Tìm Thầy Học Đạo

Tìm thầy học làm đạo sỹ
07/10/2023, Thứ bảy
Ngày nay, các video tụng kinh xuất hiện với số lượng nhiều đáng kể trên Internet. Điều này rất thuận tiện cho mọi người khi tìm hiểu, học hỏi kinh điển. Một số tín đồ muốn tiếp cận Đạo giáo có thể tìm hiểu qua. Tuy nhiên, vì không có tính truyền thừa và truyền dạy, cho nên các kinh điển này thâm sâu khó lường, ý nghĩa cũng không thể tường minh, rất dễ nhầm lẫn, thậm chí là nhầm lẫn tai hại. Một số ý kiến cho rằng tín đồ tại gia có thể đọc tụng, một số cho rằng không có sư phụ truyền dạy thì không nên đọc.
Tầm thêm người phụng Tổ Thánh
29/07/2021, Thứ năm
Bần đạo là Nguyễn Quang Hoài, học Đạo Pháp (Đạo Lão), được Minh Sư Giáo Thụ cho tên Đạo là TỰ PHÁP CAO ĐẠO HUYỀN CHỨC, tên của bá tánh gọi là ĐẠO QUANG, được nhờ mây lành che phủ, ân Tổ sư ban độ, tâm một lòng phụng đạo, bí điển lục thông, chí dốc lòng ái mộ huyền môn, Nguyện khai Chân hóa, tế độ dư sinh, bội phụng chân tông, Quy đầu Thánh Huấn..
Tìm Thầy ở Đâu?
21/07/2021, Thứ tư
Tam giáo thánh nhân đều có thầy, thiên cổ đế vương cũng đều có thầy. Khi truyền độ, chưởng giáo tổ sư truyền cho ân sư, ân sư truyền cho tôi và các sư huynh môn đệ. Cha mẹ sinh ra tôi cho tôi hình hài thân thể, thế nên tôi không thể sống oan chết uổng được, thầy tôi truyền và giao phó cho tôi đại đạo, mới hay cứu được cái tính mệnh của tôi.
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
17/07/2021, Thứ bảy
Trên thế gian này có tồn tại những người tu đạo, đặc biệt trong những núi sâu rừng già, họ đã từng sống rất lâu, có người đã sống mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm. Điều này nói ra có thể nhiều người sẽ không tin nổi … Dưới đây là câu chuyện được kể lại của một người như vậy.
Lời cảnh báo của lão đạo sĩ núi Thanh Thành
17/07/2021, Thứ bảy
Nhà lý học Chu Hy thời Nam Tống (1130-1200 SCN) viết như sau trong quyển 2 cuốn «Văn Công Dịch Thuyết» của ông: “Trong lục kinh bởi vậy nói cái lý này, theo Dịch thì việc chưa xảy ra mà đã có lý ở đó rồi. Do đó dự ngôn của Thánh nhân có thể nói trước với người ta“. Ở đây, Chu Hy đã đề cập đến “việc chưa xảy ra mà đã có lý ở đó rồi”. Tại Trung Quốc ngày nay, do chịu ảnh hưởng độc hại của thuyết duy vật, thuyết vô thần trong hàng chục năm, nên rất ít người tin điều này.
Đạo sĩ hơn 300 tuổi chỉ dẫn nhân loại đi qua kiếp nạn (Phần Cuối)
17/07/2021, Thứ bảy
Đây là một câu chuyện có thật được tác giả kể về trải nghiệm của đời mình. Trong một chuyến lạc đường trên núi Võ Đang, tác giả dường như đã lạc vào một thế giới khác thật huyền bí. Tại đây, tác giả đã có một cuộc “thâm sơn kỳ ngộ”. Cũng tại đó, rất nhiều bí ẩn đã được tiết lộ …
Đạo sĩ hơn 300 tuổi chỉ dẫn nhân loại đi qua kiếp nạn (Phần 2)
17/07/2021, Thứ bảy
Đây là một câu chuyện có thật được tác giả kể về trải nghiệm của đời mình. Trong một chuyến lạc đường trên núi Võ Đang, tác giả dường như đã lạc vào một thế giới khác thật huyền bí. Tại đây, tác giả đã có một cuộc “thâm sơn kỳ ngộ”. Cũng tại đó, rất nhiều bí ẩn đã được tiết lộ …
Đạo sĩ hơn 300 tuổi chỉ dẫn nhân loại đi qua kiếp nạn (Phần 1)
17/07/2021, Thứ bảy
Đây là một câu chuyện có thật được tác giả kể về trải nghiệm của đời mình. Trong một chuyến lạc đường trên núi Võ Đang, tác giả dường như đã lạc vào một thế giới khác thật huyền bí. Tại đây, tác giả đã có một cuộc “thâm sơn kỳ ngộ”. Cũng tại đó, rất nhiều bí ẩn đã được tiết lộ …