Vương Linh Quan

Đạo giáo quan niệm là ngày thánh đản của Vương Linh Quan - vị đại hộ pháp của Đạo giáo.

Vương Linh Quan là Đạo Giáo đời thứ nhất Hộ Pháp Thần. Rất nhiều Đạo Quán đặt tại cửa thứ nhất, trấn thủ đạo quan sơn môn linh quan thần dùng để tị tà, tất cả những người có tâm xấu xa, toan tính khi bước chân vào đạo môn gặp vị Thủ Hộ Thần này đều cảm thấy kinh sợ mà lùi bước.
Mang dây chuyền được khảm họa vị Thần Tiên này, nếu các vị gia chủ có tu tập thì sẽ cảm ứng được Lôi Điện, được bảo hộ khỏi mọi thứ xấu, bảo vệ tánh mạng khi đi đường, tất cả tiểu nhân phải tránh xa.

Ngày 15 tháng 6 âm lịch đạo chúng cung nghinh Vương Linh Quan thánh đản.
Phục dĩ
Hách hách uy linh, tướng huyền thiên nhi hàng ma hộ đạo
Chiêu chiêu cảm cách, phụ bắc cực dĩ chúc thế hựu dân
Cung chúc, Tiên Thiên Nhất Khí Uy Linh Hiển Hóa Thiên Tôn vạn niên chi thọ.
      Linh Quan Chú
Ngưỡng khởi thần uy khoát lạc tướng
Đô thiên củ sát đại linh quan
Hỏa xa tam ngũ đại lôi công
Thụ mệnh tam thanh hàng quỷ túy
Thủ chấp kim tiên tuần thế giới
Thân phê kim giáp hiển uy linh
Lục ngoa phong đới hộ thân hình
Song mục hỏa tình diệu thiên địa
Khoảnh khắc tam thiên triều thượng đế
Tu du cửu địa cứu sinh linh
Ngân nha phụng chủy tướng tam thiên
Hổ đầu tỳ hưu binh bách vạn
Tẩu hỏa hành phong tiền hậu vệ
Xuyên sơn phá thạch tróc yêu tinh
Kỳ tình đảo vũ tế thế gian
Phụ thể viên quang thông sự ý
Trị bệnh khu tà như điện thiểm
Thu ôn nhiếp độc nghĩa quần ma
Phi đằng vân vụ biến hư không
Hiệu lệnh lôi đình oanh phích lịch
Tam giới đại ma giai củng thủ
Thập phương ngoại đạo tất quy y
Ngô kim khởi thỉnh vọng lai lâm
Đại tứ lôi uy gia ủng hộ 
Thái ất lôi thần ứng hóa thiên tôn. 
Vương linh quan cáo
Chí tâm quy mệnh lễ 
Tiên thiên chủ tướng, nhất khí thần quân
Đô thiên củ phạt đại linh quan
Tam giới vô tư mãnh lại tướng
Kim tình chu phát
Hiệu tam ngũ hoả xa lôi công
Phượng chủy ngân nha 
Thống bách vạn tì hưu thần tướng
Phi đằng vân vụ, hiệu lệnh lôi đình
Giáng vũ khai tình, Khu tà trị bệnh
Quán quá thác vu nhất thập nhị niên 
Thụ mệnh ngọc đế
Tích công huân vu bách thiên vạn chủng
Thệ tá tổ sư
Chí cương chí dung tế tử tế sinh
Phương phương xiển giáo
Xứ xứ khai đàn
Hoát lạc mãnh lại, Tam ngũ hoả xa
Thái ất lôi thần , Ứng hóa thiên tôn.

 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  Bán hàng
  0948.482.482
  0968.488.488
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn