường nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên). Khi đó trời đất giao hòa, vạn thần ủng hộ, địa thần liền từ nơi đất thấp đẩy lên một đài cao gọi là Ngọc Cục cung nghênh Lão Quân Thánh giá.
Bấy giờ, Lão Quân thăng lên Ngọc Cục bèn truyền với Thiên sư Bắc Đẩu Bản Mệnh Kinh Quyết cùng lệnh cho Ngài tuyên dương giáo pháp hầu cứu khắp chúng sinh. Nhất là giúp muôn dân biết Bắc Đẩu, biết tính mệnh bản thân đều do Đạo sinh. Ngài cũng ước thúc, kẻ thụ trì pháp này đều được phúc diên sinh, đắc Đạo.
Lão Quân sau khi thuyết kinh xong, rồng hạc cùng chư tiên đều đến cung tống trở về Thái Cực Thiên Cung. Thiên sư hoan hỷ, tín thụ phụng hành.
 

Thái Thượng Lão Quân Ngọc Phù
Thái Thượng Lão Quân Ngọc Phù có dụng Trừ tà, nạp phước, chiêu quới nhơn, trãm hóa tiễu nhơn, chiêu ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  Bán hàng
  0948.482.482
  0968.488.488
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn