< 1.000.000 đ
1.000.000 đ - 5.000.000 đ
5.000.000 đ - 8.000.000 đ
8.000.000 đ - 10.000.000 đ
10.000.000 đ - 15.000.000 đ
> 15.000.000 đ
Gõ Trắc
Đá Tự Nhiên
Gốm Sứ
Bột Đá
Đồng nguyên khối
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng vàng
Gỗ Hương
Gỗ Cẩm
Gỗ Nu Hương
Gỗ Mít
Bột đá
Gỗ Đào
Gấm
Gỗ Hương Đá
Gỗ Gõ Vàng
Đá Ngọc Hoàng Long
Đá Ngọc Phỉ Thúy
Bột Composite
Đồng Sơn Men
Lưu Ly
Gỗ Long Não
Sứ men rạn vẽ tay
Bột đá dát vàng
170cm
120 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 Cm
10 Cm
12 cm
16 cm
27 cm
24 cm
37 cm
23 cm
25cm
45 cm
1.5"
3"
2"
3.5"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
16"
18"
20"
22"
1 tay
2 tay
2.5 tay
3 tay
3.5 tay
4 tay
4.5 tay
5 tay
6 tay
7 tay
8 tay
9 tay
5 cm
9 cm
13 cm
15 cm
10 tay
8 cm
11 cm
18 cm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
Bộ 3 ly
Bộ 5 ly
14 cm
22 cm
32 cm
31 cm
47 cm
52 cm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
34 cm
26 cm
43 cm
Cao 16cm
Cao 20cm
Cao 25cm
Cao 30cm
Cao 40cm
Cao 48cm
Cao 66cm
72cm
48 cm
1m63
Cao 13cm
Cao 18cm
Cao 28cm
Cao 33cm
Cao 23cm
Cao 12.5cm
Cao 15cm
Cao 27.5cm
Cao 32.5cm
3 Bông
5 Bông
7 Bông
9 Bông
13 Bông
3inch (~8cm)
3.6inch (~9cm)
4inch (~10cm)
5inch (~13cm)
6inch (~15cm
7inch (~18cm)
8inch (~20cm)
9inch (~23cm)
10 inch (25.3cm)
Cao 63cm
Việt Nam
Trung Quốc
Nhập Khẩu
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc
Đài Loan

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh - Biểu tượng của chân lý, trí tuệ và hạnh nguyện

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh là một trong những bộ tượng được nhiều Phật tử thờ phụng nhất hiện nay. Bộ tượng này gồm ba vị Phật, Bồ tát tượng trưng cho chân lý, trí tuệ và hạnh nguyện, giúp chúng ta giác ngộ chân lý cuộc sống, phá mê khai ngộ, dùng trí tuệ để chặt đứt những trói buộc khổ đau, thoát khỏi vòng luân hồi nghiệp báo.

1. Hoa Nghiêm Tam Thánh Gồm Những Ai?

Hoa Nghiêm Tam Thánh hay Thích Ca Tam Thánh là một trong những bộ Tam Thánh được thờ phụng phổ biến hiện nay. Bộ Tôn tượng này gồm có 3 vị Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa, Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà bên trái và Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử xanh bên phải. Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là hai vị Đại Bồ tát thị giả đắc lực của Phật Thích Ca Mâu Ni trong việc hộ trì Phật pháp hoằng pháp độ sanh.

Do ba vị Phật này được miêu tả trong kinh Hoa Nghiêm nên mới được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh.

Hoa Nghiêm Tam Thánh, Thích Ca Tam Thánh

1.1. Phật Thích Ca Mâu Ni

Phật Thích Ca còn được gọi là Phật Tổ Như Lai, Đức Thế Tôn,… Trong tiếng Phạn, tên của Ngài có ba nghĩa là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật lịch sử, chính là người sáng lập ra Phật giáo ở cõi Ta Bà.

