Sư tổ Trương Thiên Sư

Trương Thiên Sư tổ sư, sáng lập ra Thiên Sư Đạo. Sức ảnh hưởng của ngài Trương Thiên Sư là vô cùng to lớn đến với sự phát triển của Đạo giáo cho đến tận ngày nay. Ông được coi là Giáo tổ của Đạo Giáo

Nguồn: Long Môn

 

truong-dao-lang-truong-thien-su

Tiên tượng của Trương Thiên Sư được thờ tự tại Trường Chân Môn (Biên Hòa, Đồng Nai)

Ngày Rằm tháng Giêng nông lịch sắp đến, Đạo giáo cung nghênh Thánh đản của Trương Đạo Lăng thiên sư. Nhân dịp này, chúng ta nói sơ qua về ngài. Đạo giáo vốn nhiều tông phái, nhưng đều bái Hoàng Đế làm Thủy tổ, bái Lão Quân làm Đạo tổ và bái Trương Đạo Lăng thiên sư làm Giáo tổ. Một số nơi cho rằng Thánh đản của Trương Đạo Lăng thiên sư là ngày 18/5 Âm lịch

Trương Lăng sinh năm 35 CN (Công Nguyên), đến năm 90 CN ngài tới Vân Cẩm Sơn tu tập đan pháp. Ngài tu tại đây trong vòng 3 năm trời thì đắc đan. Tương truyền phép đan ngài đạt được chính là Cửu Thiên Thần Đan của Hoàng Đế. Điển cố nhắc lại rằng khi ngài tu đan tại núi Vân Cẩm, năm đầu tiên vùng đó trỗi dậy những ánh sáng dị thường. Đến năm thứ hai thì trên núi có phảng phất hình Thanh Long, Bạch Hổ. Đến năm thứ ba, lúc ngài đắc đan thì trên núi hiện lên rõ rệt hình tượng Thanh Long, Bạch Hổ bay lượn. Dân chúng nhân đó mà đặt tên núi thành Long Hổ Sơn. Sau khi sở đắc, Trương Đạo Lăng muốn đi truyền giáo pháp rộng rãi trong chúng sinh. Đến năm 141, ngài lập Ngũ Đấu Mễ Đạo. Bởi cảm lòng thành kính của ngài, năm 142, Lão Quân hạ giới truyền Chính Nhất Minh uy phẩm, kể từ đây, Thiên Sư Đạo chính thức thành lập, Đạo giáo được khởi sinh. Lại nữa, đến năm 155, Lão Quân lại hạ giới truyền cho ngài Bắc Đẩu Kinh – yếu quyết của phép diên sinh.

Trong Tổ Thiên Sư cáo có viết: “Bản lai Nam thổ; Thượng tố Thục đô”, ý nói đến Trương Đạo Lăng thiên sư là người thuộc đất Phái nằm ở phương Nam Trung Hoa. Còn Thục Đô (còn có tên là Thành Đô) là kinh đô của nước Thục thuở ấy. Đó cũng chính là địa điểm Trương Đạo Lăng thiên sư đến truyền đạo. Tại sao ngài chọn đất Thục chứ không phải nơi khác? Bởi lẽ ngài nhận thấy người dân nơi đây chất phác hiền lành, đất đai lại trù phú, quả thật là mối duyên lành hảo để truyền bá giáo pháp. Đồng thời, nơi đây thuở ấy đang xuất hiện những dịch bệnh lạ thường, vì thế Trương Đạo Lăng Thiên Sư một mặt đến truyền đạo, một mặt dùng kinh nghiệm lẫn phù văn mà mình có được để chữa trị cho người dân tại nơi đây. Thuở lập giáo, ngài đã chia nhỏ nơi đây thành các vùng, có 4 trị lớn, 24 trị nhỏ. Mỗi trị có một vị đứng đầu dẫn dắt. Nơi Trương thiên sư ở  là Dương Bình Trị đã được Lão Quân truyền cho Phúc Đình Ấn (tên là Lạc Dương Trị Đô Công Ấn). Đây là ấn tối cao của Đạo giáo biểu trưng cho quyền uy của Thái Thượng Lão Quân, ấn này hiện diện ở đâu mô tả Lão Quân đang có mặt ở đó. Ám chỉ ngài được Lão Quân truyền cái quyền thay Lão Quân giáo hóa chúng sinh, dạy chúng sinh biết đường tu tập. Đến nay ấn này đã lưu lạc trong nhân gian, không rõ tung tích. 

Tổ Thiên Sư cáo cũng nhắc đến ngài là bậc “chính tà lưỡng biện”. Câu này nhắc đến một tích rằng: Thuở xưa, nhân – quỷ hai giới vẫn chưa phân định rõ rành. Bởi thế nên quỷ giới vẫn hay quấy nhiễu nhân gian, mà kẻ pháp sư chốn nhân giới vẫn hay lợi dụng để thâu tài đoạt lợi, mê mị chúng sinh. Trương Đạo Lăng thấy vậy mới xin Lão Quân ban cho 3 bộ luật thiên giới, nhân giới, quỷ giới. Kể từ đó, nhân quỷ hai giới được phân chia rạch ròi. Tuy nhiên, câu này cũng có thể hiểu theo một cách gần gũi hơn, đó chính là việc Trương Thiên Sư đến truyền đạo nơi đất Thục đã giáo hóa người dân nơi đây, bài trừ những hủ tục lạc hậu nên gọi “chính tà lưỡng biện” – phân định chính tà.

Quả thực, công đức của Trương Đạo Lăng thiên sư để lại không thể luận bàn hết được. Nếu không có ngài, chẳng biết được Đạo giáo bao giờ mới được hình thành và phát triển như ngày hôm nay. Trương Thiên Sư là Tổ Thiên sư, chính từ đó mà giáo pháp đạo giáo được hình thành, từ đó mà các vị thiên sư, chân nhân về sau mới có nên. Vị “sư” này được kế thừa giáo pháp của Thiên Tôn nên mới được danh hiệu “Thiên sư” vậy. 
 

ngay-via-truong-thien-su-viet-nam

Bánh kem do thầy trò Trường Chân Môn dâng cúng ngày khánh đản 17.5 Âm Lịch

 

Ngày Khánh Đản của Ngài là ngày 18 tháng 5 âm lịch 

Một số danh xư của ngài:

- Đại Thánh Hàng Ma Hộ Đạo Thiên Tôn hay chính là Sư Tổ Trương Thiên Sư, Chính Nhất Chân Nhân, Tam Thiên Phù Giáo Phụ Nguyên Đại Pháp Sư. Ngài cùng 3 vị là Cát, Tát, Hứa là 4 vị Đại Thiên Sư truyền kinh lục, giữ chức Thái Huyền Thượng tướng trong Ngọc Hoàng Tứ tướng, có địa vị rất cao.

Quá trình tu tiên đắc đạo của Trương Thiên Sư

*) Nói về việc tu Đạo luyện của Trương Thiên Sư mới thấy việc tu luyện của Ngài trải qua vô cùng gian nan và thử thách. Sau khi từ quan đã ẩn tu đạo trường sinh tại phía bắc Mang Sơn (bắc Lạc Dương) thì Ngài đạt được Cửu đỉnh đan pháp của Hoàng Đế, rồi tiếp đưa 2 vị đệ tử họ Triệu và Vương đến núi Vân Cẩm để tu đạo Huyền Huyền, luyện Đại đan long hổ. Kế đến Tung Sơn tu pháp tĩnh tâm minh tư, gặp được 2 cuốn Tam Hoàng Nội Văn và Cửu đỉnh Thái Thanh Đan kinh, Ngài cứ thế mà tu luyện.
*) Vào đời vua Thuận Đế (26 - 44), tại vùng Ba Thục thuộc Tứ Xuyên người dân ở đây chân chất thật thà, hai là nơi đây có những rừng suối khe thác núi non đầy sức hấp dẫn, Ngài liền đến Tứ Xuyên, tại núi Hạc Minh ( Đại Ấp, Tứ Xuyên) để lập lò luyện cửu đỉnh thần đan, trải qua ba năm thì thành công. Ngài uống vào thì được cãi lão hoàn đồng. Kế đi về hướng Tây để tìm nguồn cội Tiên. Duyên được quyển Ngũ Nhạc Nhiếp Thiệu Vạn Linh Thần Quy Bí Văn,*) Ngài tinh tu pháp thuật đạt đạo lực vô biên, thế nhân khó lường.
*) Sau lại được Thái Thượng Lão Quân ban cho Chính Nhất Minh Uy Bí Lục, Tam Thanh Chúng Kinh, Phù Lục Đan Táo Bí Quyết, có được ấn kiếm và pháp phục.
*) Sau Ngài đến núi Vân Đài, huyện Thương Khê tu luyện môn Cửu Hoàn Thất Phản Chi Công để chuẩn bị thăng thiên. Nhưng vì Ngài đã vì chúng sinh sát quỷ trừ tà quá nhiều nên việc thăng thiên bị trở ngại. Thái Thượng Lão Quân bảo Ngài phải lưu lại nhân gian thực hành pháp tu chân để giải trừ sát nghiệp. Ngài trở lại núi Hạc Minh, trước tác hai mươi bốn quyển Đạo Thư, sáng lập ra Ngũ Đẩu Mễ Đạo người sau xưng là Thiên Sư Đạo hay Chính Nhất Đạo. Sau khi công thành quả mãn, nhằm đến ngày Trùng cửu thì Ngài Bạch nhật thăng thiên.
*) Nhân ngày thánh đản Chính Nhất Chân Nhân, thocung.com xin đăng bảo cáo tán dương công đức của Ngài, để cho chư vị đồng Đạo dễ dàng tụng niệm:


Tổ Thiên Sư bảo cáo. Chí tâm quy mệnh lễ.
*) Thái huyền thượng tướng, phù giáo tam thiên, hạc minh sơn thượng đắc chân truyền, long hổ huyền đàn lưu diệu quyết, tam động pháp lục, chư phẩm linh văn, nhất thiên nhị bách chi quan quân, khuông phù chính giáo, nhị thập tứ phẩm lục, phổ độ hậu nhân, đô công ngọc ấn, quan ti phục quần lí, cư đô tỉnh nhi thường đẳng thượng đế, chưởng tam giới nhi độ hạ dân, thư hùng nhị kiếm, tru trảm yêu tinh, trí vũ tác tình, oanh lôi xiết điện, như thị sản đàn nhi bố hóa, trợ quốc hưng bang dĩ an dân, công thành hành mãn, bạch nhật phi thăng, tổ sư tam thiên phù giáo, phụ huyền thể đạo, đại pháp thiên sư, chính nhất động huyền, hiển hữu chân quân, lục hợp vô cùng, cao minh thượng đế,  đại thánh hàng ma hộ đạo thiên tôn.
Chí Tâm Xưng Niệm
Đại Thánh giáng ma hộ đạo thiên tôn. 
Đại Đạo bất khả tư nghị công đức.

Nguồn:  internet

 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  Bán hàng
  0948.482.482
  0968.488.488
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn