< 1.000.000 đ
1.000.000 đ - 5.000.000 đ
5.000.000 đ - 8.000.000 đ
8.000.000 đ - 10.000.000 đ
10.000.000 đ - 15.000.000 đ
> 15.000.000 đ
Gõ Trắc
Đá Tự Nhiên
Gốm Sứ
Bột Đá
Đồng nguyên khối
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng vàng
Gỗ Hương
Gỗ Cẩm
Gỗ Nu Hương
Gỗ Mít
Bột đá
Gỗ Đào
Gấm
Gỗ Hương Đá
Gỗ Gõ Vàng
Đá Ngọc Hoàng Long
Đá Ngọc Phỉ Thúy
Bột Composite
Đồng Sơn Men
Lưu Ly
Gỗ Long Não
Sứ men rạn vẽ tay
Bột đá dát vàng
170cm
120 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 Cm
10 Cm
12 cm
16 cm
27 cm
24 cm
37 cm
23 cm
25cm
45 cm
1.5"
3"
2"
3.5"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
16"
18"
20"
22"
1 tay
2 tay
2.5 tay
3 tay
3.5 tay
4 tay
4.5 tay
5 tay
6 tay
7 tay
8 tay
9 tay
5 cm
9 cm
13 cm
15 cm
10 tay
8 cm
11 cm
18 cm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
Bộ 3 ly
Bộ 5 ly
14 cm
22 cm
32 cm
31 cm
47 cm
52 cm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
34 cm
26 cm
43 cm
Cao 16cm
Cao 20cm
Cao 25cm
Cao 30cm
Cao 40cm
Cao 48cm
Cao 66cm
72cm
48 cm
1m63
Cao 13cm
Cao 18cm
Cao 28cm
Cao 33cm
Cao 23cm
Cao 12.5cm
Cao 15cm
Cao 27.5cm
Cao 32.5cm
3 Bông
5 Bông
7 Bông
9 Bông
13 Bông
3inch (~8cm)
3.6inch (~9cm)
4inch (~10cm)
5inch (~13cm)
6inch (~15cm
7inch (~18cm)
8inch (~20cm)
9inch (~23cm)
10 inch (25.3cm)
Cao 63cm
Việt Nam
Trung Quốc
Nhập Khẩu
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc
Đài Loan

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na

Tỳ Lô Giá Na là một trong những vị Phật quan trọng nhất trong Phật giáo, được tôn thờ như là biểu tượng của trí tuệ và diệt trừ bóng tối. Ngài là Phật tối cao của Mật tông, được thờ phụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na là một vật phẩm tâm linh được nhiều người ưa chuộng, mang lại may mắn, bình an và phước lành cho gia chủ.

Tượng Phật thường được đặt ở vị trí trung tâm của các ngôi chùa, tượng trưng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Phật giáo.

Tại Thocung.com, chúng tôi cung cấp đa dạng mẫu tượng Phật Tỳ Lô Giá Na được chế tác từ nhiều chất liệu khác nhau, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

1. Tỳ Lô Giá Na Phật Là Ai?

Trong Phật giáo, Phật Tỳ Lô Giá Na là một trong năm vị Phật tối thượng, được gọi là Ngũ Phật. Ngài là một vị Phật trong Phật giáo Đại thừa, được Mật tông tôn thờ làm bản tôn. Ngài được gọi là Đại Nhật Như Lai, hay Tỳ Lư Xá Na, Tỳ Lô Giá Na Phật (do phiên âm từ Vairocana). Ngài có nghĩa là "biến chiếu", hay "ánh sáng chiếu khắp", là biểu hiện của trí tuệ quang minh, soi rọi khắp pháp giới, diệt trừ vô minh, giúp chúng sinh mở mang thiện căn, thành tựu sự nghiệp.

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Tỳ Lô Giá Na Phật chính là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài chiếu ánh sáng của mình cho chúng sanh ở khắp nơi và mở ra con đường thiện cho muôn loài, ánh sáng của Ngài không hề biến mất mà tồn tại mãi mãi.

Trong Mạn Đà La của Mật giáo thì Đại Nhật Như Lai ở vị trí trung tâm. Ngài là vị Phật có ánh sáng trí tuệ chiếu soi khắp mười phương, diệt trừ vô minh và phiền não cho chúng sinh.

Theo quan điểm Đại Thừa thì Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Sở dĩ có ba thân là do chỗ dụng khác nhau. Phật Thích Ca, là vị Phật lịch sử đã đản sinh và nhập diệt trên quả địa cầu này, chính là hóa thân của Phật.

