< 1.000.000 đ
1.000.000 đ - 5.000.000 đ
5.000.000 đ - 8.000.000 đ
8.000.000 đ - 10.000.000 đ
10.000.000 đ - 15.000.000 đ
> 15.000.000 đ
Gõ Trắc
Đá Tự Nhiên
Gốm Sứ
Bột Đá
Đồng nguyên khối
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng vàng
Gỗ Hương
Gỗ Cẩm
Gỗ Nu Hương
Gỗ Mít
Bột đá
Gỗ Đào
Gấm
Gỗ Hương Đá
Gỗ Gõ Vàng
Đá Ngọc Hoàng Long
Đá Ngọc Phỉ Thúy
Bột Composite
Đồng Sơn Men
Lưu Ly
Gỗ Long Não
Sứ men rạn vẽ tay
Bột đá dát vàng
170cm
120 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 Cm
10 Cm
12 cm
16 cm
27 cm
24 cm
37 cm
23 cm
25cm
45 cm
1.5"
3"
2"
3.5"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
16"
18"
20"
22"
1 tay
2 tay
2.5 tay
3 tay
3.5 tay
4 tay
4.5 tay
5 tay
6 tay
7 tay
8 tay
9 tay
5 cm
9 cm
13 cm
15 cm
10 tay
8 cm
11 cm
18 cm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
Bộ 3 ly
Bộ 5 ly
14 cm
22 cm
32 cm
31 cm
47 cm
52 cm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
34 cm
26 cm
43 cm
Cao 16cm
Cao 20cm
Cao 25cm
Cao 30cm
Cao 40cm
Cao 48cm
Cao 66cm
72cm
48 cm
1m63
Cao 13cm
Cao 18cm
Cao 28cm
Cao 33cm
Cao 23cm
Cao 12.5cm
Cao 15cm
Cao 27.5cm
Cao 32.5cm
3 Bông
5 Bông
7 Bông
9 Bông
13 Bông
3inch (~8cm)
3.6inch (~9cm)
4inch (~10cm)
5inch (~13cm)
6inch (~15cm
7inch (~18cm)
8inch (~20cm)
9inch (~23cm)
10 inch (25.3cm)
Cao 63cm
Việt Nam
Trung Quốc
Nhập Khẩu
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc
Đài Loan

Tượng Tử Vi Đại Đế

Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Đạo Giáo tôn là “Vạn Tinh Chi Chủ Bắc Cực Tử Vi Đại Đế”, “Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế”, ngự tại Bắc Cực Tử Vi Cung, Tinh Hán Thiên Cung. Nơi ngài ngự mang những tên gọi thông dụng như: Bắc Cực Tử Vi Trung Cung, Bắc Đế Khu Tả Viện, Tinh Chủ Thái Hư Cung. Ngài là một trong Tứ Ngự, cùng Vạn Lôi Chi Chủ Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế, Vạn Vật Chi Chủ Hậu Thổ Hoàng Địa Chi, Vạn Linh Chi Chủ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hợp xưng “Đại La Ngọc Kinh Kim Khuyết Tứ Ngự Tứ Hoàng Thượng Đế Kim Dung Ngọc Tướng Thiên Tôn”.

Tiên tượng Tử Vi Đại Đế

 

Tử Vi Đại Đế hóa thân thành Phong Đô Huyền Khanh Đại Đế - chưởng quản Minh ti và Địa ngục. Vậy nên có câu tán thán Ngài: “Thượng thống chư thiên, Trung ngự vạn pháp, Hạ trị Phong Đô”. Quyền uy của Ngài có khắp thảy tam giới.
Chí tâm xưng niệm 
Vạn Tinh Giáo Chủ Vô Cực Nguyên Hoàng
Trung Thiên Tử Vi, Bắc Cực Đại Đế.

Ngày 18.4 Âm lịch, Đạo giáo quan niệm là ngày Thánh đản của ngài Tử Vi Đại Đế. Quý đạo hữu thành tâm xưng niệm bảo cáo cầu mong đường học Đạo được hanh thông, thuận lợi. 
 ---------Tinh chủ bảo cáo ----------
Đại La Thiên Khuyết, Tử Vi Tinh Cung
Tôn Cư Bắc Cực chi cao, 
Lập chính Trung Thiên chi Thượng
Pháp Hiệu Kim Luân Sí Thịnh
Đạo Xưng Ngọc Đẩu Huyền Tôn.
Tuyền ki ngọc hoành tề thất chính
Tổng Thiên Kinh Địa Vĩ
Nhật Nguyệt Tinh Tú ước tứ thời
Hành Hoàng Đạo Tử Viên
Vạn Tượng Tông Sư, Chư Thiên Thống Ngự
Đại Bi Đại Nguyện, Đại Thánh Đại Từ
Vạn Tinh Giáo Chủ Vô Cực Nguyên Hoàng
Trung Thiên Tử Vi, Bắc Cực Đại Đế

Nguồn: Vô Danh Tử