Đẩu Mẫu Nguyên Quân

Đẩu Mẫu Nguyên Quân là một vị tôn thần Đạo Giáo, hóa thân từ Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế. Ngài mang nhiều hình tượng, nhưng trong đó có một pháp tướng như thể Ma Lợi Phác Thiên Bồ Tác trong niềm tin Phật Giáo

Nguồn: Vô Danh Tử ( Long Môn Phái)

dau-mau-nguyen-quan

Đẩu Mẫu Nguyên Quân ( Ảnh: Vô Danh Tử)


Cửu Linh Thái Diệu Bạch Ngọc Quy Đài Dạ Quang Kim Tinh Tổ Mẫu Nguyên Quân, hay thường được biết đến với cái tên " Đẩu Mẫu Nguyên Quân" có một địa vị quan trọng trong niềm tin cũng như việc hành trì của kẻ tu Đạo nói riêng và tín ngưỡng Đạo Giáo nói chung. Tuy nhiên, không phải ai cũng có một sự hiểu biết đúng đắn về Thần vị và Uy năng của Ngài. Khi nay nhân dịp cửu hoàng hội, xin mạn đàm về Đẩu Mẫu Bảo Cáo cùng chư vị Đạo Hữu.

1, Đẩu Mẫu Nguyên Quân, ngọn đuốc của tư tưởng Đạo - Phật đồng nguyên!

Khi nhìn ngắm thánh tượng Đẩu Mẫu Nguyên Quân, ta có thể thấy rõ sự tương đồng với hình tượng Ma Lợi Chi (Phác) Thiên Bồ Tát? Nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải sự vay mượn tín ngưỡng Phật giáo, hay là một sự trùng hợp, hay là một sự dung hòa tín ngưỡng! Để làm rõ điều này ta sẽ đi dựa trên các kinh điển được trích nơi Đạo Tạng để nương theo ánh sáng Kinh Bảo mà lý giải. 

"Ngọc trì hiện kim thân, hóa sinh trí tuệ cửu bao, phóng vô cực quang minh, Hào quang thiểm thiểm diệu kim đình". Có nghĩa là Đẩu Mẫu Nguyên Quân từ tinh ba của Ngọc Trì mà hóa thân thành; Nơi ngài khởi sinh ra chín đóa hoa chiếu tỏa hào quang vô cực như thiểm điện đến tận Thiên Đình. (I)
  Trong " Lôi Đình Ngọc Kinh" lại chép: " Nhật cung thái dương đế quân, Lôi đình lại dĩ uy. Nguyệt phủ thái âm hoàng quân, lôi đình lại dĩ thần. Bắc đẩu cửu hoàng chân quân, lôi đình lại dĩ xu hạt" và " Bắc cực tử vi đại đế, thống lâm tam giới, chưởng ác ngũ lôi". Lời kinh có nghĩa: Lôi Đình dùng Thái dương để biểu hiện uy quyền, dùng Thái Âm mà biểu hiện thần thông, dùng Bắc đẩu cửu thần mà cai quản; Tử vi đại đế cũng chính là đấng thống uy tam giới, chưởng quản ngũ lôi. (II)

Lại thấy trong " Tiên Thiên Đẩu Mẫu Tấu Cáo Huyền Khoa" có chép trong phần Thánh Ban ( Liệt kê danh hiệu tôn thần chủ pháp) tôn hiệu của Đẩu Mẫu là :" Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế, Đẩu Mẫu Tử Quang Thiên Hậu, Ma Lợi Phác Thiên Đại Thánh, Viên Minh Đạo Mẫu Nguyên Quân". (III)
Từ những dẫn chứng trên cùng những tri thức tiên đề về Đẩu mẫu ta có thể đưa ra một số lập luận sau:

Đẩu Mẫu Nguyên Quân là hóa thân của Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế.
Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế ( không phải Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn) là Ngọc Tiêu Thiên Đế Chủ, chưởng quản lôi đình. Khi trời đất vạn vật còn đang ở trong Hỗn Độn, Tam Thanh Linh Khí kịch phát mà khởi sinh Lôi Đình. Lôi Đình đã xé tan màn đêm đặc nghịt đó để Âm Dương nhị khí được phân sinh. Đấy là Tiên Thiên Lôi Đình, tức Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn vậy. Nhưng sau đó, để vạn vật vận hành, hai khí âm dương lại phải chất phối, hòa quyện lẫn nhau mà tạo nên Hậu Thiên Lôi Đình, chính là Ngọc Tiêu Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế. Tuy Lôi Đình đều biểu hiện uy năng, thánh lực của Đại Đạo nhưng Thiên Thiên lôi đình nhấn mạnh vô khía cạnh " Đại Đạo là Động lực đầu tiên của vạn vật"; trong khi đó Hậu thiên lôi đình lại thể hiện lý thuyết " Đại Đạo mãi là Động Lực liên lỷ của mọi sự và đồng hành cùng chúng".

Ta có thể thấy nơi đoạn trích (I) và (II) mô tả về ( Hậu thiên) Lôi Đình nắm giữ mặt trời mặt trăng, bắc đẩu thất tinh hay là có Tử Vi đại đế thống ngự Ngũ Lôi. Nếu để ý ta sẽ bắt gặp một sự tương đồng: Đẩu Mẫu Nguyên Quân không phải tay trái giữ Thái Dương, tay phải giữ Thái Âm sao? Không phải Ngài là Mẫu Thân của Bắc Đẩu cửu thần sao? Tử Vi Đại Đế là đấng nắm giữ Ngũ Lôi, phát uy tam giới, không phải cũng chính là nhi tử của Đẩu Mẫu sao? Đẩu Mẫu Nguyên Quân chính là sự tổng quy của những biểu hiện mô tả về Lôi Đình, hay một cách khác, Ngài là hóa thân của Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế.

Một bằng chứng giá trị khác khẳng định luận điểm trên chính là đoạn trích (III). Trong phần thánh ban, khi tuyên xưng danh hiệu Cửu Tiêu Đại Thần, Tổ Sư đã thêm "Đẩu Mẫu Tử Quang Thiên Hậu, Ma Lợi Phác Thiên Đại Thánh, Viên Minh Đạo Mẫu Nguyên Quân" vào phần danh hiệu của Ngọc Tiêu Thiên Lôi Tổ Đại Đế!

Hình ảnh Đẩu Mẫu với tạo hình Ma Lợi Phác Thiên của Phật Giáo có thể là từ một hảo ý của tổ sư nhằm thể hiện tinh thần Tam Giáo Đồng Nguyên vốn được coi như một sợi chỉ gắn kết sự đa nguyên tín ngưỡng thời bấy giờ. Dù theo niềm tin hay quan niệm tín ngưỡng nào, hễ nhìn vào thánh tượng Đẩu Mẫu Nguyên Quân đều thấy được sự an ủi sâu thẳm và tận căn. Bởi lẽ, ngài là đấng nắm giữ lôi uy trời đất, ngài là mẹ của Thất Tinh, cũng như thể mẹ của chúng ta. Nơi Ngài ta tìm kiếm nguồn ủi an, nơi Ngài ta ẩn náu!

Với một cái nhìn biện chứng như trên, ta không còn lo ngại gì mà khẳng định: Đẩu Mẫu Nguyên Quân là một vị tôn thần Đạo Giáo, hóa thân từ Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế. Ngài mang nhiều hình tượng, nhưng trong đó có một pháp tướng như thể Ma Lợi Phác Thiên Bồ Tác trong niềm tin Phật Giáo.

2, Tây Thiên Trúc Quốc, Đại Trí Quang Trung 

Tây Thiên Trúc Quốc vốn là một cụm từ chỉ rõ nước Ấn Độ. Ta vẫn hay nghe " Bần đạo là Đường Tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Trúc thỉnh kinh" chính là lối nói tắt của cụm Tây Thiên Trúc Quốc vậy. 

Tây thiên tức là trời Tây, phía Tây vốn có một ý nghĩa rất huyền diệu trong văn hóa cổ nhân. Trong lý luận, cha ông ta cho rằng, khi ở thế giới của mình là chiều tà, đêm đen mịt mù thì nơi Tây phương sẽ được đón lấy ánh sáng tràn ngập. Tây phương mô tả một thế giới sáng láng, tràn ngập hào quang đối ngập với nhân thế ở trong u tối ngu muội. 
Đẩu Mẫu Nguyên Quân là Đấng thông minh sáng làng, quyền uy khôi khuếch. Nơi ngài ẩn chứa Đạo Tuệ vô địch, là nguồn cậy trông của tam giới. 

Tây Thiên Trúc Quốc, Đại Trí Quang Trung có thể hiểu là: Đẩu Mẫu Nguyên Quân ngự tại nơi Tây phương, trong một thế giới ngập tràn ánh quang trí tuệ. 

 

 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  Bán hàng
  0948.482.482
  0968.488.488
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn