Tử Vi, Số Mệnh

Tử Vi Lý Số

Sinh Thần Bát Tự
11/12/2022, Chủ nhật
“Sinh thần bát tự” 生辰八字 cũng gọi là “bát tự” 八字, tức năm (niên 年), tháng (nguyệt 月), ngày (nhật 日), giờ (thời 时) sinh của một người, dùng tám chữ đối ứng với năm, tháng, ngày, giờ trong “thiên can địa chi” 天干地支 để ghi chép.

Vận Mệnh

Nguyên Thần Bản Mệnh
16/08/2021, Thứ hai
Nguyên thần bản mệnh trung ương trung mạch hoàng đạo dưới triết lý của Đạo Gia thực chất là : +) Tam viên tử vi +) Thất tinh bắc đẩu +) Nhị thập bát tú
Mệnh, Vận, Phong Thủy, Tích Đức, Nhân Tướng của 1 con người
29/07/2021, Thứ năm

Mệnh, Vận, Phong Thủy, Tích Đức, Nhân Tướng của 1 con người như thế nào?

Tướng Số

Hữu Tâm Vô Tướng, Tướng tại Tâm Sinh
29/07/2021, Thứ năm

Có người lý luận cho rằng lý thuyết tướng do tâm sinh cốt để hù người ta khuyên nên cải ác vi thiện vì sợ rằng thiên hạ khi đã biết số mệnh mình như thế rồi thì cứ tạo ác càn phứa đi vô cấm kỵ.