< 1.000.000 đ
1.000.000 đ - 5.000.000 đ
5.000.000 đ - 8.000.000 đ
8.000.000 đ - 10.000.000 đ
10.000.000 đ - 15.000.000 đ
> 15.000.000 đ
Gõ Trắc
Đá Tự Nhiên
Gốm Sứ
Bột Đá
Đồng nguyên khối
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng vàng
Gỗ Hương
Gỗ Cẩm
Gỗ Nu Hương
Gỗ Mít
Bột đá
Gỗ Đào
Gấm
Gỗ Hương Đá
Gỗ Gõ Vàng
Đá Ngọc Hoàng Long
Đá Ngọc Phỉ Thúy
170cm
120 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 Cm
10 Cm
12 cm
16 cm
27 cm
24 cm
37 cm
23 cm
25cm
45 cm
1.5"
3"
2"
3.5"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
16"
18"
20"
22"
1 tay
2 tay
2.5 tay
3 tay
3.5 tay
4 tay
4.5 tay
5 tay
6 tay
7 tay
8 tay
9 tay
5 cm
9 cm
13 cm
15 cm
10 tay
8 cm
11 cm
18 cm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
Bộ 3 ly
Bộ 5 ly
14 cm
22 cm
32 cm
31 cm
47 cm
52 cm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
34 cm
26 cm
43 cm
Cao 16cm
Cao 20cm
Cao 25cm
Cao 30cm
Cao 40cm
Cao 48cm
Việt Nam
Trung Quốc
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc
Đài Loan
Nhật bản
Banner 0
Banner 1

Tượng tiên, thánh

Phong tục thờ cúng ông bà, tổ tiên từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam ta. Điều này vẫn luôn được giữ gìn và phát huy qua nhiều đời con cháu. Trên bàn thờ gia tiên thì ảnh thờ cúng đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu để thể hiện lòng thành kính, đạo hiếu của con cháu với bậc ông cha.

Phong tục thờ cúng ông bà, tổ tiên từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam ta. Điều này vẫn luôn được giữ gìn và phát huy qua nhiều đời con cháu. Trên bàn thờ gia tiên thì ảnh thờ cúng đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu để thể hiện lòng thành kính, đạo hiếu của con cháu với bậc ông cha.