Tiên Thánh Việt Nam

Chân Võ Đại Đế là ai? Thánh Đản 3.3 âm lịch
24/02/2023, Thứ sáu
Huyền Thiên Thượng Đế gọi đầy đủ là “Hựu Thánh Chân Vũ Huyền Thiên Thượng Đế Chung Kiếp Tế Khổ Thiên Tôn”, cũng còn xưng các danh hiệu khác là “Bắc Cực Huyền Thiên Thượng Đế”, “Huyền Vũ Đế”, “Bắc Cực Đại Đế”, “Chân Vũ Đại Đế, Chân Võ Đại Đế
Ma Tổ
23/02/2023, Thứ năm
 Ma Tổ 妈祖 vốn là vị nữ thần vùng duyên hải phía đông nam trong truyền thuyết của Trung Quốc, Đạo giáo tôn phụng Bà làm Hàng hải Bảo hộ thần 航海保护神. Thời cổ xưng là Thiên Phi 天妃, Thiên Hậu 天后, Thiên Thượng Thánh Mẫu 天上圣母, tục xưng là Ma Tổ妈祖.
 Trương Tiên
23/02/2023, Thứ năm
 Trương Tiên 張仙, tục xưng Trương Tiên Gia 張仙爺, là vị Tống tử quý thần rất phổ biến trong tín ngưỡng dân gian thời cổ, chuyên bảo hộ sự bình an cho các bé. Thời trước trong các gia đình thường thờ phụng Trương Tiên Gia trong nhà, đặt hình tượng của thần bên trái ống khói. Tượng thần Trương Tiên có khác với các tượng thần tiên khác.
Thờ Phụng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn
19/02/2023, Chủ nhật
Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là vị đứng đầu Chức năng của Ngài là "vượt thánh vượt phẩm,. Cực từ cực ái, Ngũ trên sư tử chín 
đầu, tỏa sáng bài đập muôn lành xa, tiếp độ sinh linh" .