Trong khi đó, thân mà Phật Thích Ca đã chứng ngộ gọi là pháp thân, là Chân Như và đó là Đại Nhật Như Lai. Ý nghĩa pháp thân này vượt ngoài sự luận bàn của ngôn từ và chỉ có sự chứng ngộ thành Phật mới có thể biết.

Trong Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích do sư Nhất Hạnh thuật ký giải thích:

"Chữ Tỳ Lô Giá Na (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ mọi chỗ u ám. Tuy nhiên đối mặt trời của thế gian, sự chiếu sáng có phương phận, chiếu sáng bên ngoài mà chẳng chiếu sáng bên trong, chiếu sáng bên này, chẳng đến bên kia, lại chỉ sáng ban ngày, còn ban đêm không thấy chiếu. Huệ Nhật của Như Lai không như thế. Trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh, đêm ngày."

Hình tướng Đức Đại Nhật Như Lai

Theo Phật giáo Tạng truyền, Đức Đại Nhật Như Lai thường xuất hiện với hình tướng màu trắng, có bốn mặt và hai tay, hai tay kết ấn thiền định, cầm bát bảo pháp luân.

Bốn mặt của Tỳ Lô Giá Na Phật tượng trưng cho sự hiện diện của Ngài ở khắp mọi nơi, trong tất cả các pháp. Hai tay của Ngài kết ấn thiền định, tượng trưng cho sự an lạc và giải thoát. Bát bảo pháp luân tượng trưng cho pháp thân của Phật, là nguồn gốc của tất cả các pháp.

Trí tuệ và công đức của Như Lai Đại Nhật

Trí tuệ của Đức Đại Nhật Như Lai được chiếu đến mọi nơi, làm cho Pháp giới vô biên được phổ chiếu quang minh, nhờ đó mở ra Phật tính, mở ra thiện căn cụ thể trong lòng chúng sinh. Đây chính là thành công trong sự nghiệp thế gian hay xuất thế gian nên có tên gọi là Đại Nhật.

2. Ý nghĩa của tượng Phật Tỳ Lô Giá Na (Như Lai Đại Nhật)

Tượng Đức Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lô Giá Na Phật) có bốn mặt đều là màu trắng, tượng trưng cho sự thanh tịnh, không bị ám nhiễm bụi trần. Bốn mặt có ý nghĩa Phật luôn hướng về bốn phương để diễn giải Phật Pháp. Hai tay tạo kết ấn thiền định, tay ôm pháp luân ngay giữa rốn, tượng trưng cho việc diễn thuyết Phật Pháp không bao giờ ngừng nghỉ.

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, trong đó có:

 • Thể hiện trí tuệ vô biên của Phật: Tỳ Lô Giá Na là biểu tượng của trí tuệ vô biên, có thể soi sáng mọi tăm tối của thế gian. Ngài là vị Phật dẫn dắt chúng sinh đi trên con đường giác ngộ.
 • Thể hiện lòng từ bi vô lượng của Phật: Tỳ Lô Giá Na là biểu tượng của lòng từ bi vô lượng, có thể bao dung, tha thứ mọi lỗi lầm của chúng sinh. Ngài là vị Phật sẵn sàng cứu độ, giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi khổ đau.
 • Thể hiện sự giác ngộ của Phật: Tỳ Lô Giá Na là biểu tượng của sự giác ngộ, đã vượt qua mọi khổ đau, phiền não của thế gian. Ngài là tấm gương cho chúng sinh noi theo để đạt được giác ngộ.

3. Thần Chú Tỳ Lô Giá Na Phật

Thần chú Tỳ Lô Giá Na Phật là một trong những thần chú quan trọng nhất trong Mật giáo. Thần chú này có khả năng giúp chúng sinh:

 • Diệt trừ vô minh và phiền não.
 • Ngộ nhập Phật tánh.
 • Thành tựu các công đức.
 • Giải thoát khỏi khổ đau.

Thần chú Tỳ Lô Giá Na Phật có thể được trì tụng bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo khả năng của mỗi người. Tuy nhiên, cách trì tụng phổ biến nhất là trì tụng 108 biến mỗi ngày.

Thần chú Tỳ Lô Giá Na Phật có tác dụng tiêu trừ nghiệp chướng, giúp chúng sinh vãng sinh về cõi Cực Lạc.

Thần chú Tỳ Lô Giá Na Phật có nhiều bản, trong đó bản dài nhất là:

Om Namo Bhagavate Sarva Durgate Parishudhane Rajaya Tathagataya Arahatay Samya Sambuddhaya Tadyatha Om Shodhane Shodhane Sarva Papam Vishodhane Shudhe Vishudhe Sarva Karma Avarana Vishodhanaya Savaha.

Bản ngắn hơn là:

Oṃ Amogha Vairocana Mahāmudrā Maṇipadma Jvāla Pravarttaya Hūṃ

(Án A Mộ Già Vĩ Lô Tả Nẵng Ma Hạ Mẫu Nại Ra. Mạ Nỉ Bát Nạp Mạ Nhập Phạ Ra Bát Ra Mạt Đa Dã Hồng)

Thần chú này có tác dụng thanh tịnh tội chướng, giúp chúng sinh đạt được trí tuệ và giải thoát.

Cách trì tụng thần chú Tỳ Lô Giá Na Phật

Để trì tụng thần chú Tỳ Lô Giá Na Phật, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 • Ngồi xếp bằng, lưng thẳng, hai tay kết ấn thiền định.
 • Tâm niệm câu thần chú:

Om Namo Bhagavate Sarva Durgate Parishuddhane Rajaya Tathagataya Arahatay Samya Sambuddhaya Tadyatha Om Shodhane Shodhane Sarva Papam Vishodhane Shudhe Vishudhe Sarva Karma Avarana Vishodhanaya Savaha.

 • Trì tụng thần chú với tâm thanh tịnh, không vọng tưởng.

Thủ ấn của Đại Nhật Như Lai

Thủ ấn là kết ấn bằng các ngón tay để tạo ra các hình thù bàn tay đặc biệt và đẹp đẽ. Thủ ấn được thấy nhiều ở các tôn tượng Phật và Bồ Tát, thể hiện cho dấu hiệu của Phật tính. Trong Phật giáo Đại thừa, thủ ấn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và mỗi vị Phật trong Ngũ Phương Phật có một kiểu thủ ấn khác nhau.

Đối với Đại Nhật Như Lai, Trí Quyền Ấn là ấn quyết quan trọng nhất của Đức Đại Nhật Như Lai được mô tả như hình vẽ dưới đây:

Thủ ấn này được thể hiện bằng cách tay trái nắm xung quanh ngón trỏ phải. Đầu ngón trỏ phải chạm vào đầu ngón trỏ trái. Sự kết hợp giữa tay phải và tay trái tượng trưng cho sự hài hòa của các yếu tố đất, nước, gió, lửa và kim loại với ý thức.

Ý nghĩa của Ấn Trí Quyền

Ấn Trí Quyền có nhiều ý nghĩa, trong đó phổ biến nhất là:

 • Biểu thị cho sự hợp nhất của trí tuệ và phương tiện thiện xảo.
 • Biểu thị cho sự từ bi và trí tuệ của Đức Phật.
 • Biểu thị cho sự giác ngộ.
 • Biểu thị cho sự tự tin.

4. Lợi ích của việc thờ tượng Phật Tỳ Lô Giá Na

Thờ tượng Phật Tỳ Lô Giá Na mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ, bao gồm:

 • Tăng cường trí tuệ và lòng từ bi: Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na là biểu tượng của trí tuệ và lòng từ bi. Khi thờ tượng Phật Tỳ Lô Giá Na, chúng ta sẽ được tiếp thêm năng lượng từ Ngài, giúp chúng ta trở nên thông minh, sáng suốt và biết yêu thương, bao dung người khác.
 • Giúp gia đình bình an, hạnh phúc: Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na là biểu tượng của sự bảo hộ. Khi thờ tượng Phật Tỳ Lô Giá Na, gia đình sẽ được Ngài che chở, bảo vệ khỏi những điều xấu xa, giúp gia đình luôn bình an, hạnh phúc.
 • Phát triển sự nghiệp: Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na là biểu tượng của thành công. Khi thờ tượng Phật Tỳ Lô Giá Na, chúng ta sẽ được Ngài ban cho trí tuệ và sự may mắn, giúp chúng ta phát triển sự nghiệp, đạt được những thành công trong cuộc sống.

5. Cách thờ tượng Phật Tỳ Lô Giá Na

Để việc thờ tượng Phật Tỳ Lô Giá Na mang lại hiệu quả tốt nhất, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Chọn vị trí thờ cúng trang nghiêm: Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na nên được đặt ở nơi trang nghiêm, sạch sẽ, tránh đặt ở những nơi ô uế, ẩm thấp.
 • Chọn tượng Phật Tỳ Lô Giá Na phù hợp: Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na nên được chọn mua tại các cơ sở uy tín, có chất lượng tốt, đảm bảo tính thẩm mỹ.
 • Thực hiện lễ tắm Phật, khai quang: Trước khi thờ tượng Phật Tỳ Lô Giá Na, bạn cần thực hiện lễ tắm Phật, khai quang để tượng được linh thiêng, mang lại hiệu quả tốt nhất.
 • Thường xuyên thắp hương, cúng dường: Bạn nên thường xuyên thắp hương, cúng dường hoa quả, trái cây,... để tỏ lòng thành kính với Đức Phật.

6. Mua tượng Phật Tỳ Lô Giá Na ở đâu

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na được bày bán ở nhiều nơi, từ các cửa hàng đồ thờ cúng đến các trang web bán hàng online. Tuy nhiên, để mua được tượng Phật Tỳ Lô Giá Na chất lượng, uy tín, bạn nên chọn mua tại các địa chỉ uy tín, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chế tác tượng Phật.

Tại Thocung.com

Thocung.com là một địa chỉ chuyên cung cấp các sản phẩm đồ thờ cúng, vật phẩm phong thủy, trong đó có tượng Phật Tỳ Lô Giá Na. Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na tại Thocung.com được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như đồng, gỗ, đá,... với nhiều kích thước và kiểu dáng đa dạng.., phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na tại Thocung.com được chế tác bởi các nghệ nhân có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng, tinh xảo từng đường nét. Ngoài ra, Thocung.com còn có đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ bạn lựa chọn được tượng Phật Tỳ Lô Giá Na phù hợp nhất.

Lựa chọn tượng Phật Tỳ Lô Giá Na

Khi lựa chọn tượng Phật Tỳ Lô Giá Na, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Chất liệu: Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na thường được làm từ các chất liệu phổ biến như gỗ, đá, đồng. Mỗi chất liệu đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Bạn nên lựa chọn chất liệu phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.
 • Kích thước: Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na có nhiều kích thước khác nhau. Bạn nên lựa chọn tượng có kích thước phù hợp với không gian thờ cúng của mình.
 • Giá cả: Giá tượng Phật Tỳ Lô Giá Na phụ thuộc vào chất liệu, kích thước và độ tinh xảo của tượng. Bạn nên lựa chọn tượng có giá cả phù hợp với ngân sách của mình.

7. Các mẫu tượng Phật Tỳ Lô Giá Na tại Thocung.com

Tại Thocung.com, có rất nhiều mẫu tượng Phật Tỳ Lô Giá Na khác nhau để khách hàng lựa chọn. Dưới đây là một số mẫu tượng tiêu biểu:

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na bằng gỗ

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na bằng gỗ là loại tượng được ưa chuộng nhất tại Thocung.com. Tượng được làm từ các loại gỗ quý như gỗ hương, gỗ mít, gỗ trắc,... Tượng có màu sắc tự nhiên, vân gỗ đẹp mắt. Tượng được chạm khắc tỉ mỉ, tinh xảo, thể hiện được vẻ đẹp trang nghiêm, uy nghi của Đức Phật.

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na bằng đá

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na bằng đá cũng là một lựa chọn phổ biến tại Thocung.com. Tượng được làm từ các loại đá tự nhiên như đá cẩm thạch, đá ngọc, đá thạch anh,... Tượng có độ bền cao, màu sắc đẹp mắt. Tượng được chạm khắc tỉ mỉ, tinh xảo, thể hiện được thần thái uy nghiêm của Đức Phật.

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na bằng đồng

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na bằng đồng là loại tượng sang trọng, đẳng cấp. Tượng được làm từ đồng nguyên chất, có độ bền cao. Tượng được chạm khắc tinh xảo, thể hiện được vẻ đẹp trang nghiêm, uy nghi của Đức Phật.

8. Lợi ích khi mua tượng Phật Tỳ Lô Giá Na tại Thocung.com

Khi mua tượng Phật Tỳ Lô Giá Na tại Thocung.com, quý khách sẽ được hưởng những lợi ích sau:

 • Sản phẩm chất lượng cao, được chế tác từ các chất liệu nguyên chất, đảm bảo độ bền đẹp.
 • Mẫu mã đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
 • Giá cả cạnh tranh, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo.

Để tìm mua tượng Phật Tỳ Lô Giá Na tại Thocung.com, bạn có thể truy cập website Thocung.com hoặc liên hệ hotline 0935.118.118 để được tư vấn. Thocung.com cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm tượng Phật Tỳ Lô Giá Na chất lượng cao, uy tín, giá cả hợp lý.

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na là một vật phẩm tâm linh có ý nghĩa quan trọng trong Phật giáo. Việc sở hữu một pho tượng Phật Tỳ Lô Giá Na trong nhà sẽ mang lại may mắn, bình an và hạnh phúc cho gia chủ.

Không tìm thấy kết quả nào