Tượng, Tranh
Tượng Bồ Tát đứng
Tượng Bồ Tát đứng bằng gỗ rất đẹp, được nhập khẩu từ Đài Loan
Tượng Gỗ Quan Nhị Ca
Tượng Gỗ Quan Nhị Ca ( Quan Thánh Đế Quân - Quan Công) đứng dùng để trấn phong thủy, cầu tài lộc, ...
Tượng Gỗ Di Lạc Tự Tại
Tượng Gỗ Bồ Tát Di Lặc Ngồi Tự Tại có thể thờ cúng, để phòng khách thu hút tài lộc, may ...
Tượng sứ Phật tổ Di lặc
Tượng sứ Phật tổ Di  Lặc bằng Sứ rất đẹp, tượng có thể cúng, trưng phong thủy để hút tài ...
Tượng Gỗ Thần tài cầm vàng
Tượng Gỗ Thần tài cầm vàng trung bày phòng làm việc, thờ cúng, thu hút tài lộc
Tượng gỗ Thần Tiền Siêu Đẹp
Tượng gỗ Thần Tiền Siêu Đẹp bằng gỗ Hương, dùng cầu tài để làm ăn Đặng phát...
Tượng gỗ Tam Đa - Đa Phúc - Đa Lộc - Đa Thọ
Tượng gỗ Tam Đa hay Tam Tinh với ý nghĩa là được Đa Phúc - Đa Lộc - Đa Thọ  
Tượng Gỗ Thọ Tinh
Tượng Gỗ Thọ Tinh là một trong 3 vị tam đa dùng để thu hút tài lộc, kéo dài dương thọ.... 
Thái Thượng Lão Quân Ngọc Phù
Thái Thượng Lão Quân Ngọc Phù có dụng Trừ tà, nạp phước, chiêu quới nhơn, trãm hóa tiễu nhơn, chiêu ...
Tượng Thổ Địa Công Bằng Sứ
12,000,000
Tượng Thổ Địa Công Bằng Sứ rất đẹp
Tượng thần tài gỗ 25cm
3,500,000
Tượng thần tài gỗ 25cm 
Thần tài Triệu Công Minh 32cm
3,200,000
Thần tài Triệu Công Minh 32cm
Tượng Đức Thái Thượng Lão Quân
Tượng Đức Thái Thượng Lão Quân ( Đạo tổ của Đạo Giáo)
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  Bán hàng
  0948.482.482
  0968.488.488
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn