Thờ Cúng Phật

Sáu họ cùng chung một "Lục quế đường"
23/02/2023, Thứ năm
Văn hoá tính thị truyền thống của Trung Quốc rất được coi trọng. Xây từ đường, đặt tên hiệu cho từ đường là đặc điểm quan trọng. Từ đường là miếu đường của một gia tộc cùng một họ hoặc một chi phái xây dựng để thờ phụng tổ tiên. Từ đường là tượng trưng của gia tộc, là sự thể hiện tinh thần và quyền lực của cộng đồng gia tộc.
Thờ cúng tổ tiên góc nhìn từ người trẻ
27/06/2021, Chủ nhật

Trên cương vị một giảng viên chuyên ngành Tôn giáo học, trong bài giảng hay những câu chuyện đời thường, tôi vẫn thường hỏi sinh viên của mình về cách chuẩn bị cho những ngày Tết cổ truyền ở thành phố ra sao. Thực tiễn ấy sẽ mang đến một góc nhìn mới về những người trẻ ứng xử với việc thờ cúng tổ tiên.