< 1.000.000 đ
1.000.000 đ - 5.000.000 đ
5.000.000 đ - 8.000.000 đ
8.000.000 đ - 10.000.000 đ
10.000.000 đ - 15.000.000 đ
> 15.000.000 đ
Gõ Trắc
Đá Tự Nhiên
Gốm Sứ
Bột Đá
Đồng nguyên khối
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng vàng
Gỗ Hương
Gỗ Cẩm
Gỗ Nu Hương
Gỗ Mít
Bột đá
Gỗ Đào
Gấm
Gỗ Hương Đá
Gỗ Gõ Vàng
Đá Ngọc Hoàng Long
Đá Ngọc Phỉ Thúy
Bột Composite
Đồng Sơn Men
Lưu Ly
Gỗ Long Não
Sứ men rạn vẽ tay
Bột đá dát vàng
170cm
120 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 Cm
10 Cm
12 cm
16 cm
27 cm
24 cm
37 cm
23 cm
25cm
45 cm
1.5"
3"
2"
3.5"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
16"
18"
20"
22"
1 tay
2 tay
2.5 tay
3 tay
3.5 tay
4 tay
4.5 tay
5 tay
6 tay
7 tay
8 tay
9 tay
5 cm
9 cm
13 cm
15 cm
10 tay
8 cm
11 cm
18 cm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
Bộ 3 ly
Bộ 5 ly
14 cm
22 cm
32 cm
31 cm
47 cm
52 cm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
34 cm
26 cm
43 cm
Cao 16cm
Cao 20cm
Cao 25cm
Cao 30cm
Cao 40cm
Cao 48cm
Cao 66cm
72cm
48 cm
1m63
Cao 13cm
Cao 18cm
Cao 28cm
Cao 33cm
Cao 23cm
Cao 12.5cm
Cao 15cm
Cao 27.5cm
Cao 32.5cm
3 Bông
5 Bông
7 Bông
9 Bông
13 Bông
3inch (~8cm)
3.6inch (~9cm)
4inch (~10cm)
5inch (~13cm)
6inch (~15cm
7inch (~18cm)
8inch (~20cm)
9inch (~23cm)
10 inch (25.3cm)
Cao 63cm
Việt Nam
Trung Quốc
Nhập Khẩu
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc
Đài Loan

Tượng Thái Thượng Lão Quân

Bạn đang cần thỉnh tiên Tượng Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn hoặc tỉnh tượng Tam Thanh Đạo Tổ, Tam Thánh thái thượng lão quân thì liên hệ daogiao.com hoặc thocung.com để được tư vấn cách thờ cúng đúng chuẩn tâm linh của Đạo Giáo, Đạo gia... 

Nguồn: Đạo Trưởng Vô Danh Tử

Tiên tượng Thái Thượng Lão Đạo Tổ, Khánh đản ngày 15.02 âm lịch

Tìm hiểu Tiên tượng Thái Thượng Lão Quân

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn là một trong Tam Thanh, Ngài có vị trí vô cùng cao trọng trong niềm tin Đạo giáo. Ngài còn được gọi với danh xưng Hỗn Nguyên Hoàng Đế, hay gần gũi hơn là Thái Thượng Đạo Tổ.  Lão Quân ngự tại Bạch Ngọc Quy Đài, Thái Thanh Tiên Cảnh, Đại Xích Thiên Cung. Đạo Đức Thiên Tôn ứng với Sư Bảo trong Tam Bảo Đạo giáo. Lại nhắc thuở xưa, Thiên Bảo Tôn thuyết đại pháp độ chúng sinh, gầy dựng vũ hoàn, sinh xuất muôn phẩm vật. Linh Bảo Tôn là đấng truyền thụ kinh điển, giúp chúng sinh biết đường tu học, biết pháp hành trì. Như thế, Đạo bảo – ta hằng quy phục, Kinh bảo – cầu nối giúp ta siêu xuất mê tân, hàm đăng Đạo ngạn. Thật phước báu cho những kẻ gặp được Chân Kinh, Diệu Pháp. Song, không có Sư bảo, quả như người đi đêm không có đèn, trăng soi rọi. Không có Sư bảo, muôn phẩm tiên kinh cũng khó lòng thấu ngộ. Tiên tông muốn tựu thành, trước tiên phải cầu cạnh Sư bảo.  Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn chính là bậc Thầy cả vĩ đại vậy! Đại La Sư Bảo phân thân hóa khí mà ứng hiện trên môi miệng Thánh nhân, tuy miệng lưỡi phàm trần nhưng chính là tòa ngự Sư Bảo. Một trong những hóa thân trứ danh của Ngài là Lão Tử - người để lại tác phẩm “Đạo Đức Kinh” - kinh điển tối ưu trong việc hỗ trợ, nâng bước những kẻ sơ học! Nhất khí hàm tam hỗn độn sơ, Thái Thanh lập giáo tự hư vô. Thùy tương chu lễ đông truyền khổng, thùy nhập hàm quan hóa hồ di. Bát thập nhất chương minh đạo đức, bách thiên vạn ức trấn huyền đô!

Vào thời Đông Hán, Lão Quân giáng lâm đất Thục truyền thụ Tổ Thiên Sư Trương Đạo Lăng “Thái bình động cực kinh”, “Chính nhất minh uy nhị thập tứ phẩm pháp lục”, tam ngũ đô công ngọc ấn, thư hùng trảm tà kiếm cùng các đẳng kinh thư, pháp khí, lại gia phong Thiên sư, phó thác cho Thiên sư quảng hành “Chính nhất minh uy chi đạo”, cứu độ lê dân bá tánh.
Căn cứ theo một số Đạo kinh, Lão Quân thượng xử ngọc kinh, vi thần vương chi tông; hạ tại tử vi, vi phi tiên chi chủ. Thị đạo giáo tối cao tôn thần tam thanh thiên tôn chi nhất, đạo tổ thường thường phân thân giáng thế, truyện giáo độ nhân, hoằng dương đạo pháp.

Thái Thượng Đạo Tổ vô thủy vô chung, sinh thiên sinh địa, vì giáo hóa chúng sinh mà giáng Thánh thành phàm, đồng cùng bụi bặm, hóa thân nơi trần thế, hiệu Lão Tử, độ nhân vô số, trở thành thầy của các bậc vương giả, lại truyền thụ “Đạo đức kinh” duy chỉ ngũ thiên ngôn, nhưng bao hàm tất thảy thiên địa, vũ trụ, nhân sinh, thân thể cho đến đại trí tuệ.

Trong tín ngưỡng của Đạo giáo, Lão Quân đôi lúc được hiểu chính là Đại Đạo. Đại Đạo vô thủy vô chung, vô hình vô tướng, và Lão Quân được xem là hiện thân của Đại Đạo. Tại thiên địa chi sơ, Lão Quân ở tại không động chi trung, dùng vô tâm vô dục vận hành âm dương nhị khí, thiên địa nhân từ đó được phân khai, nhật nguyệt nương vào mà được khai thủy vận hành. Chung cuộc, nhân loại, vạn vật dần được sinh thành dưỡng dục cũng bởi Đại Đạo vậy.

Lão Quân khai sáng, cứu độ chúng sinh. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, Đại Đạo diễn hóa theo nhiều kiểu khác nhau. Qua thời gian, Ngài dần hiển lộ với con người một cách sáng tỏ hơn. Từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, Lão Quân nhiều lần hóa thân thành các bậc tiên hiền, khai sáng chúng sinh. Qua từng thời gian, Ngài dần dạy dỗ, uốn nắn con người, khiến chúng trở thành giống loài tuyệt diệu trong tam giới. Điển hình ta thấy có Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Tổ Thiên Sư, Vương Huyền Phủ Tổ sư, Chung Ly Tổ, Lữ Tổ, v.v… Các bậc Chân nhân, Thiên sư góp phần công sức trong việc uốn nắn, dạy dỗ quần sinh!

Thỉnh tiên Tượng Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn ở đâu?

----------------------------------------------------------------------------------------------

Thocung.com là thương hiệu chuyên về Tiên Tượng của Đạo Giáo Tam Thanh, Đạo Giáo thần Tiên. Chúng tôi có kiến thức vững chắc để tư vấn đúng cách tâm linh của trường phái đạo gia. Bạn cần biết chi tiết về Đạo Giáo, Đạo gia tại Daogiao.com. 

Mọi chi tiết xin liên hệ 0935.118.118 Mr.Trường Vân