< 1.000.000 đ
1.000.000 đ - 5.000.000 đ
5.000.000 đ - 8.000.000 đ
8.000.000 đ - 10.000.000 đ
10.000.000 đ - 15.000.000 đ
> 15.000.000 đ
Gõ Trắc
Đá Tự Nhiên
Gốm Sứ
Bột Đá
Đồng nguyên khối
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng vàng
Gỗ Hương
Gỗ Cẩm
Gỗ Nu Hương
Gỗ Mít
Bột đá
Gỗ Đào
Gấm
Gỗ Hương Đá
Gỗ Gõ Vàng
Đá Ngọc Hoàng Long
Đá Ngọc Phỉ Thúy
Bột Composite
Đồng Sơn Men
Lưu Ly
Gỗ Long Não
Sứ men rạn vẽ tay
Bột đá dát vàng
170cm
120 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 Cm
10 Cm
12 cm
16 cm
27 cm
24 cm
37 cm
23 cm
25cm
45 cm
1.5"
3"
2"
3.5"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
11"
12"
13"
14"
16"
18"
20"
22"
1 tay
2 tay
2.5 tay
3 tay
3.5 tay
4 tay
4.5 tay
5 tay
6 tay
7 tay
8 tay
9 tay
5 cm
9 cm
13 cm
15 cm
10 tay
8 cm
11 cm
18 cm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
Bộ 3 ly
Bộ 5 ly
14 cm
22 cm
32 cm
31 cm
47 cm
52 cm
14mm
16mm
18mm
20mm
25mm
30mm
34 cm
26 cm
43 cm
Cao 16cm
Cao 20cm
Cao 25cm
Cao 30cm
Cao 40cm
Cao 48cm
Cao 66cm
72cm
48 cm
1m63
Cao 13cm
Cao 18cm
Cao 28cm
Cao 33cm
Cao 23cm
Cao 12.5cm
Cao 15cm
Cao 27.5cm
Cao 32.5cm
3 Bông
5 Bông
7 Bông
9 Bông
13 Bông
3inch (~8cm)
3.6inch (~9cm)
4inch (~10cm)
5inch (~13cm)
6inch (~15cm
7inch (~18cm)
8inch (~20cm)
9inch (~23cm)
10 inch (25.3cm)
Cao 63cm
Việt Nam
Trung Quốc
Nhập Khẩu
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc
Đài Loan

Tượng Ngũ Phương Phật

Tượng Ngũ Phương Phật tại Thocung.com - Mang lại may mắn, bình an cho gia chủ

Tượng Ngũ Phương Phật là một trong những biểu tượng quan trọng trong Phật giáo Mật Tông. Đây là năm vị Phật đại diện cho năm phẩm chất của con người, cũng là năm phẩm hạnh quan trọng nhất của người tu hành. Mỗi vị Phật sẽ có một con đường để đi tới cảnh giới Niết Bàn, tạo nên những thành quả Bồ Đề. Nếu đủ cơ duyên và nguyện lực thì khi chúng ta mong muốn nương theo Pháp tu hành của vị Phật nào thì sẽ được vãng sanh về thế giới đó.

Tại Thocung.com, chúng tôi cung cấp đa dạng các mẫu tượng Ngũ Phương Phật với chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý.

1. Ngũ Phương Phật Là Gì?

Ngũ Phương Phật hay còn gọi là Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Phật, Ngũ Thiền Định Phật là một trong những biểu tượng quan trọng trong Phật giáo Mật Tông. Đây là năm vị Phật đại diện cho năm phẩm chất của con người, cũng là năm phẩm hạnh quan trọng nhất của người tu hành. Mỗi vị Phật sẽ có một con đường để đi tới cảnh giới Niết Bàn, tạo nên những thành quả Bồ Đề. Nếu đủ cơ duyên và nguyện lực thì khi chúng ta mong muốn nương theo Pháp tu hành của vị Phật nào thì sẽ được vãng sanh về thế giới đó.

2. Ngũ Phương Phật Gồm Những Ai?

Ngũ Phương Phật còn có tên gọi khác là Ngũ Thiền Định Phật, Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật hay đơn giản là Ngũ Phật. Đây là tên gọi để chỉ năm vị chư Phật trong Mật Tông Phái, lấy Đại Nhật Như Lai tức Phật Thích Ca Mâu Ni làm tôn chủ và có sự phân biệt giữa Ngũ Phật giới Thai Tạng và Ngũ Phật giới Kim Cương. Ngũ Phật là đại diện cho 5 tính cách của con người, cũng chỉ ra năm khía cạnh của thực tại khi được tịnh hóa, biến những chuyển biến cảm xúc, biểu hiện tiêu cực thành những phẩm hạnh và đức tính tịch cực.

Ngũ Phật là thực tại đã hoàn thiện của sáu căn, sáu thức, sáu trần, năm uẩn và năm đại. Năm vị Phật cũng tương ứng với năm loại trí tuệ lần lượt là bình đẳng tính trí, trí huệ diệu quan sát trí, trí huệ thành sở tác trí và Pháp giới thể tính trí. Ngũ Phật giới Kim Cương bao gồm Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairochana), A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya), Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava), Phật A Di Đà (Amitabha) và Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amoghasiddhi).

 • Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Đại Nhật Như Lai)

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đại diện cho Pháp giới thể tính trí, là trí tuệ thấu suốt bản chất của vạn vật, giúp chúng ta nhận ra mọi thứ đều là hư huyễn, không có thực.

Đức Đại Nhật Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Phật

Trong Mạn Đà La của Mật Tông, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na được đặt ở vị trí trung tâm, thân phóng quang minh màu Vàng (Hành Thổ), kết ấn Chuyển Pháp Luân. Ngài có thệ nguyện tịnh hóa toàn bộ vô minh ảo tưởng và dìu dắt chúng sinh nhập tri kiến thanh tịnh. Ngài là biểu tượng của trí tuệ viên mãn, có thể soi sáng và diệt trừ bóng tối của vô minh. Ngài có thệ nguyện tịnh hóa toàn bộ vô minh ảo tưởng và dìu dắt chúng sinh nhập tri kiến thanh tịnh.

>>>>>>Xem thêm: Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na

 • Đức Phật A Súc Bệ Như Lai (Bất Động Phật)

Đức Phật A Súc Bệ Như Lai là một vị Phật được tôn thờ trong Kim Cang thừa và trong Đại thừa, là một trong năm vị Ngũ trí Như Lai của Mật Tông. Theo kinh A Súc Độ thì Tịnh độ của Ngài là Diệu Hỷ quốc ở phía Đông của thế giới Ta Bà.  Ngài đại diện cho Diệu quan sát trí, là trí tuệ quán chiếu, giúp chúng ta nhìn thấu mọi sự việc, mọi hiện tượng một cách chính xác.

A Súc Bệ Như Lai, Bất Động Phật

Trong Mạn Đà La của Mật Tông, Đức Phật A Súc Bệ được đặt ở phương Đông, thân phóng quang minh màu Xanh (Hành Mộc), kết ấn Xúc Địa với hoằng nguyện ngăn chặn và diệt trừ các ác ma giữ cho thế giới hòa bình và an ổn. Ngài là biểu tượng của sự an bình, vắng lặng xua tan mọi lo lắng sợ hãi. Ngài có thệ nguyện tịnh hóa tính sân giận của chúng sinh.

 • Đức Phật Bảo Sanh (Bảo Tướng Như Lai)

Đức Phật Bảo Sanh ngự ở giữa của vòng Nguyệt Luân ở hướng Nam, ngài được xem là tương đồng với Đức Phật Bảo Tràng ở phương Đông của Mạn Đà La ở Thai Tạng Giới. Ngài đại diện cho Bình đẳng tính trí, là trí tuệ bình đẳng, không phân biệt đối xử với bất kỳ ai.

Phật Bảo Sanh, Bảo Tướng Như Lai

Trong Mạn Đà La của Mật Tông, Đức Phật Bảo Sanh được đặt ở phương Nam, thân phóng quang minh màu Đỏ (Hành Hỏa), tay kết ấn Thí nguyện,  với Đại nguyện tất cả những gì chúng sanh cần Ngài đều bố thí cho cả, bình đẳng như nhau, thế giới của Ngài toàn là báu vật. Ngài là biểu tượng cho sự hòa hợp, đoàn kết giữa chúng sinh. Ngài có thệ nguyện tịnh hóa tính kiêu mạn của chúng sinh.

 • Đức Phật A Di Đà (Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang Phật)

Đức Phật A Di Đà là một trong những vị Phật được tôn sùng trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài là tôn chủ của thế giới Cực Lạc ở Tây Phương, quốc độ của Ngài là một nơi trang nghiêm, thanh tịnh và đẹp đẽ. Ngài đại diện cho Đại viên cảnh trí, là trí tuệ bao quát, giúp chúng ta thấy mọi thứ một cách toàn diện.

Đức Phật A Di Đà, Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang

Trong Mạn Đà La của Mật Tông, Đức Phật A Di Đà được đặt ở phương Tây, thân phóng quang minh màu Trắng (Hành Kim), kết ấn Đại Định với bổn nguyện tiếp dẫn phổ độ chúng sanh vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới là biểu tượng cho sự cứu độ, an lành. Ngài có thệ nguyện tiếp dẫn chúng sinh về thế giới Cực Lạc.

>>>>>>Xem thêm: Tượng Phật A Di Đà

 • Đức Phật Bất Không Thành Tựu (Bất Không Thành Tựu Như Lai)

Đức Phật Bất Không Thành Tựu là vị Phật ở phương Bắc, đại diện cho Thành sở tác trí, là trí tuệ có thể biến ý nghĩ thành hiện thực.

Phật Bất Không Thành Tựu, Bất Không Thành Tựu Như Lai

Trong Mạn Đà La của Mật Tông, Đức Phật Bất Không Thành Tựu được đặt ở phương Bắc, thân phóng quang minh màu Đen (Hành Thủy), kết ấn Thí Vô Úy là biểu tượng cho sự thành tựu, viên mãn. Ngài có thệ nguyện tịnh hóa tính tham lam của chúng sinh.

Tóm lại, Ngũ Phương Phật là một biểu tượng quan trọng trong Phật giáo Mật Tông. Việc thờ tượng Ngũ Phương Phật mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ, giúp chúng ta hướng thiện, tu tập theo lời Phật dạy, giải trừ phiền não, nghiệp chướng, và mang lại may mắn, bình an, hạnh phúc.

3. Ý Nghĩa Của Ngũ Phương Phật

Ngũ Phương Phật là năm vị Phật đại diện cho năm phương: Đông – Tây – Nam – Bắc và Trung Tâm, là đại diện của năm bộ gồm có: Nghiệp Bộ, Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ , Kim Cang Bộ, và Phật Bộ, tượng trưng cho năm màu sắc: Xanh, Đỏ, Đen, Vàng, Trắng, đồng đại diện cho năm uẩn là: hình sắc thể chất, thọ, tưởng, hành, thức.

Theo Phật giáo thì tất cả những si mê, muộn phiền của con người được chia thành năm loại còn được gọi là Ngũ độc gồm có: vô minh, tham ái, đố kỵ, sân giận, kiêu ngạo. Đạo Phật tâm niệm rằng những điều khiến chúng ta phải chìm đắm trong những khổ đau luân hồi, khiến con người ta chưa thể đạt được giác ngộ.

Giáo pháp Đức Phật đã khẳng định với niềm tin rất chắc chắn khi tâm của con người có khả năng chuyển biến những cảm xúc, tình cảm và xuất phát từ cả những biểu hiện tiêu cực thành những đức tính và phẩm hạnh tích cực..

Mỗi vị Phật trong Ngũ Phương Phật đều có ý nghĩa riêng

 • Đức Phật Tỳ Lô Giá Na: Ngài là vị Phật tối cao, đại diện cho sự giác ngộ viên mãn. Ngài có thể giúp chúng ta nhận ra bản chất của vạn vật, từ đó giải thoát khỏi phiền não, khổ đau.
 • Đức Phật A Súc Bệ: Ngài là vị Phật đại diện cho sự bình an, tĩnh lặng. Ngài có thể giúp chúng ta loại bỏ những phiền não, muộn phiền, tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn.
 • Đức Phật Bảo Sanh: Ngài là vị Phật đại diện cho sự từ bi, yêu thương. Ngài có thể giúp chúng ta mở rộng lòng mình, yêu thương và giúp đỡ mọi người.
 • Đức Phật A Di Đà: Ngài là vị Phật đại diện cho sự cứu độ. Ngài có thể giúp chúng ta vượt qua khổ đau, vãng sanh về thế giới Cực Lạc.
 • Đức Phật Bất Không Thành Tựu: Ngài là vị Phật đại diện cho sự thành công. Ngài có thể giúp chúng ta đạt được mọi ước nguyện, thành tựu mọi mục tiêu trong cuộc sống.