Ngài là hiện thân của trí tuệ và từ bi, là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Ngài là người đã đi tìm chân lý giải thoát cho bản thân và cho chúng sinh. Sau nhiều năm tu hành, Ngài đã giác ngộ thành Phật và thuyết pháp giáo hóa chúng sinh.

Phật Thích Ca Mâu Ni thường được miêu tả với hình dáng ngồi trên tòa sen, đầu có nhục kế, mắt mở ba phần tư, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, bàn tay bắt ấn chuyển pháp luân, ấn thiền hoặc ấn kim cương hiệp chưởng.

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tượng trưng cho trí tuệ, từ bi, giải thoát và giác ngộ.

>>>>>>>>Xem thêm: Tượng Phật Thích Ca

1.2. Văn Thù Bồ Tát

Văn Thù Bồ tát là vị Bồ tát đại diện cho trí tuệ vô thượng, luôn giúp chúng sinh nhận ra chân lý và thoát khỏi vô minh.

Văn Thù Bồ tát là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo, cùng với Quán Thế Âm Bồ tát, Địa Tạng Bồ tát và Phổ Hiền Bồ tát. Văn Thù Bồ tát là thị giả bên trái của Phật Thích Ca Mâu Ni.

Văn Thù Bồ Tát thường xuất hiện với tư thế ngồi trên tòa sen hoặc cưỡi sư tử xanh, tay phải cầm cầm kiếm báu, tay trái cầm cuộn kinh Bát Nhã. Kiếm báu tượng trưng cho trí huệ, cuộn kinh Bát Nhã tượng trưng cho trí tuệ của Phật pháp. Văn Thù Bồ Tát được xếp vào nhóm Bồ Tát thượng thủ và là vị Bồ Tát đại diện cho trí tuệ.

>>>>>>>>Xem thêm: Tượng Phật Văn Thù Bồ Tát

1.3. Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ tát là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo, cùng với Quán Thế Âm Bồ tát, Địa Tạng Bồ tát và Văn Thù Bồ tát. Phổ Hiền Bồ tát là thị giả bên phải của Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phổ Hiền Bồ tát là vị Bồ tát đại diện cho trí tuệ và hạnh nguyện . Ngài là đại diện cho hạnh nguyện lớn lao, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi khổ đau.

Ngài xuất hiện với tư thế cưỡi voi trắng sáu ngà, tay cầm viên bảo châu hoặc cành hoa sen. Pháp khí này mang ý nghĩa biểu trưng cho việc chiến thắng 6 giác quan. Có thể nói, Ngài là vị Bồ Tát đại diện cho lý – định- hạnh. Trong hệ thống Ngũ Phật, Phổ Hiền Bồ Tát thuộc nhóm Phật Đại Nhật với biểu tượng là ngọc như ý, hoa sen hoặc sách ghi thần chú.

Tượng Phổ Hiền Bồ tát tượng trưng cho trí huệ, từ bi, dũng mãnh và tinh tấn.

>>>>>>>>Xem thêm: Tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát

2. Ý Nghĩa Của Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh

Phổ Hiền Bồ Tát chính là biểu tượng của chân lý, còn Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chính là biểu tượng của chân trí, nên lý trí dung thông. Nếu Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho tam muội, thì Văn Thù Bồ Tát tượng trưng cho Bát Nhã. Khi Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho hạnh, Văn Thù Bồ Tát sẽ tượng trưng cho giải. Và nếu Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho từ bi, thì Văn Thù Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ. Bởi Đức Phật dùng chân trí thâm đạt chân lý, dùng từ bi, trí viên mãn, cho nên hai Ngài thường có mặt bên trái và phải của Đức Phật Thích Ca.

 • Phật Thích Ca: tượng trưng cho trí tuệ, từ bi, giải thoát và giác ngộ.

Tượng Phật Thích Ca thường được phác họa với nhiều hình tượng khác nhau nhưng xuất hiện nhiều nhất là ngồi trên tòa sen với ánh mắt đăm chiêu. Hình ảnh này tượng trưng cho sự thanh tịnh, giải thoát và giác ngộ. Hành động tu tập nương theo hình tướng của Ngài sẽ giúp bản thân phát hiện ra chân lý cuộc sống, buông bỏ cái xấu, tăng cường tích đức và sớm tu hành chứng đạo.

 • Phổ Hiền Bồ Tát: tượng trưng cho hạnh nguyện, giúp chúng ta nhận ra chân lý và đoạn trừ phiền não.

Phổ Hiền là vị Bồ Tát đại diện cho bình đẳng tính trí, thấu hiểu cái nhất thể của sự khác biệt và đồng nhất. Ngài cưỡi trên voi trắng sáu ngà, đây là hình ảnh tượng trưng cho lục độ (gồm Bố thí, Tinh tấn, Trì giới, Thiền định, Trí huệ, Nhẫn nhục). Trong hệ thống Ngũ Phật, Phổ Hiền Bồ Tát đại diện cho hạnh nguyện và chân lý, giúp chúng sanh rời xa vọng tưởng để trở về với chân lý. Thành tâm thờ cúng Ngài giúp bản thân nhìn được chân lý thông qua trí tuệ, gạt bỏ vô minh và giác ngộ Phật đạo.

 • Văn Thù Bồ Tát: tượng trưng cho hạnh nguyện, giúp chúng ta thực hành theo chân lý và trí tuệ đã giác ngộ.

Văn Thù Bồ Tát được mô tả với vẻ ngoài trẻ trung, cưỡi sư tử và tay cầm thanh gươm bốc lửa. Thanh gươm đang bốc lửa tượng trưng cho sức mạnh trí tuệ, có thể chặt đứt mọi gông xiềng bó buộc để đến với trí tuệ viên mãn. Còn hình ảnh Ngài sẽ cầm ngọc như ý hoặc hoa sen xanh sẽ biểu trưng cho hành động dùng trí tuệ để loại bỏ ô nhiễm tham ái.

Thờ cúng Văn Thù Bồ Tát giúp chúng ta hướng đến trí tuệ có sẵn, thoát ra mọi khổ đau và không bị chìm trong vòng luân hồi sinh tử. Ngài giúp chúng sanh thức tỉnh để quay về trí tuệ sẵn có, dùng trí tuệ để loại bỏ tham ái và vượt qua bể khổ.

Thiên vương Thanh Tịnh Huệ Danh Xưng nói:

"Rõ biết pháp tánh là vô ngại
Hiện khắp mười phương vô lượng cõi
Nơi cảnh giới Phật chẳng nghĩ bàn
Khắp chúng đồng quy biển giải thoát
Như Lai ở đời vô sở y
Hiện trong các cõi như vang bóng
Pháp tánh rốt ráo không khởi sanh"

(Trích: Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất của kinh Hoa Nghiêm) 

3. Ý Nghĩa Thờ Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh

Bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh là đại diện cho chân lý, trí tuệ và hạnh nguyện của Phật giáo. Việc thờ phụng tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh mang lại nhiều ý nghĩa cho gia chủ, giúp chúng ta:

 • Nhận ra chân lý cuộc sống

Bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh tượng trưng cho trí tuệ, từ bi và hạnh nguyện. Khi thờ phụng bộ tượng, chúng ta sẽ được nhắc nhở về những giá trị cao đẹp của cuộc sống, từ đó nhận ra chân lý cuộc sống và sống một cách có ý nghĩa hơn.

 • Tăng cường trí tuệ

Phổ Hiền Bồ tát là đại diện cho trí tuệ, luôn giúp chúng sinh nhận ra chân lý và thoát khỏi vô minh. Khi thờ phụng Phổ Hiền Bồ tát, chúng ta sẽ được tăng cường trí tuệ, có thể nhìn nhận mọi việc một cách thấu đáo và đưa ra những quyết định sáng suốt.

 • Gia tăng phúc lành

Văn Thù Bồ tát là đại diện cho trí tuệ, luôn giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Khi thờ phụng Văn Thù Bồ tát, chúng ta sẽ được gia tăng phúc lành, có cuộc sống an vui, hạnh phúc.

 • Tiêu trừ nghiệp chướng

Hoa Nghiêm Tam Thánh, Thích Ca Tam Thánh

Phổ Hiền Bồ tát và Văn Thù Bồ tát là hai vị Bồ tát có hạnh nguyện lớn lao, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng sinh. Khi thờ phụng hai vị Bồ tát này, chúng ta sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, có cuộc sống an lành.

Ngoài ra, bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh còn mang ý nghĩa phong thủy, giúp gia đình được bình an, hạnh phúc, tài lộc hanh thông.

4. Cách thờ cúng bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh

Khi thờ cúng bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, gia chủ cần lưu ý những điều sau:

 • Trước khi thỉnh tượng về nhà, cần gửi vào chùa làm lễ khai quang điểm nhãn.
 • Việc thờ cúng Phật và Bồ Tát cần xuất phát từ lòng tri ân đối với các Ngài. Vì thế, tượng thờ cúng to hay nhỏ đều không quan trọng, gia chủ cần lựa chọn kích thước tượng dựa vào điều kiện tài chính và không gian thờ phụng, không cần quá cầu kỳ xa hoa.
 • Khi thờ, tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh cần được đặt đúng vị trí. Ở giữa là tượng Phật, bên trái là tượng Phổ Hiền Bồ Tát và bên phải là tượng Văn Thù Bồ Tát. Đồng thời, không nên thờ quá nhiều tượng Phật gây mất cân bằng và thiếu sự hài hòa, đây là điều không tốt trong phong thủy.
 • Đặt bàn thờ Phật ở trung tâm ngôi nhà và có độ cao phù hợp, sau bàn thờ không có cửa sổ và không gian phòng thờ không có phòng khác đè lên. Bàn thờ Phật cần phải cao hơn đầu gia chủ để thể hiện lòng thành kính đối với chư Phật. Nếu gia đình có bàn thờ thánh và bàn thờ gia tiên thì phải ở hai bên bàn thờ Phật.
 • Không đặt bàn thờ ở nơi ẩm ướt và tối tăm. Không đặt bàn thờ đối diện với phòng ngủ, nhà vệ sinh,… Không gian thờ phải vắng lặng, tránh xa nơi ăn uống và tiếp khách,… Chỉ nên trưng dụng không gian thờ để ngồi thiền, tụng niệm,…
 • Trong quá trình thờ cúng phải thường xuyên dâng hương, trà nước và cúng dường. Vật phẩm cúng phù hợp là mâm cơm chay, hoa quả và trái cây tươi. Không đặt giấy tiền, vàng mã và bùa chú lên bàn thờ Phật.
 • Gia chủ có thể trì tụng kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã,... hoặc niệm Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni,... để cầu nguyện cho gia đình bình an, hạnh phúc.

Thờ Phật nhằm thể hiện lòng thành kính đối với Phật, mong cầu bình an và học tập theo Ngài. Không nên thờ Phật để cầu danh lợi, giàu sang và phú quý.

5. Mua tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh ở đâu

Hiện nay, có rất nhiều địa chỉ bán tượng Phật, Bồ tát trên thị trường. Tuy nhiên, để mua được tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh chất lượng, uy tín, gia chủ nên lựa chọn những địa chỉ có kinh nghiệm lâu năm, được nhiều người tin tưởng.

Thocung.com là một trong những địa chỉ cung cấp tượng Phật, Bồ tát uy tín, chất lượng trên thị trường. Tại Thocung.com, quý khách hàng có thể tìm thấy đa dạng mẫu tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh với nhiều kích thước, chất liệu khác nhau, phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng gia chủ.

