< 1.000.000 đ
1.000.000 đ - 5.000.000 đ
5.000.000 đ - 8.000.000 đ
8.000.000 đ - 10.000.000 đ
10.000.000 đ - 15.000.000 đ
> 15.000.000 đ
Gõ Trắc
Đá Tự Nhiên
Gốm Sứ
Bột Đá
Đồng nguyên khối
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng vàng
Gỗ Hương
Gỗ Cẩm
Gỗ Nu Hương
Gỗ Mít
Bột đá
Gỗ Đào
Gấm
Gỗ Hương Đá
Gỗ Gõ Vàng
Đá Ngọc Hoàng Long
Đá Ngọc Phỉ Thúy
Bột Composite
Đồng Sơn Men
Lưu Ly
Gỗ Long Não
Sứ men rạn vẽ tay
Bột đá dát vàng
170cm
120 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 Cm
10 Cm
12 cm
16 cm
27 cm
24 cm
37 cm
23 cm
25cm
45 cm
1.5"
3"
2"
3.5"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
16"
18"
20"
22"
1 tay
2 tay
2.5 tay
3 tay
3.5 tay
4 tay
4.5 tay
5 tay
6 tay
7 tay
8 tay
9 tay
5 cm
9 cm
13 cm
15 cm
10 tay
8 cm
11 cm
18 cm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
Bộ 3 ly
Bộ 5 ly
14 cm
22 cm
32 cm
31 cm
47 cm
52 cm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
34 cm
26 cm
43 cm
Cao 16cm
Cao 20cm
Cao 25cm
Cao 30cm
Cao 40cm
Cao 48cm
Cao 66cm
72cm
48 cm
1m63
Cao 13cm
Cao 18cm
Cao 28cm
Cao 33cm
Cao 23cm
Cao 12.5cm
Cao 15cm
Cao 27.5cm
Cao 32.5cm
3 Bông
5 Bông
7 Bông
9 Bông
13 Bông
3inch (~8cm)
3.6inch (~9cm)
4inch (~10cm)
5inch (~13cm)
6inch (~15cm
7inch (~18cm)
8inch (~20cm)
9inch (~23cm)
10 inch (25.3cm)
Cao 63cm
Việt Nam
Trung Quốc
Nhập Khẩu
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc
Đài Loan

Tượng Phật Liên Hoa Sinh

Tượng Đức Liên Hoa Sinh - Biểu tượng của trí tuệ và từ bi

Đức Liên Hoa Sinh là một trong những vị Phật quan trọng nhất trong Phật giáo Kim Cương thừa. Ngài được kính ngưỡng là một hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cũng giống như Đức Phật Thích Ca, khi còn là Thái tử thừa kế ngôi vua, Ngài đã xả ly tất cả vinh hoa phú quý, thực hành thiền định tại nhiều nơi để đạt giác ngộ giải thoát và có thể cứu độ chúng sinh.. Ngài được tôn kính như một bậc thầy vĩ đại, có công lớn trong việc hoằng truyền giáo pháp Kim Cương Thừa

1. Đức Liên Hoa Sinh Là Ai?

Lược sử Đức Liên Hoa Sinh

Theo truyền thuyết, Đức Liên Hoa Sinh sinh ra vào thế kỷ thứ 8 tại Ấn Độ. Ngài xuất thân từ một gia đình hoàng tộc, nhưng từ nhỏ đã có chí hướng xuất gia tu hành. Sau khi xuất gia, Ngài đã tu tập rất tinh tấn và đạt được nhiều thành tựu trong Phật pháp.

Vào thời đó, ở Tây Tạng đang tồn tại nhiều tín ngưỡng ngoại đạo, và các vị vua Tây Tạng cũng thường xuyên đàn áp Phật giáo. Đức Liên Hoa Sinh đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thỉnh cầu đến Tây Tạng để hoằng truyền Phật pháp và hóa độ chúng sinh.

Đức Liên Hoa Sinh đã đến Tây Tạng - xứ sở của những bùa chú, phép thuật, nơi được biết đến là xứ sở của những loài La Sát ăn thịt người có pháp lực cao cường, nơi mà nhiều pháp sư, thượng sư Ấn Độ khi tới đây để truyền bá Phật pháp đã phải bỏ cuộc trước những thế lực, phép thuật ở đây thì chính Đức Liên Hoa Sinh đã thành công trong vấn đề hàng phục các thế lực này, chuyển hóa họ thành những sứ giả, hộ pháp của Phật giáo Mật Tông Kim Cương Thừa. Ngài cũng đã xây dựng nhiều tu viện và truyền dạy giáo pháp Kim Cương thừa cho các đệ tử.

Đức Liên Hoa Sinh đã có nhiều công hạnh to lớn trong việc hoằng truyền Phật pháp ở Tây Tạng. Ngài được xem là người có công khai sáng Phật giáo Kim Cương thừa ở Tây Tạng, và là một trong những vị Phật được kính ngưỡng nhất ở vùng đất này.

Đức Liên Hoa Sinh có bao nhiêu Hóa thân ?

Tương truyền, Đức Liên Hoa Sinh sinh ra từ hoa sen trên hồ Lhamo Lhatso, miền Tây Tạng. Ngài là hóa thân của Đức Phật Thích Ca và Đức Quan Âm. Đức Liên Hoa Sinh có rất nhiều hóa thân, như ba hóa thân, tám hóa thân hoặc một trăm hóa thân…, song tựu chung, Ngài là hiện thân tinh túy của tất cả mười phương chư Phật, Bồ tát, Không hành, Hộ pháp. Được phân chia thành ba loại:

 • Pháp thân: Đây là hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh trong bản thể chân như, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
 • Báo thân: Đây là hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh trong thế giới hiện tượng, có thể hiện thân ở mọi nơi để độ hóa chúng sinh.
 •  Hóa thân: Đây là hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh được thị hiện để đáp ứng nhu cầu cụ thể của chúng sinh.

Trong số các hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh, có 8 hóa thân được biết đến nhiều nhất, bao gồm:

 • Liên Hoa Vương: Hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh trong vai trò là bậc thầy tối thượng của Kim Cương thừa.
 • Liên Hoa Sinh Vô Niết: Hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh trong vai trò là vị Phật tối thượng của Kim Cương thừa.
 • Liên Hoa Sinh Lục Thân: Hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh trong vai trò là sáu vị Phật tối thượng của Kim Cương thừa.
 • Liên Hoa Sinh Đại Trí: Hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh trong vai trò là vị Phật đại trí tuệ của Kim Cương thừa.
 • Liên Hoa Sinh Đại Bi: Hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh trong vai trò là vị Phật đại bi của Kim Cương thừa.
 • Liên Hoa Sinh Đại Dũng: Hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh trong vai trò là vị Phật đại dũng của Kim Cương thừa.
 • Liên Hoa Sinh Đại Ngộ: Hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh trong vai trò là vị Phật đại ngộ của Kim Cương thừa.

Ngoài 8 hóa thân này, Đức Liên Hoa Sinh còn có vô số hóa thân khác, được ghi chép trong các kinh điển và truyền thống của Phật giáo Kim Cương thừa. Các hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh xuất hiện ở mọi nơi, trong mọi hình tướng, để độ hóa chúng sinh.

Thông qua sự thực hành pháp Guru Padmasambhava, chúng ta thực hành pháp của tất cả chư Phật, chư Bồ tát cùng một lúc. Bởi vậy chúng ta hãy nương theo Ngài - một bậc Thượng sư đã chứng đạt giác ngộ tối thượng.

Mật chú Kim cương Đức Liên Hoa Sinh

Mật chú Đức Liên Hoa Sinh là một câu thần chú quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng, được xem là tinh túy của Mật thừa Kim cương thừa. Mật chú này được truyền lại bởi Đức Liên Hoa Sinh, một trong những vị tổ sư quan trọng nhất của Mật tông.

Mật chú Đức Liên Hoa Sinh có 6 âm tiết, được đọc như sau:

Om Ah Hum Vajra Guru Pema Siddhi Hum

Mỗi âm tiết trong mật chú này đều có ý nghĩa riêng:

 • Om là âm thanh khởi đầu của vũ trụ, tượng trưng cho sự viên mãn và toàn vẹn.
 • Ah là âm thanh của sự giác ngộ, tượng trưng cho sự trống rỗng và vô ngã.
 • Hum là âm thanh của sự giải thoát, tượng trưng cho sự hợp nhất của bản thân với bản thể tối thượng.
 • Vajra là kim cương, tượng trưng cho sự kiên định và bất khả xâm phạm.
 • Guru là đạo sư, tượng trưng cho sự dẫn dắt của bậc giác ngộ.
 • Pema là hoa sen, tượng trưng cho sự thanh khiết và giác ngộ.
 • Siddhi là thành tựu, tượng trưng cho sự giác ngộ hoàn toàn.

Mật chú Đức Liên Hoa Sinh có thể được sử dụng để:

 • Tịnh hóa thân tâm, loại bỏ phiền não
 • Phát triển trí tuệ, giác ngộ
 • Giải thoát khỏi khổ đau

Câu mật chú của Ngài: OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM có 12 âm – tịnh hóa 12 nhân duyên khiến chúng sinh thoát khỏi vòng Sinh Tử Luân Hồi.

Tụng mật chú Đức Liên Hoa Sinh được xem là một pháp tu quan trọng trong Mật tông, giúp hành giả kết nối với Đức Liên Hoa Sinh và nhận được sự gia trì của ngài. Mật chú này được tin rằng có khả năng mang lại nhiều lợi ích cho người tu trì, bao gồm:

 • Giải thoát khỏi khổ đau và luân hồi
 • Phát triển trí tuệ và giác ngộ
 • Tăng cường sức khỏe và hạnh phúc
 • Loại bỏ chướng ngại và nghiệp xấu
 • Mang lại lợi lạc cho chúng sinh

Tụng mật chú Đức Liên Hoa Sinh là một phương pháp tu tập quan trọng trong Phật giáo Mật Tông. Người tu trì cần phải được truyền khẩu mật chú từ một vị thầy có năng lực thì mới có thể tụng trì một cách hiệu quả.

Dưới đây là một số hướng dẫn về cách tụng mật chú Đức Liên Hoa Sinh:

 • Trước khi tụng trì, hãy chuẩn bị một không gian sạch sẽ và yên tĩnh.
 • Ngồi trong tư thế thoải mái, lưng thẳng, mắt nhắm hờ.
 • Dùng tay phải để tạo ấn ấn Ấn Độ (Ấn Vajra).
 • Hãy tập trung vào hơi thở của mình, hít vào và thở ra đều đặn.
 • Bắt đầu tụng trì mật chú, phát âm rõ ràng và thành tâm.
 • Tụng trì trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là 108 lần hoặc nhiều hơn.
 • Sau khi tụng trì, hãy dành một chút thời gian để thư giãn và quán chiếu về ý nghĩa của mật chú.
 • Có thể tụng mật chú 100 lần, 1.000 lần hoặc nhiều hơn.

Dưới đây là một số lưu ý khi tụng mật chú Đức Liên Hoa Sinh:

 • Tụng mật chú một cách chân thành và thành tâm.
 • Tụng mật chú một cách đều đặn để đạt được hiệu quả tốt nhất.
 • Nếu không hiểu ý nghĩa của mật chú, có thể tham khảo ý kiến của các bậc thầy Mật Tông.

Khi tụng mật chú, cần tập trung vào ý nghĩa của mật chú và hình ảnh của Đức Liên Hoa Sinh. Hãy tưởng tượng rằng Đức Liên Hoa Sinh đang ban phước lành cho bạn và giúp bạn đạt được giác ngộ.

Tụng mật chú Đức Liên Hoa Sinh là một hành trình tu tập lâu dài và cần có sự kiên trì. Người tu trì cần phải có niềm tin và sự tinh tấn thì mới có thể đạt được những lợi ích của mật chú này.

Năng lực 7 lời cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh

Bảy lời cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh là một bài cầu nguyện rất linh thiêng, có thể giúp chúng ta kết nối với Đức Liên Hoa Sinh và nhận được sự gia trì bảo hộ của Ngài.

Bài cầu nguyện linh thiêng này không chỉ là lời triệu thỉnh Thượng sư Liên Hoa Sinh mà còn hướng tới tất cả các bậc Thượng sư giác ngộ. Đây là pháp tu tập vô cùng lợi ích thù thắng mà tất cả chúng ta nên thực hành theo!