Ngoài ý nghĩa tâm linh, Ngũ Phương Phật còn có ý nghĩa sâu sắc về triết học và nghệ thuật. Mỗi vị Phật trong Ngũ Phương Phật đều đại diện cho một phẩm chất tốt đẹp của con người, cũng như một phương pháp tu tập để đạt được giác ngộ.

4. Ý Nghĩa Của Việc Thờ Tượng Ngũ Phương Phật

Thờ tượng Ngũ Phương Phật mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, bao gồm:

 • Thể hiện sự tôn kính đối với các vị Phật, Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng.

Thờ tượng Ngũ Phương Phật là một cách để chúng ta thể hiện sự tôn kính đối với các vị Phật, Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng. Khi chúng ta nhìn ngắm tượng Ngũ Phương Phật, chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh tịnh, an lạc hơn.

 • Giúp chúng ta hướng thiện, tu tập theo lời Phật dạy

Tượng Ngũ Phương Phật là biểu tượng của trí tuệ, lòng từ bi, và những phẩm chất cao đẹp của người tu hành. Khi chúng ta thờ tượng Ngũ Phương Phật, chúng ta sẽ được các Ngài gia hộ, phù trì, giúp chúng ta có thêm động lực để hướng thiện, tu tập theo lời Phật dạy.

 • Tạo ra năng lượng tích cực, giúp chúng ta giải trừ phiền não, nghiệp chướng

Tượng Ngũ Phương Phật là biểu tượng của năng lượng tích cực. Khi chúng ta thờ tượng Ngũ Phương Phật, năng lượng tích cực sẽ được lan tỏa, giúp chúng ta giải trừ phiền não, nghiệp chướng, mang lại may mắn, bình an cho gia chủ.

 • Mang lại may mắn, bình an, hạnh phúc cho gia chủ

Thờ tượng Ngũ Phương Phật là một cách để chúng ta cầu mong sự may mắn, bình an, hạnh phúc cho gia đình. Khi chúng ta thành tâm thờ tượng Ngũ Phương Phật, các Ngài sẽ gia hộ, phù trì, giúp chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

5. Mua tượng Ngũ Phương Phật ở đâu uy tín?

Thocung.com là một trong những địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các loại tượng Phật, tượng Mật Tông, tượng phong thủy,... với đa dạng mẫu mã, chất liệu, giá cả. Tại Thocung.com, bạn có thể tìm thấy các mẫu tượng Ngũ Phương Phật được chế tác từ nhiều chất liệu khác nhau như đồng, gỗ, đá,... với nhiều kích thước khác nhau, phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tượng Ngũ Phương Phật tại Thocung.com

Tùy theo sở thích và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp mẫu tượng phù hợp.

Dưới đây là một số mẫu tượng Ngũ Phương Phật được ưa chuộng tại Thocung.com:

 • Tượng Ngũ Phương Phật bằng đồng: Đây là loại tượng được làm từ chất liệu đồng nguyên chất, có độ bền cao, màu sắc sáng bóng, tinh xảo. Tượng Ngũ Phương Phật bằng đồng thường được đặt ở bàn thờ Phật, mang lại vẻ đẹp trang nghiêm, thanh tịnh cho không gian thờ cúng.
 • Tượng Ngũ Phương Phật bằng gỗ: Đây là loại tượng được làm từ các loại gỗ quý như gỗ hương, gỗ mít, gỗ trắc,... Tượng Ngũ Phương Phật bằng gỗ có màu sắc tự nhiên, vân gỗ đẹp mắt, mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp cho không gian thờ cúng.
 • Tượng Ngũ Phương Phật bằng đá: Đây là loại tượng được làm từ các loại đá tự nhiên như đá cẩm thạch, đá quý,... Tượng Ngũ Phương Phật bằng đá có độ bền cao, màu sắc sang trọng, tinh tế và khả năng hấp thụ năng lượng tốt.

6. Cách chọn mua tượng Ngũ Phương Phật

Khi chọn mua tượng Ngũ Phương Phật, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Chọn tượng có kích thước phù hợp với không gian thờ cúng: Tượng Ngũ Phương Phật có nhiều kích thước khác nhau, bạn nên chọn tượng có kích thước phù hợp với không gian thờ cúng của gia đình mình. Tượng quá to sẽ khiến không gian thờ cúng trở nên chật chội, tượng quá nhỏ sẽ khiến không gian thờ cúng trở nên thiếu trang nghiêm.
 • Chọn tượng có chất liệu bền đẹp, có tính thẩm mỹ cao: Tượng Ngũ Phương Phật được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như đồng, gỗ, đá,... Bạn nên chọn tượng được làm từ chất liệu bền đẹp, có tính thẩm mỹ cao để tượng có thể sử dụng được lâu dài và mang lại vẻ đẹp cho không gian thờ cúng.
 • Chọn tượng được chế tác bởi các nghệ nhân có tay nghề cao: Tượng Ngũ Phương Phật được chế tác bởi các nghệ nhân có tay nghề cao sẽ có đường nét tinh xảo, thể hiện được thần thái của các vị Phật.

7. Lưu ý khi thờ tượng Ngũ Phương Phật

Khi thờ tượng Ngũ Phương Phật, chúng ta cần lưu ý một số điều sau:

 • Tượng nên được đặt ở nơi trang nghiêm, sạch sẽ: Tượng Ngũ Phương Phật là một vật phẩm tâm linh, cần được đặt ở những nơi sạch sẽ, trang nghiêm. Bạn không nên đặt tượng ở những nơi ô uế, ẩm thấp để tránh các Ngài bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sự linh nghiệm của tượng
 • Thường xuyên thắp hương, tụng kinh, niệm Phật để cầu mong sự gia hộ của các Ngài: Thắp hương, tụng kinh, niệm Phật là những nghi thức quan trọng trong Phật giáo. Khi chúng ta thường xuyên thắp hương, tụng kinh, niệm Phật, các Ngài sẽ gia hộ, phù trì, giúp chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
 • Thường xuyên lau chùi, vệ sinh tượng sạch sẽ: Tượng Ngũ Phương Phật là một vật phẩm tâm linh, cần được giữ gìn cẩn thận. Bạn nên thường xuyên lau chùi, vệ sinh tượng sạch sẽ để tượng luôn sáng bóng, tôn nghiêm.
 • Nên giữ tâm thanh tịnh, hướng thiện để được các Ngài phù hộ độ trì.

Cách đặt tượng Ngũ Phương Phật đúng vị trí

Theo truyền thống, tượng Ngũ Phương Phật thường được đặt ở vị trí cao ráo, sạch sẽ, trang nghiêm trong nhà. Mỗi vị Phật được đặt ở một vị trí nhất định, theo thứ tự từ Đông sang Tây, Nam sang Bắc và Trung tâm:

 • Phật A Súc Bệ (Bất Động Phật): Đặt ở phương Đông, tượng trưng cho sự an bình, vắng lặng.
 • Phật Bảo Sanh (Bảo Tướng Như Lai): Đặt ở phương Nam, tượng trưng cho sự hòa hợp, đoàn kết.
 • Phật A Di Đà (Vô Lượng Thọ Phật): Đặt ở phương Tây, tượng trưng cho sự cứu độ, an lành.
 • Phật Bất Không Thành Tựu (Bất Không Thành Tựu Như Lai): Đặt ở phương Bắc, tượng trưng cho trí tuệ vô biên.
 • Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Đại Nhật Như Lai): Đặt ở vị trí trung tâm, tượng trưng cho trí tuệ viên mãn.

8. Lời kết

Tượng Ngũ Phương Phật là một trong những vật phẩm phong thủy được nhiều người ưa chuộng. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua tượng Ngũ Phương Phật, hãy ghé thăm Thocung.com để lựa chọn được những mẫu tượng ưng ý nhất.

Việc thờ tượng Ngũ Phương Phật không chỉ là một hành động thể hiện sự tôn kính đối với các Ngài, mà còn là một cách để chúng ta nhắc nhở bản thân luôn hướng thiện, tu tập và phát triển những phẩm chất tốt đẹp của bản thân.

Không tìm thấy kết quả nào