< 1.000.000 đ
1.000.000 đ - 5.000.000 đ
5.000.000 đ - 8.000.000 đ
8.000.000 đ - 10.000.000 đ
10.000.000 đ - 15.000.000 đ
> 15.000.000 đ
Gõ Trắc
Đá Tự Nhiên
Gốm Sứ
Bột Đá
Đồng nguyên khối
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng vàng
Gỗ Hương
Gỗ Cẩm
Gỗ Nu Hương
Gỗ Mít
Bột đá
Gỗ Đào
Gấm
Gỗ Hương Đá
Gỗ Gõ Vàng
Đá Ngọc Hoàng Long
Đá Ngọc Phỉ Thúy
Bột Composite
Đồng Sơn Men
Lưu Ly
Gỗ Long Não
Sứ men rạn vẽ tay
Bột đá dát vàng
170cm
120 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 Cm
10 Cm
12 cm
16 cm
27 cm
24 cm
37 cm
23 cm
25cm
45 cm
1.5"
3"
2"
3.5"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
16"
18"
20"
22"
1 tay
2 tay
2.5 tay
3 tay
3.5 tay
4 tay
4.5 tay
5 tay
6 tay
7 tay
8 tay
9 tay
5 cm
9 cm
13 cm
15 cm
10 tay
8 cm
11 cm
18 cm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
Bộ 3 ly
Bộ 5 ly
14 cm
22 cm
32 cm
31 cm
47 cm
52 cm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
34 cm
26 cm
43 cm
Cao 16cm
Cao 20cm
Cao 25cm
Cao 30cm
Cao 40cm
Cao 48cm
Cao 66cm
72cm
48 cm
1m63
Cao 13cm
Cao 18cm
Cao 28cm
Cao 33cm
Cao 23cm
Cao 12.5cm
Cao 15cm
Cao 27.5cm
Cao 32.5cm
3 Bông
5 Bông
7 Bông
9 Bông
13 Bông
3inch (~8cm)
3.6inch (~9cm)
4inch (~10cm)
5inch (~13cm)
6inch (~15cm
7inch (~18cm)
8inch (~20cm)
9inch (~23cm)
10 inch (25.3cm)
Cao 63cm
Việt Nam
Trung Quốc
Nhập Khẩu
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc
Đài Loan

Tượng Hậu Thổ Nương Nương

Tượng Hậu Thổ Nương Nương (后土娘娘) với nhiều mẫu mã tại ThoCung.com. Bạn cần thỉnh tượng Hậu Thổ Nương Nương gọi 0935118118 để được tư vấn thêm...

Nguồn: Vô Danh Tử

Tiên tượng Hậu Thổ Nương Nương

Toàn hiệu Thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa chi, là một trong Tứ Ngự. Ngài là chủ tể đại địa sơn xuyên, được người dân Trung Hoa thờ phụng tại rất nhiều nơi. Hậu Thổ ngự nơi Cửu Hoa Ngọc Khuyết cung, Thất Bảo Hoàng Phòng. Trong Hoàng Lục Đại Tiếu Lập Thành Nghi có ghi: “Hoàng dã, vạn sắc chi tổ dã”, màu vàng là trung tâm, là tổ tông của vạn sắc, biểu thị sự tôn quý của sắc màu này. Cửu Hoa Ngọc Khuyết hay Thất Bảo Hoàng Phòng đều là danh từ mỹ miều, ám chỉ sự tôn quý của Hậu Thổ. Ngài là chủ tể, án ngự nơi đất đai này.

Hậu Thổ là một trong Tứ Ngự (hoặc Lục Ngự, hoặc Thất Bảo). Đây là một trong những vị tôn thần tối cao của Đạo giáo. Trong các văn khấn dân gian, ta thường nghe “Hoàng Thiên Hậu Thổ”, “Hoàng Thiên” có thuyết nói là Ngọc Hoàng, lại có người truyền là Thiên Hoàng Đại Đế. Song, “Hậu Thổ” tuyệt nhiên chính là Hậu Thổ Hoàng Địa Chi. Tư tưởng thờ kính Hậu Thổ vốn xuất hiện từ sớm. Vốn 5 chữ “Hậu Thổ Hoàng Địa Chi” đã có từ thời Chiến Quốc. Hậu Thổ và Hoàng Địa là tên riêng, còn từ Chi mang nghĩa thần linh. Từ này được dùng theo sự cổ kính của việc thờ phượng Hậu Thổ lâu đời. Những danh hiệu có chữ “Chi” mang tính sắc phong cố định cho một vị thần. Việc thờ phụng Hậu Thổ trong cung điện vua chúa, đưa vào Hoàng điển (Hoàng lễ) đã có từ thời nhà Hán – những buổi đầu của Đạo giáo. Đến đời nhà Tống, đạo chúng tri thức hơn về Thần hệ, người ta sắp xếp Ngài vào một trong Tứ Ngự - những vị cai quản vũ hoàn.

Hậu Thổ ngự nơi Cửu Hoa Ngọc Khuyết cung, Thất Bảo Hoàng Phòng. Trong Hoàng Lục Đại Tiếu Lập Thành Nghi có ghi: “Hoàng dã, vạn sắc chi tổ dã”, màu vàng là trung tâm, là tổ tông của vạn sắc, biểu thị sự tôn quý của sắc màu này. Cửu Hoa Ngọc Khuyết hay Thất Bảo Hoàng Phòng đều là danh từ mỹ miều, ám chỉ sự tôn quý của Hậu Thổ. Ngài là chủ tể, án ngự nơi đất đai này.

Đạo” suy tôn nơi Hậu Thổ là sự “hàm hoằng quang đại”, tức là cất giấu, khiêm nhu nhưng luôn khai khuếch mở rộng, ban phát cho chúng sinh. Hậu Thổ hàm lấy “quang” ấy, nhưng cũng ban phát “quang” ấy cho vạn hữu. “Đức” nơi Hậu Thổ chính là “nhu thuận lợi trịnh”. Càn “Nguyên Hanh Lợi Trinh”, thì Khôn hàm súc “Nhu thuận lợi trinh”. Đất thuận theo Trời, Đất hàm chứa, chung chia sự đẹp, khiến cho đất đai sinh lợi và trường tồn. Sự nhu thuận của đất khiến vạn vật được nuôi dưỡng và hàm ơn đất đai. Con người sinh sống, lao tác, ăn ở trên đất và chết xuống cũng kí gửi mình với đất. Điều đó tựa như một sự tin tưởng tuyệt đối, phó thác nơi đất mẹ.

Ngày mười tám tháng ba Âm lịch, nhằm Thánh đản của Hậu Thổ Chưởng Kiếp Thiên Tôn (Ngài còn được biết đến với danh hiệu Hậu Thổ nương nương).  Nhân dịp này, kính mong quý đạo hữu dành ít thời gian, thành tâm xưng niệm Hậu Thổ bảo cáo. Nguyện cầu cho quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, gia đình được bình an mạnh giỏi, Đạo học được viên mãn hanh thông.
 

Hậu Thổ bảo cáo:
Chí tâm quy mệnh lễ.
Cửu Hoa Ngọc Khuyết, Thất Bảo Hoàng Phòng. 
Thừa Thiên bẩm mệnh chi kì
Chủ chấp âm dương chi bính
Đạo suy tôn nhi hàm hoằng quang đại 
Đức số súc vu nhu thuận lợi trinh 
Hiệu pháp Hạo Thiên,
Căn bản dục khôi nguyên chi mĩ
Lưu hình phẩm vật
Sinh thành thị mẫu đạo chi nhân
Nhạc độc thị y, sơn xuyên hàm trượng
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
Thừa Thiên hiệu pháp, Hậu Thổ Hoàng Địa Chi.