Hung/ Orgyen Yulgyi Nubjang Tsham/

Hung! Xứ Orgen cõi thiêng Tây Bắc

Padma Gesar Dongpo La/

Đản sinh trong nhị đóa hoa sen

Ya Tshen Chogki Ngoedrub Nye/

Diệu kỳ thành tựu đã nên

Padma Djungne Zhesu Trag/

Liên Hoa Sinh đấy là danh gọi Thầy

Khortu Khadro Mangpoe Kor/

Không Hành Mẫu thường hằng vi nhiễu

Khyed Kyi Djesu Dagdrub Kyi/

Con theo Thầy từng bước chân tu

Jin Gyi Labchhir Shegsu Sol/

Xin Thầy rộng mở lòng từ

Giáng lâm ban phúc gia trì trong con!

Guru Padma Siddhi Hung!

Bằng việc trì tụng Bảy lời cầu nguyện với tâm chí thành, bạn có thể triệu thỉnh được Thượng sư Liên Hoa Sinh. Đây là phần cầu nguyện hay lời triệu thỉnh bằng uy lực mạnh mẽ nhất của nghi quỹ, với mục đích thỉnh cầu Ngài giáng lâm. Thông qua pháp thực hành này, nhiều Thượng sư đã thành tựu nhiều điều phi thường, thậm chí đã kết nối, nói chuyện và thỉnh cầu Ngài thị hiện, giúp khiển trừ chướng ngại và ban truyền giáo pháp siêu việt. Thực sự có rất nhiều câu chuyện phi thường về sự gia trì cảm ứng từ Đức Liên Hoa Sinh sau khi các hành giả nhất tâm thực hành trì tụng “Bảy lời cầu nguyện”. Đây không phải bài cầu nguyện thông thường như chúng ta thường tụng, cũng không phải do các bậc Thầy viết lên, mà đây là những lời cầu nguyện do các Dakini viết ra để triệu thỉnh Ngài. Bởi vậy, những lời cầu nguyện triệu thỉnh này chứa đầy uy lực mạnh mẽ.

Bài cầu nguyện này có thể được sử dụng để:

 • Quy y Đức Liên Hoa Sinh
 • Cầu xin sự gia trì bảo hộ của Đức Liên Hoa Sinh
 • Xin Ngài giúp đỡ chúng ta đạt được giác ngộ

Ngày vía Đức Liên Hoa Sinh

Ngày mùng 10 theo lịch Kim Cương thừa là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh. Đây là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo Kim Cương thừa, là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân Đức Liên Hoa Sinh.

Vào ngày vía Đức Liên Hoa Sinh, chúng ta có thể thực hành các nghi lễ cúng dường, trì tụng chân ngôn và cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh để nhận được sự gia trì bảo hộ của Ngài.

2. Ý nghĩa của việc thờ tượng Đức Liên Hoa Sinh

Đức Liên Hoa Sinh là một trong những vị Phật quan trọng nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Ngài được tôn kính như một bậc thầy vĩ đại, có công lớn trong việc hoằng truyền giáo pháp Kim Cương Thừa. Thờ Đức Liên Hoa Sinh mang nhiều ý nghĩa quan trọng, cụ thể như sau:

 • Tôn kính, ngưỡng mộ một bậc thầy vĩ đại

Đức Liên Hoa Sinh là một bậc thầy vĩ đại, có trí tuệ và công hạnh cao cả. Ngài đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng. Thờ Đức Liên Hoa Sinh là thể hiện sự tôn kính, ngưỡng mộ của chúng ta đối với Ngài.

 • Tìm kiếm sự gia trì, bảo hộ

Đức Liên Hoa Sinh là một vị Phật có nhiều năng lực thần thông. Ngài có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn, chướng ngại trong cuộc sống. Thờ Đức Liên Hoa Sinh là cầu mong sự gia trì, bảo hộ của Ngài cho cuộc sống của chúng ta được bình an, hạnh phúc.

 • Tìm kiếm sự giác ngộ

Đức Liên Hoa Sinh là một bậc giác ngộ. Ngài có thể giúp chúng ta đạt được giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau. Thờ Đức Liên Hoa Sinh là cầu mong sự giúp đỡ của Ngài để chúng ta có thể đạt được giác ngộ.

 • Tăng cường sức mạnh tâm linh

Đức Liên Hoa Sinh là một vị Phật có năng lực tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Thờ Đức Liên Hoa Sinh có thể giúp chúng ta tăng cường sức mạnh tâm linh, vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Việc thờ Đức Liên Hoa Sinh là cách chúng ta thể hiện lòng tôn kính đối với Ngài. Đồng thời cũng giúp người thờ nhận được sự gia trì và trí tuệ của Ngài. Giúp chúng ta dễ dàng kết nối và đón nhận sự gia trì bảo hộ từ Ngài.

3. Lợi Ích Từ Việc Trì Tụng Chân Ngôn Của Đức Liên Hoa Sinh

Việc trì tụng chân ngôn của Đức Liên Hoa Sinh là rất nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Thanh lọc, loại bỏ những che chướng tiêu cực và sự ngu dốt, giúp hiển lộ trí tuệ nguyên thủy
 • Chuyển đổi năng lượng tiêu cực thành từ bi và hòa bình, giúp tăng năng lực thiền định và trí tuệ, phát triển sức mạnh
 • Phát triển trí tuệ, tăng khả năng tập trung, dễ dàng thông hiểu và thông thạo nhiều pháp môn
 • Nâng cao sự phát triển tâm linh, làm tỏa sáng những phẩm chất tốt đẹp, giúp mang đến nhiều lợi ích cho chúng sinh
 • Duy trì đạo đức tốt đẹp, ngăn ngừa bệnh tật, cái chết đột ngột
 • Điều phục những ảnh hưởng từ bùa chú, lời nguyền, những ma thuật đen, các cảm xúc tiêu cực
 • Xua tan những chướng ngại về tinh thần và cảm xúc

4. Các mẫu tượng Đức Liên Hoa Sinh tại Thocung.com

Thocung.com là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các loại tượng Phật, trong đó có tượng Đức Liên Hoa Sinh. Các sản phẩm tại Thocung.com được chế tác từ chất liệu cao cấp, mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý.

Tại Thocung.com, chúng tôi cung cấp đa dạng các mẫu tượng Đức Liên Hoa Sinh với chất liệu, kích thước và giá cả khác nhau, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Chất liệu: Tượng Đức Liên Hoa Sinh tại Thocung.com được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, bao gồm:

 • Tượng đồng Đức Liên Hoa Sinh: Tượng đồng có độ bền cao, màu sắc đẹp và sang trọng.
 • Tượng gỗ Đức Liên Hoa Sinh: Tượng gỗ có đường nét tinh xảo và mang đậm nét truyền thống.
 • Tượng đá Đức Liên Hoa Sinh: Tượng đá có độ bền cao và mang ý nghĩa phong thủy tốt.
 • Tượng composite Đức Liên Hoa Sinh: Tượng composite có giá thành hợp lý và dễ dàng vệ sinh.

Kích thước: Tượng Đức Liên Hoa Sinh tại Thocung.com có kích thước đa dạng, từ nhỏ đến lớn, phù hợp với mọi không gian thờ cúng.

Giá cả: Giá tượng Đức Liên Hoa Sinh tại Thocung.com phụ thuộc vào chất liệu, kích thước và độ tinh xảo của tượng.

5. Lời kết

Thờ tượng Đức Liên Hoa Sinh là một cách để thể hiện lòng tôn kính, ngưỡng mộ đối với Ngài, đồng thời cũng là cách để tìm kiếm sự gia trì, bảo hộ và hướng tới sự giác ngộ. Nếu bạn đang tìm kiếm một bức tượng Đức Liên Hoa Sinh để thờ cúng, hãy tham khảo các mẫu tượng tại Thocung.com.

Để mua tượng Đức Liên Hoa Sinh tại Thocung.com, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 • Truy cập website Thocung.com và lựa chọn sản phẩm tượng Đức Liên Hoa Sinh phù hợp.
 • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và điền đầy đủ thông tin cần thiết.
 • Chọn hình thức thanh toán và vận chuyển phù hợp.
 • Hoàn tất thanh toán và chờ nhận hàng.

Thocung.com cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm tượng Đức Liên Hoa Sinh chất lượng cao, giá cả hợp lý. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Không tìm thấy kết quả nào