Đạo Giáo

Nhập Môn, Giới Luật

Thuyết vô vi trong đạo đức kinh của Lão Tử
02/03/2024, Thứ bảy
Lão Tử nói: “Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu; Thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu.” Tức là: Thường không có dục để nhìn thấy chỗ vi diệu của mình. Thường có dục, để nhìn thấy chỗ giới hạn của mình. Diệu là cảnh giới không thể đoán trước được, nơi được mệnh danh là cánh cửa của tất cả các tôn giáo như: Thần Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo.
Phả Hệ Thần Tiên
02/03/2024, Thứ bảy
Thần tiên trong Đạo giáo, "Thuyết Bản Thể" và sự "trao ban" Bản Thể. Bất cứ ai khi đọc về phả hệ Thần tiên trong Đạo giáo đều choáng ngợp bởi số lượng, danh xưng của những vị này cũng như "Thiên cung, Địa hộ" - nơi các Ngài ngự tọa. Có những vị hoàn toàn là Thánh Chân Tiên Thiên (Tam Thanh, Lục Ngự, chư vị tinh quân...),

Thiên Phụ Địa Mẫu

Ngọc Hoàng Hựu Tội Tích Phúc Bảo Sám
29/10/2023, Chủ nhật
Ngọc Hoàng Hựu Tội Tích Phúc Bảo Sám, nguyên tên gọi là “Lôi Đình Mãnh Lại Đô Đốc Tân Hán Thần Trứ”. Tân Hán Thần là vị lôi thần được Đạo giáo tôn thờ nổi danh trong triều Tống và Nguyên. Trong văn hiến cũng đề cập việc Tống Huy Tông tôn phong danh hiệu “Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế”, cho nên phỏng đoán bản văn xuất hiện vào thời Nam Tống hoặc đời Nguyên. Về sau được thu nhập vào “Chính Thống Đạo Tạng”, xếp Đỗng Chân bộ, Uy Nghi loại. 
Ngọc Hoàng Đại Đế
22/02/2023, Thứ tư
Ngọc Hoàng Đại Đế ( 玉皇大帝 ) hay Ngọc Hoàng Thượng Đế ( 玉皇上帝 ) hay là những danh hiệu nói đến vị vua tối cao của bầu trời, là chủ của vạn vật trong quan niệm tín ngưỡng của Đạo giáo, là đấng cực cao cực trọng cực quyền cực uy

Chư Tiên Thánh

Thiên Quan Đại Đế
04/05/2024, Thứ bảy
Thiên Quan Đại Đế (天官賜福 ) là 1 trong 3 vị Tam quan Đại Đế. Ngày rằm tháng giêng 15.1 âm lịch là ngày Thượng Nguyên Cửu Khí Tứ Phúc Thiên Quan Diêu Linh Nguyên Dương Đại Đế Tử Vi Đế Quân thánh thọ. Thiên Quan Đại Đế là bậc Kim Dung Ngọc Tướng, kết tự khí Nguyên Dương, ngự tại nơi Thượng Đế, hai bên có muôn số thần tiên hầu cận. Như có kinh viết: “Thượng Nguyên Nhất Phẩm Cửu Khí Thiên Quan Tử Vi Đế Quân, do Diên Sinh phù, Thuỷ Dương khí mà kết thành chí chân. Ngài ngự Huyền Đô Nguyên Dương Thất Bảo Tử Vi Thượng Cung Bích Hà điện, toạ Ngũ Sắc Vân, trên Tử Kim sàng, ghế Bích Lâm, chấp trong tay Thanh Ngọc khuê, tả hữu có thần tiên hai ban thị vệ”.
Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế
02/05/2024, Thứ năm
Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế là ai? Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế còn được xưng là Vạn Tinh Giáo Chủ Vô Cực Nguyên Hoàng Trung Thiên Tử Vi, Bắc Cực Đại Đế. ngự tại Bắc Cực Tử Vi Cung, Tinh Hán Thiên Cung. Nơi ngài ngự mang những tên gọi thông dụng như: Bắc Cực Tử Vi Trung Cung, Bắc Đế Khu Tả Viện, Tinh Chủ Thái Hư Cung. Ngài là một trong Tứ Ngự, cùng Vạn Lôi Chi Chủ Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế, Vạn Vật Chi Chủ Hậu Thổ Hoàng Địa Chi, Vạn Linh Chi Chủ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hợp xưng “Đại La Ngọc Kinh Kim Khuyết Tứ Ngự Tứ Hoàng Thượng Đế Kim Dung Ngọc Tướng Thiên Tôn”.

Chân Kinh, Thần Chú

Khâu Tổ Bảo Cáo
01/03/2024, Thứ sáu
Chí tâm quy mệnh lễ; Ẩn hiện mạc trắc, bão Đạo vô cùng; Phúc dưỡng hoàng nha, đỉnh phi bạch tuyết; Thể tĩnh tiềm nhi tạng thiên địa; Tâm tịnh mặc nhi chuyển càn khôn; Diệu đoạt âm dương; Huyền siêu vô cực; Thụ kim đan chi chí quyết, phổ độ hậu nhân; Diễn tự hệ chi truyền diễn
Nguồn gốc và công dụng của tảo mãn công khóa
28/02/2024, Thứ tư
Khóa là chỉ khóa tụng, công khóa chính là đề cập tới khóa tụng thường ngày. Tảo vãn công khóa là công việc thường ngày của Đạo sĩ, mỗi ngày hai lần sớm tối lên điện niệm tụng kinh văn. Buổi sáng thường là tảo vãn công khóa. Từ thời Nam Bắc triều các Đạo sĩ trong cung quán của Đạo giáo đã dùng thường triều nghi, trong Động Huyền Linh Bảo Tam Động Phụng Đạo Khoa Giới Doanh Tư có nói: Tứ chúng tam động, có thể sớm tối thường hành trì, cho nên gọi là thường triều.

Nghiên cứu Đạo Giáo

Đạo Giáo có bao nhiêu tín đồ ?
06/03/2024, Thứ tư
Đạo giáo có khoảng hơn 400 triệu tín đồ, chủ yếu tập trung tại các nước như là Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Đài Loan và cộng đồng người Hoa hải ngoại. Trong tín ngưỡng Đạo Giáo cũng thường hay nhắc tới các vị Tiên và việc thờ cúng các vị Tiên là thể hiện sự kính trọng với họ.
Đạo Giáo bắt nguồn từ đâu ?
06/03/2024, Thứ tư
Đạo giáo sản sinh vào giữa thời Đông Hán, cách nay hơn 1800 năm lịch sử. Thời Thuận Đế 顺帝triều Đông Hán (tại vị từ năm 126 đến năm 144), Trương Lăng 张陵tại núi Hạc Minh 鹤鸣 (cũng nói là Hộc Minh 鹄鸣) ở Đại Ấp 大邑Tứ Xuyên 四川sáng lập đạo Ngũ đẩu mễ 五斗米. Thời Linh Đế 灵帝 (tại vị từ năm 167 đến năm 189), Trương Giác 张角 tại vùng Hà Bắc 河北 sáng lập đạo Thái Bình 太平. Đạo Thái Bình và đạo Ngũ đẩu mễ đồng là hai đại giáo phái của Đạo giáo thời kì đầu, sự sáng lập của hai đạo này đã đánh dấu việc hình thành chính thức Đạo giáo.