Đạo Phật

Hoa Nghiêm kinh
19/10/2023, Thứ năm
Kinh Hoa Nghiêm 華嚴經 là vua trong các kinh, được Phật Thích Ca Mâu Ni 釋迦牟尼佛 thuyết giảng đầu tiên khi vừa thành đạo. Tổng cộng có 3 bản Thượng Trung Hạ, được cất giữ dưới Long Cung 龍宮. Sau khi Phật nhập Niết Bàn 600 năm, Bồ tát Long Thụ 龍樹菩薩 xuống đọc, thấy bản Thượng và Trung số phẩm tụng rất nhiều, với sức phàm tình thì không thể nào thụ trì được, nên ẩn tàng. Ngài đọc bản Hạ, rồi trở về Thiên Trúc 天竺 (Ấn Độ) viết ra chữ Phạn gồm 48 phẩm 100.000 câu kệ, từ đó kinh Hoa Nghiêm mới xuất hiện trong nhân gian.
Tứ đại Bồ Tát
17/10/2023, Thứ ba
Tứ đại Bồ Tát: là 4 vị Bồ Tát rất nổi tiếng, đó là Quán Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát. Bốn vị Bồ Tát này mỗi vị có hình tượng và đặc trưng đức hạnh riêng:
Huyền Trang thỉnh kinh
23/02/2023, Thứ năm
Tây du kí 西游记 là một trong “Tứ đại cổ điển danh trứ” của Trung Quốc, có thể nói nhà nhà đều rõ. Câu chuyện 4 thầy trò Đường tăng trải qua biết bao gian khổ đi Tây thiên thỉnh kinh cuối cùng thành chánh quả càng được nhiều người biết đến. Trong đó, nguyên mẫu Đường tăng chính là tăng nhân Huyền Trang pháp sư 玄奘法师 thời Đường.
Người đầu tiên đi Tây thiên thỉnh kinh
23/02/2023, Thứ năm

Tại Trung Quốc, Tây du kí 西游记 có thể nói là nhà nhà đều biết, già trẻ đều hay. Câu chuyện lấy quá trình thầy trò Đường Tăng 唐僧, Tôn Ngộ Không 孙悟空đi Tây thiên thỉnh kinh làm đầu mối, thuật lại những cuộc đấu trí đấu pháp giữa họ với yêu ma quỷ quái trên đường đi. Nghệ thuật trong tiểu thuyết cao cường, Tôn Ngộ Không ghét cái ác như cừu thù, đại chiến Bạch Cốt Tinh, đấu trí với Ngưu Ma Vương, cuối cùng lấy được chân kinh lập công lao hãn mã.

