Thần tài, Thổ địa

Thần Tài, Thần Tiền

Người Hoa Thờ Thần Tài
18/11/2023, Thứ bảy
Một nhân vật lịch sử là Phạm Lãi cũng được coi là Tài thần. Phạm Lãi là một trung thần của Việt Vương Câu Tiễn. Ông hết lòng giúp vua Việt Vương trong cơn hoạn nạn và phò tá vua Việt để báo thù vua Ngô Phù Sai.
Lợi Thị Tiên Quan
23/02/2023, Thứ năm
Lợi Thị Tiên Quan 利市仙官 là vị Tài thần được phụng thờ trong dân gian phương Bắc Trung Quốc, truyền thuyết cho rằng vị Tài thần này có thể giúp người ta phát tài. Trong Phong thần diễn nghĩa 封神演義, ông có tên là Diêu Thiếu Tư 姚少司, là đồ đệ của võ sĩ Triệu Công Minh 趙公明

Ngũ Lộ Thần Tài

Ngũ Lộ Thần Tài Mua ở đâu, thỉnh ở đâu?
10/01/2023, Thứ ba
Ngũ Lộ Thần Tài Mua ở đâu
Văn khấn Ngũ Lộ Thần Tài
10/01/2023, Thứ ba
Văn khấn Ngũ Lộ Thần Tài

Triệu Công Minh Thần Tài

Văn khấn Thần Tài Triệu Công Minh
04/02/2023, Thứ bảy
Tài thần bảo cáo: Chí tâm quy mệnh lễ. Phương huy tứ ư tử hà. Công đức thuỳ vu kim bi. Nhất sinh thanh liêm. Tích đức tối hậu. Chung thân chánh trực. Luy nhân thậm thâm. Kiến lợi tư nghĩa. Tham vi vạn thế chủ tể. Bất tham vi bảo. Nghi hưởng thiên thu phương hinh. Đại bi đại nguyện

Thần Tài Thổ Địa

Thờ cúng Thần Tài Thổ Địa sao cho đúng
26/11/2023, Chủ nhật

Thờ cúng Thần Tài Thổ Địa sao cho đúng ? Cùng thocung.com tìm hiểu cách Thờ cúng, cách đặt ông Thần Tài Thổ Địa, bài cúng, văn khấn thần tài thổ địa..