Tử Vi & Số Mệnh

Tử Vi Lý Số

16:53, 11/12/2022
“Sinh thần bát tự” 生辰八字 cũng gọi là “bát tự” 八字, tức năm (niên 年), tháng (nguyệt 月), ngày (nhật 日), giờ (thời 时) sinh của một người, dùng tám chữ đối ứng với năm, tháng, ngày, giờ trong ...

Vận Mệnh

23:04, 16/08/2021
Nguyên thần bản mệnh trung ương trung mạch hoàng đạo dưới triết lý của Đạo Gia thực chất là : +) Tam viên tử vi +) Thất tinh bắc đẩu +) Nhị thập bát tú
21:12, 29/07/2021
Mệnh, Vận, Phong Thủy, Tích Đức, Nhân Tướng của 1 con người như thế nào?

Tướng Số

21:06, 29/07/2021
Có người lý luận cho rằng lý thuyết tướng do tâm sinh cốt để hù người ta khuyên nên cải ác vi thiện vì sợ rằng thiên hạ khi đã biết số mệnh mình như thế rồi thì cứ tạo ác càn phứa đi vô cấm kỵ. 
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  Bán hàng
  0948.482.482
  0968.488.488
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn