Từ Điển Tâm Linh

Địa quan xá tội
13/11/2023, Thứ hai
Địa quan xá tội (地官赦罪) nói đến Địa quan đại đế, ngài xá tội cho kẻ mắc lỗi, được gọi là Địa quan xá tội. Ngày lễ Địa qua Xá Tội là rằm tháng 7 âm lịch