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh tại Thocung.com được chế tác từ những chất liệu cao cấp, hoa văn tinh xảo, sắc nét, mang đến vẻ đẹp trang nghiêm, tôn kính. Các sản phẩm của Thocung.com đều được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

6. Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh Tại Thocung.com

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, Tượng Thích Ca Tam Thánh​​​​​​​

 • Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng nhựa composite

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng nhựa composite là loại tượng phổ biến nhất hiện nay. Chất liệu này có ưu điểm là độ bền cao, chịu được tác động của môi trường tốt, giá thành phải chăng. Tượng composite có thể được tạo hình với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau, phù hợp với nhiều không gian thờ cúng.

 • Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng đá

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng đá có độ bền cao, sang trọng, tôn nghiêm. Chất liệu này có thể được chạm khắc tinh xảo, tạo nên những bức tượng có hồn, mang giá trị nghệ thuật cao. Tượng đá thường được đặt ở những không gian thờ cúng lớn, trang trọng.

 • Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng sứ

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng sứ có độ bền cao, màu sắc tươi sáng, bắt mắt. Chất liệu này có thể được tạo hình với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau, phù hợp với nhiều không gian thờ cúng. Tượng sứ thường được đặt ở những không gian thờ cúng gia đình, vừa trang nghiêm vừa tinh tế.

 • Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng gốm

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng gốm có độ bền cao, màu sắc ấm áp, gần gũi. Chất liệu này có thể được tạo hình với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau, phù hợp với nhiều không gian thờ cúng. Tượng gốm thường được đặt ở những không gian thờ cúng gia đình, vừa trang nghiêm vừa gần gũi, mộc mạc.

 • Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng gỗ

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng gỗ có độ bền cao, sang trọng, ấm áp. Chất liệu này có thể được tạo hình với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau, phù hợp với nhiều không gian thờ cúng. Tượng gỗ thường được đặt ở những không gian thờ cúng gia đình, vừa trang nghiêm vừa gần gũi, mộc mạc.

 • Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng bột đá

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng bột đá có độ bền cao, màu sắc tươi sáng, bắt mắt. Chất liệu này có thể được tạo hình với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau, phù hợp với nhiều không gian thờ cúng. Tượng bột đá thường được đặt ở những không gian thờ cúng gia đình, vừa trang nghiêm vừa tinh tế.

 • Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng xi măng

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng xi măng có độ bền cao, chịu được tác động của môi trường tốt, giá thành rẻ. Tượng xi măng thường được đặt ở những không gian thờ cúng ngoài trời, vừa trang nghiêm vừa bền chắc.

 • Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng đồng

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh bằng đồng có độ bền cao, sang trọng, tôn nghiêm. Chất liệu này có thể được chạm khắc tinh xảo, tạo nên những bức tượng có hồn, mang giá trị nghệ thuật cao. Tượng đồng thường được đặt ở những không gian thờ cúng lớn, trang trọng.

7. Mua tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh tại Thocung.com

Để mua tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh tại Thocung.com, quý khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp trên website hoặc liên hệ hotline: 0935.118.118 để được tư vấn và hỗ trợ.

Lợi ích khi mua tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh tại Thocung.com

Khi mua tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh tại Thocung.com, quý khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau:

 • Sản phẩm chất lượng cao, được chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề.
 • Giá cả cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tình.

8. Kết luận

Tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh là một trong những bộ tượng được thờ phụng phổ biến nhất trong Phật giáo. Bộ tượng này tượng trưng cho chân lý, trí tuệ và hạnh nguyện, giúp chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi nghiệp báo, vượt qua bể khổ thâm sâu, giữ cho tâm trong sáng, thanh tịnh. Nếu có điều kiện, gia chủ nên thờ phụng bộ tượng này tại gia để được gia hộ, cầu mong bình an, hạnh phúc, trí tuệ và giải thoát.

Tôn thờ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh là một việc làm thể hiện sự thành kính, tôn trọng của gia chủ đối với Đức Phật và các vị Bồ tát. Khi tôn thờ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, gia chủ cần giữ gìn tâm thanh tịnh, thường xuyên niệm Phật, trì kinh, tham thiền để có được sự an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống.

Không tìm thấy kết quả nào