Thờ cúng Thần Linh

Thổ Địa

Thổ Địa Công 土地公
19/02/2023, Chủ nhật
Việc thờ phụng Thổ Địa Công tuỳ theo sự biến hoá của bối cảnh thời đại mà thay đổi. Thổ Địa Công hiện tại không chỉ là sự tế bái của nông phu trong nông nghiệp, mà cũng là một trong nhữngvị thần minh mà người của các ngành các nghề đều sùng bái, nhân vì Thổ Địa Công không chỉ cai quản đất đai, mà còn có thể chiêu tài
Phúc Đức Chánh Thần Chân Kinh
19/02/2023, Chủ nhật
Phụng thỉnh phúc thần chú. Trời pháp vân thanh tịnh. Tâm tổn hại không làm. Cầu khẩn được bình an. Người nào siêng tụng đọc. Từng khắc tấu lên trời. Kinh vàng này phúc đức. Nếu tụng được cao thăng. Gấp gấp thi hành ngay

Táo Quân

Táo thần 灶神
22/02/2023, Thứ tư
Táo thần 灶神 cũng được gọi là Táo vương 灶王, Táo quân 灶君, Táo vương gia 灶王爷, Táo công Táo mẫu 灶公灶母, Đông trù tư mệnh 东厨司命… là vị thần chủ về ẩm thực trong truyền thuyết thần thoại cổ đại Trung Quốc. Từ đời Tấn, Táo thần được liệt vào Thần tư mệnh đốc sát việc thiện ác của nhân gian
Cửu Thiên Tư Mạng Táo Quân Thánh kỉ
22/02/2023, Thứ tư
Tư Mạng Táo Quân 司命灶君, còn được gọi là Tư Mạng Chân Quân 司命真君, Tư Mạng Táo Thần 司命灶神, Cửu Thiên Hộ Trạch Thiên Tôn 九天護宅天尊, hoặc Cửu Nguyên Đông Trù yên Chủ 九元東廚煙主, Cửu Thiên Đông Trù Tư Mạng Định Phúc Táo Quân 九元東廚司命定福灶君, Táo Vương Công 灶王公, Táo Quân Công 灶君公, Táo Quân Gia 灶君爺, Táo Lão Gia 灶老爺, thông thường gọi tắt là Táo Thần, Táo Quân, Táo Vương Gia. Đạo giáo xưng Táo Quân là Côn Luân Lão Mẫu 崑崙老母hoặc Vân Chủng Hoả Lão Mẫu 雲種火老母, Chủng Hoả Lão Mẫu Nguyên Quân 種火老母元君.

Hỷ Thần

Ngày tết nghinh đón Hỉ thần
22/02/2023, Thứ tư
Trong hoạt động lễ tục dân gian ngày tết, Hỉ thần 喜神 được mọi người thờ phụng. Mọi người thờ phụng Hỉ thần là để truy cầu cát lợi , vui vẻ. Ngày tết có nhiều tập tục bái thần, mồng 1 tháng Giêng “nghinh Hỉ thần” 迎喜神chính là một trong những tập tục đó.
Hỷ thần 喜神
22/02/2023, Thứ tư
 Hỉ thần 喜神, là vị thần cát tường huyễn tưởng trong tín ngưỡng dân gian Phương Đông. Nhưng Hỉ thần không giống với các tục thần khác trong dân gian, không có miếu chuyên thờ. Hỉ thần lúc ban đầu rất trừu tượng, không có hình tướng cụ thể, so với minh tướng của các thần khác thì trống rỗng, tựa hồ mọi người khó mà sờ mó được. Về sau, Hỉ thần có tôn dung của mình, nhưng hình dáng lại không có đặc điểm gì rõ ràng, hoàn toàn là phiên bản của Phúc thần Thiên quan, đại khái là tác phẩm xuất phát từ việc người đời căn cứ vào sự tưởng tượng tâm lí xu cát tị hung, truy cầu hỉ lạc của mình mà ra.