< 1.000.000 đ
1.000.000 đ - 5.000.000 đ
5.000.000 đ - 8.000.000 đ
8.000.000 đ - 10.000.000 đ
10.000.000 đ - 15.000.000 đ
> 15.000.000 đ
Gõ Trắc
Đá Tự Nhiên
Gốm Sứ
Bột Đá
Đồng nguyên khối
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng vàng
Gỗ Hương
Gỗ Cẩm
Gỗ Nu Hương
Gỗ Mít
Bột đá
Gỗ Đào
Gấm
Gỗ Hương Đá
Gỗ Gõ Vàng
Đá Ngọc Hoàng Long
Đá Ngọc Phỉ Thúy
Bột Composite
Đồng Sơn Men
Lưu Ly
Gỗ Long Não
Sứ men rạn vẽ tay
Bột đá dát vàng
170cm
120 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 Cm
10 Cm
12 cm
16 cm
27 cm
24 cm
37 cm
23 cm
25cm
45 cm
1.5"
3"
2"
3.5"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
16"
18"
20"
22"
1 tay
2 tay
2.5 tay
3 tay
3.5 tay
4 tay
4.5 tay
5 tay
6 tay
7 tay
8 tay
9 tay
5 cm
9 cm
13 cm
15 cm
10 tay
8 cm
11 cm
18 cm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
Bộ 3 ly
Bộ 5 ly
14 cm
22 cm
32 cm
31 cm
47 cm
52 cm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
34 cm
26 cm
43 cm
Cao 16cm
Cao 20cm
Cao 25cm
Cao 30cm
Cao 40cm
Cao 48cm
Cao 66cm
72cm
48 cm
1m63
Cao 13cm
Cao 18cm
Cao 28cm
Cao 33cm
Cao 23cm
Cao 12.5cm
Cao 15cm
Cao 27.5cm
Cao 32.5cm
3 Bông
5 Bông
7 Bông
9 Bông
13 Bông
3inch (~8cm)
3.6inch (~9cm)
4inch (~10cm)
5inch (~13cm)
6inch (~15cm
7inch (~18cm)
8inch (~20cm)
9inch (~23cm)
10 inch (25.3cm)
Cao 63cm
Việt Nam
Trung Quốc
Nhập Khẩu
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc
Đài Loan

Tượng Phật Dược Sư

Tượng Phật Dược Sư - Biểu tượng của trí tuệ và lòng từ bi

Trong Phật giáo, Phật Dược Sư là một trong những vị Phật được sùng kính nhất. Ngài được biết đến với danh hiệu "Vị Phật của y dược", là biểu tượng của trí tuệ và lòng từ bi. Tượng Phật Dược Sư thường được trưng bày trong các gia đình Phật tử với mong muốn mang lại sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho gia chủ. Hãy cùng Thocung.com tìm hiểu về Đức Dược Sư Như Lai, 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai, trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư Như Lai và cách đặt thờ tượng Đức Dược Sư Như Lai.

Xem nhanh

1. Phật Dược Sư Là Ai?

2. Ý Nghĩa Thánh Hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

3. 12 Đại Nguyện Của Đức Dược Sư Như Lai

4. Các Tôn Tướng Của Đức Dược Sư Như Lai

5. Trì Niệm Danh Hiệu Đức Dược Sư Như Lai

6. Ý Nghĩa Tượng Phật Dược Sư Trong Tâm Linh Và Phong Thủy

7. Cách Đặt Tượng Phật Dược Sư Trong Nhà

8. Lợi Ích Của Việc Thờ Cúng Tượng Phật Dược Sư

9. Mua Tượng Phật Dược Sư Ở Đâu?

10. Lời Kết

1. Phật Dược Sư Là Ai?

Phật Dược Sư là một trong những vị Phật được tôn thờ rộng rãi trong Phật giáo Đại thừa. Ngài được biết đến với danh hiệu “Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”, nghĩa là “Đức Phật ánh sáng lưu ly của y dược”. Ngài được cho là đã thành Phật trong thế giới Tịnh Lưu Ly, một thế giới thanh tịnh và an vui.

