< 1.000.000 đ
1.000.000 đ - 5.000.000 đ
5.000.000 đ - 8.000.000 đ
8.000.000 đ - 10.000.000 đ
10.000.000 đ - 15.000.000 đ
> 15.000.000 đ
Gõ Trắc
Đá Tự Nhiên
Gốm Sứ
Bột Đá
Đồng nguyên khối
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng vàng
Gỗ Hương
Gỗ Cẩm
Gỗ Nu Hương
Gỗ Mít
Bột đá
Gỗ Đào
Gấm
Gỗ Hương Đá
Gỗ Gõ Vàng
Đá Ngọc Hoàng Long
Đá Ngọc Phỉ Thúy
Bột Composite
Đồng Sơn Men
Lưu Ly
Gỗ Long Não
Sứ men rạn vẽ tay
Bột đá dát vàng
170cm
120 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 Cm
10 Cm
12 cm
16 cm
27 cm
24 cm
37 cm
23 cm
25cm
45 cm
1.5"
3"
2"
3.5"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
16"
18"
20"
22"
1 tay
2 tay
2.5 tay
3 tay
3.5 tay
4 tay
4.5 tay
5 tay
6 tay
7 tay
8 tay
9 tay
5 cm
9 cm
13 cm
15 cm
10 tay
8 cm
11 cm
18 cm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
Bộ 3 ly
Bộ 5 ly
14 cm
22 cm
32 cm
31 cm
47 cm
52 cm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
34 cm
26 cm
43 cm
Cao 16cm
Cao 20cm
Cao 25cm
Cao 30cm
Cao 40cm
Cao 48cm
Cao 66cm
72cm
48 cm
1m63
Cao 13cm
Cao 18cm
Cao 28cm
Cao 33cm
Cao 23cm
Cao 12.5cm
Cao 15cm
Cao 27.5cm
Cao 32.5cm
3 Bông
5 Bông
7 Bông
9 Bông
13 Bông
3inch (~8cm)
3.6inch (~9cm)
4inch (~10cm)
5inch (~13cm)
6inch (~15cm
7inch (~18cm)
8inch (~20cm)
9inch (~23cm)
10 inch (25.3cm)
Cao 63cm
Việt Nam
Trung Quốc
Nhập Khẩu
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc
Đài Loan

Tượng Phật Địa Tạng

Tượng phật Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong những vị phật, bồ tát được nhiều người thợ tự. Tượng phật Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng đá, bằng gỗ, đồng, composite. Đức Địa Tạng Bồ Tát lại có hình tướng xuất gia, oai nghi của Ngài vô cùng thù thắng. Ngài thị hiện hình tướng xuất gia là tượng trưng cho “xuất ly sanh tử”. Chúng sanh đang gặp tai ương, chịu khổ trong tam giới, khó giác ngộ, khó hồi đầu khi nhìn vào hình tướng của Ngài, họ một lòng ngưỡng mộ và phát tâm thiện lành.

Tượng bồ tát Địa Tạng bằng Đồng Cao Cấp, vẻ gấm

Pho tượng phật Địa Tạng Vương Bồ Tát được tạc hình dáng một người xuất gia, có khuôn mặt từ bi, một tay cầm viên minh châu, một tay cầm tích trượng. Kinh Phật có câu “Dốc lòng niệm tụng Bồ Tát Địa Tạng hoặc lễ bái cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì xa lìa khổ não, không đọa ác đạo, thành tựu được 28 điều lợi ích. Trời rồng hộ niệm, quả lành ngày thêm lớn, chứa góp nhân vô lượng. Không lui sụt đạo giác ngộ, áo cơm đầy đủ, không bị bệnh dịch, khỏi nạn lửa nước. Không có giặc hại, người thấy cung kính, quỷ thần hộ trì…”

Từ việc lợi lạc của việc thờ cúng đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nên ngày nay, nhiều gia đình thỉnh tượng Địa Vương Bồ Tát về thờ tại gia, việc thờ cúng Địa Tang Vương Bồ Tát mang lại những điều may mắn cho người trần gian mà còn giúp vong linh, cửu huyền được siêu thăng nơi tịnh thổ.
 

Lợi lạc của việc thờ cúng Phật Bồ Tát Địa Tạng:

  • Thành tựu được các mong muốn
  • Ngày càng được trí huệ lớn, sáng hơn
  • Chăm Trì Chú, Niệm phật thì được tiêu trừ tai nạn
  • Tội chướng tiêu trừ, bệnh tật tiêu trừ.
  • Được các vị kim cang hộ pháp trợ duyên 

Lợi Lạc cho kiếp sau:

  • Thoát Khỏi Thân Nữ.
  • Được Thân Xinh Đẹp.
  • Thoát Kiếp Nô Lệ.

Lợi ích lúc lâm chung: Khi người thân sắp mất, chúng ta có thể niệm danh hiệu bồ tát hoặc tụng kinh Địa Tạng, làm nhiều việc thiện cho người đó. Trong giai đoạn 49 ngày sau khi mất, việc Tụng Kinh Địa Tạng cho vong linh quá cố có thể giúp họ được siêu thoát.

Siêu Độ vong linh: trong giấc ngủ nếu gặp ma quỷ, người lạ, các sự quái ác... chúng ta có thể chí tâm tụng kinh Địa Tạng. Siêu độ, gặp lại người thân quá vãng.