Phật Gia
23/02/2023, Thứ năm
Nhiếp Ma Đằng 摄摩腾 (? – năm 73), người Trung Thiên Trúc 中天竺 (cổ Ấn Độ). Trúc Pháp Lan 竺法兰, không rõ năm sinh năm mất, cũng là người Trung Thiên Trúc. Thời Minh Đế 明帝 triều Đông Hán họ đến Trung Quốc truyền thụ Phật giáo, kinh văn mà họ dịch ra là bộ Phật kinh dịch sang tiếng Hán đầu tiên của Trung Quốc, có địa vị trọng yếu trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Họ là cao tăng Thiên Trúc sớm nhất đưa Phật giáo truyền vào Trung Quốc, thế xưng là Thánh tăng.
Những ngày lễ trong Phật giáo
23/02/2023, Thứ năm
Mồng 1 tháng Giêng     Thánh đản Di Lặc Bồ Tát 弥勒菩萨. Mồng 8 tháng 2  Kỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật 释迦牟尼佛 xuất gia. Ngày 15 tháng 2 . Kỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật nhập niết bàn. Ngày 19 tháng 2     Thánh đản Quán Âm Bồ Tát 观音菩萨. Ngày 21 tháng 2 . Thánh đản Phổ Hiền Bồ Tát 普贤菩萨
Quán Âm là vương tử tôn quý hoá sinh từ hoa sen
23/02/2023, Thứ năm
Khi Thích Ca Mâu Ni Phật 释迦牟尼佛diễn giảng Quán Thế Âm Bồ Tát thọ kí kinh 观世音菩萨授记经 cho 20.000 đại tì kheo, 1.2000 vị Bồ tát, có nói Quán Thế Âm 观世音 là một vị vương tử tôn quý do A Di Đà Phật 阿弥陀佛 ứng thân xuất thế:
Thế nào là Phật
23/02/2023, Thứ năm
 Phật 佛 tức Budha trong tiếng Phạn, dịch âm là Phật Đà 佛陀, ý nghĩa là “giác giả” 觉者, cũng chính là người giác ngộ chân lí một cách triệt để, là bậc cao nhất trong việc tu hành Phật giáo. Đối với chân lí, mọi người đều có thể đạt đến cảnh giới đại triệt đại ngộ, vì thế mọi người đều có thể thành Phật.
Tự viện sớm nhất và lớn nhất ở Trung Quốc
23/02/2023, Thứ năm
Ngũ Đài Sơn 五台山 ở phía đông bắc tỉnh Sơn Tây 山西, là thắng địa du lịch, là nơi tránh nóng nổi tiếng, cũng là một trong những phát tường địa Phật giáo nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngũ Đài Sơn cùng với Phổ Đà Sơn 普陀山 ở Chiết Giang 浙江, Cửu Hoa Sơn 九华山 ở An Huy 安徽, Nga Mi Sơn 峨嵋山 ở Tứ Xuyên 四川 được gọi chung là “Trung Quốc Phật giáo tứ đại danh sơn” 中国佛教四大名山. Nhân vì trên đỉnh của 5 ngọn núi bằng phẳng, có đài như luỹ bằng đất cho nên có tên là Ngũ Đài Sơn.
Mục Kiền Liên giải cứu khổ ách của mẫu thân
23/02/2023, Thứ năm
 Khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni 释迦牟尼 ở tại tinh xá Kì Viên nước Xá Vệ, tôn giả Mục Kiền Liên 目犍连 thần thông đệ nhất, một trong 10 vị đại đệ tử của Phật, dùng đạo nhãn nhìn thấy vong mẫu của mình sinh vào đường ngạ quỷ, Mục Kiền Liên đau buồn vô kể. Để báo đáp công ơn dưỡng dục của mẫu thân, Mục Kiền Liên liền đem cơm đến. Mẫu thân tay trái cầm bát, tay phải bốc cơm ăn nhưng cơm chưa vào được miệng đã biến thành than lửa. Mục Kiền Liên than khóc, vội đi cầu cứu đức Phật.
Tam Tạng Pháp Sư - Huyền Trang
23/02/2023, Thứ năm
 Huyền Trang 玄奘 (năm 602 – năm 664), tục tính là Trần 陈, danh Y 袆, pháp sư Tam Tạng nổi tiếng của triều Đường, một trong những người dịch kinh vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo Hán truyền, người sáng lập Pháp tướng duy thức tông 法相唯识宗của Phật giáo Trung Quốc. Ngài là nguyên mẫu nhân vật trung tâm Đường Tăng 唐僧 trong Tây du kí 西游记, tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc. 
A Di Đà Phật
23/02/2023, Thứ năm
A Di Đà Phật 阿弥陀佛, tiếng Phạn là Amita-buddha, Amita có nghĩa là “vô lượng” 无量, nhân đó cũng gọi là “Vô Lượng Phật” 无量佛, là vị quốc chủ của tịnh độ Tây phượng cực lạc. Trong Phật giáo đại thừa, A Di Đà Phật là chủ tôn của “Tây phương tam Thánh” 西方三圣 (1), Quán Thế Âm 观世音 và Đại Thế Chí 大势至 là hai vị Hiếp thị (2), giúp Phật giáo hoá chúng sinh, tiếp dẫn bi nguyện hữu tình đến tịnh độ cực lạc. Trong hệ thống Mật tông, trong “ngũ phương Phật” (3) mà Thái Dương Như Lai 太阳如来 thống lĩnh, A Di Đà Phật ở phương Tây, đại biểu cho trí huệ.