Theo Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện, khi còn là Bồ Tát, Ngài đã phát 12 đại nguyện cứu độ chúng sinh khỏi bệnh tật, khổ đau và giúp họ đạt được giác ngộ.

Phật Dược Sư thường được miêu tả với hình tượng ngồi trên tòa sen, tay cầm bình thuốc và cành dương liễu. Bình thuốc tượng trưng cho trí tuệ của Phật, giúp chữa lành mọi bệnh tật. Cành dương liễu tượng trưng cho lòng từ bi của Phật, giúp cứu độ chúng sinh.

2. Ý Nghĩa Thánh Hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Thánh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có ý nghĩa như sau: "Dược Sư" có nghĩa là "Bậc thầy của y dược". “Lưu Ly” là một loại ngọc quý có màu xanh biếc, tượng trưng cho sự thanh tịnh và sáng suốt"Quang" có nghĩa là "ánh sáng". "Như Lai" có nghĩa là "Đấng đã giác ngộ".

Như vậy, “Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai” có nghĩa là “Đức Phật ánh sáng lưu ly của y dược”.

Ánh sáng của Phật Dược Sư được ví như ánh sáng của y dược, có thể chữa lành mọi bệnh tật, khổ đau của chúng sinh.

3. 12 Đại Nguyện Của Đức Dược Sư Như Lai

Đức Dược Sư Như Lai là một vị Phật trong Phật giáo Đại thừa, được tôn thờ là vị Phật của thuốc men và sự chữa lành. Ngài có 12 đại nguyện, được ghi chép trong kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức. 12 đại nguyện này thể hiện lòng từ bi và trí tuệ của Ngài, cũng như mong muốn cứu độ chúng sinh khỏi bệnh tật, khổ đau và đạt được giác ngộ.

12 đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai như sau:

 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng sinh cũng được như Ta.
 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, trong ngoài sáng chói hơn ánh sáng mặt trời, tự tại làm Phật, khiến các chúng sinh ở chỗ tối tăm đều nhờ ơn khai thị.
 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, làm cho chúng sinh đầy đủ các món thọ dụng nơi thân tâm.
 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo, hàng Nhị thừa thì đều hướng về Nhất thừa.
 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, nếu có chúng sinh theo giáp pháp của Ta mà tu hành, thì đều được hoàn hảo, dù có phạm giới mà nghe đến tên Ta thì cũng trở thành thanh tịnh giới khỏi phải sa vào ác đạo.
 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, nếu chúng sinh nào có thân thể hèn yếu hay xấu sa, đui điếc hay câm ngọng, một phen nghe tên Ta, niệm tên Ta thì được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan.
 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, nếu có chúng sinh không bà con thân thuộc, nghèo thiếu ốm đau, không ai giúp đỡ, mà nghe được tên Ta thì thân tâm yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến chứng đạo Bồ-đề.
 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, các nữ nhân thường bị khinh dể thấp kém, nếu nghe được tên Ta thì bỏ thân nữ nhân, thành tướng trượng phu cho đến chứng quả.
 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thì các chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến, về nơi chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau chứng đạo Bồ-đề.
 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, nếu chúng sinh bị pháp vua trừng trị, trói buộc đánh đập, giam vào ngục tối, cắt xẻ v.v. mà nghe tên Ta thì đều thoát khỏi.
 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, những chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên Ta, chuyên niệm thọ trì, thì Ta trước hết cấp cho món ăn được no đủ, sau nói pháp khiến họ tu hành được hoàn toàn an vui.
 • Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, những chúng sinh nghèo không có áo mặc, muỗi mòng chích đốt, nóng lạnh, ngày đêm khổ sở, nếu nghe tên Ta chuyên niệm thọ trì, thì Ta theo tâm mong cầu ấy khiến được đầy đủ y phục hoa hương.

Những đại nguyện này là kim chỉ nam cho hành giả tu tập theo pháp môn Dược Sư. Nếu hành giả thực hành tinh cần, trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư Như Lai, thì sẽ được Ngài gia hộ, tiêu trừ bệnh tật, khổ đau và đạt được giác ngộ.

12 đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai thể hiện tâm đại bi, đại trí và đại nguyện của Ngài đối với chúng sinh. Ngài sẵn sàng dùng trí tuệ và sức mạnh của mình để cứu độ chúng sinh khỏi mọi khổ đau, bệnh tật, giúp họ đạt được an lạc và giải thoát.

4. Các Tôn Tướng Của Đức Dược Sư Như Lai

Theo các Kinh điển Phật Giáo thì Đức Dược Sư Như Lai có 7 tôn tượng, mỗi tôn tượng có một danh hiệu và đại nguyện riêng.

 • Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai: Danh hiệu của tôn tượng này có nghĩa là "Đức Phật có danh hiệu tốt đẹp và cát tường". Đại nguyện của tôn tượng này là giúp chúng sinh được an vui, hạnh phúc và đạt được những điều mong ước.
 • Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai: Danh hiệu của tôn tượng này có nghĩa là "Đức Phật có trí tuệ sáng suốt như ánh trăng bảo ngọc, có âm thanh thanh tịnh như tiếng chuông vàng, và có năng lực tự tại cứu độ chúng sinh". Đại nguyện của tôn tượng này là giúp chúng sinh được giải thoát khỏi mọi khổ đau và đạt được giác ngộ.
 • Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai: Danh hiệu của tôn tượng này có nghĩa là "Đức Phật có ánh sáng hào quang màu vàng kim, có hạnh nguyện thanh tịnh và hoàn hảo". Đại nguyện của tôn tượng này là giúp chúng sinh được đầy đủ phước báo và trí tuệ.
 • Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai: Danh hiệu của tôn tượng này có nghĩa là "Đức Phật có niềm vui vô bờ bến, là vị vua của mọi cát tường". Đại nguyện của tôn tượng này là giúp chúng sinh được giải thoát khỏi mọi phiền não và khổ đau.
 • Pháp Hải Lôi Âm Như Lai: Danh hiệu của tôn tượng này có nghĩa là "Đức Phật có âm thanh vang dội như tiếng sét trong biển pháp". Đại nguyện của tôn tượng này là giúp chúng sinh được giác ngộ và giải thoát.
 • Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai: Danh hiệu của tôn tượng này có nghĩa là "Đức Phật có trí tuệ cao siêu, có năng lực du hý thần thông cứu độ chúng sinh". Đại nguyện của tôn tượng này là giúp chúng sinh được giải thoát khỏi mọi khổ đau và đạt được giác ngộ.
 • Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai: Danh hiệu của tôn tượng này có nghĩa là "Đức Phật có ánh sáng hào quang màu lưu ly, có khả năng chữa lành mọi bệnh tật". Đại nguyện của tôn tượng này là giúp chúng sinh được giải thoát khỏi mọi bệnh tật và đạt được an lạc.

Có thuyết cho rằng 7 tôn tượng này là một, là sự phân thân ứng hiện của Đức Dược Sư Như Lai. Có thuyết cho rằng 7 tôn tượng này là 7 vị Phật khác nhau, mỗi vị có một đại nguyện riêng. Tuy nhiên, dù là thuyết nào thì 7 tôn tượng của Đức Dược Sư Như Lai đều biểu thị cho lòng đại bi và trí tuệ của Ngài đối với chúng sinh.

Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai thể hiện tâm nguyện cứu độ chúng sinh của Ngài một cách toàn diện, từ thân đến tâm, từ phàm đến thánh. Ngài muốn cho tất cả chúng sinh đều được an lạc, giải thoát khỏi mọi khổ đau, bệnh tật và đạt được hạnh phúc viên mãn.

5. Trì Niệm Danh Hiệu Đức Dược Sư Như Lai