Hình ảnh và ý nghĩa vốn có trên một pháp y của Đạo giáo

Chủ nhật, 26/03/2023, 08:39 GMT+7

Trong "Thái thượng Đỗng huyền Linh bảo Xuất gia nhân duyên kinh" viết:
道言: 寧觸五萬毒蛇,不得觸出家法衣。 Dịch rằng: Đạo ngôn: Ninh xúc ngũ vạn độc xà, bất đắc xúc xuất gia pháp y.  Nghĩa là: "Thà rằng chạm vào năm vạn rắn độc cũng đừng động vào y phục kẻ xuất gia".

ảnh: internet

Hình ảnh và ý nghĩa vốn có trên một pháp y của Đạo giáo. Cụ thể, hình ảnh trên pháp y được thiết kế gồm 2 phần:

*Bắt buộc phải có:

+ Ba hình tròn ở trên: Tam Thanh Thắng Cảnh: ở giữa là Úc La Tiêu Đài, bên tay phải của mình là Tử Vi Quỳnh Đài, bên tay trái là Bạch Ngọc Quy Đài. Tam Thanh ngự trên đài thuyết pháp độ chúng sinh.  (Ngọc Thanh Thánh Cảnh; Thượng Thanh Chân Cảnh; Thái Thanh Tiên Cảnh)

+ Tòa tháp: Hoàng đình (Huỳnh đình).

+ Ở hai bên có hai hình tròn to: ngọc thố và kim ô biểu thị nhật nguyệt. Nhật – nguyệt ở vai áo, biểu thị gánh vác của vị đạo sĩ. 

* Phần còn lại:

+ Ở một số pháp y được may chi tiết, ta nhìn thấy trong tháp có một đan đỉnh: ngụ ý nói đến việc Ngọc Hoàng truyền đan pháp trong Tâm Ấn Diệu Kinh (mô tả việc tu tập nội đan).

+ Cửu long: biểu trưng dương khí, mang ý nghĩa trang trí.

+ Mây: ngũ sắc tường vân, miêu tả sự cứu độ của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn hoặc ý nghĩa trai giới của Tam Nguyên Tam Phẩm Tam Quan Đại Đế.

+ Hai bên hoàng đình: một bên sáu chấm, một bên bảy chấm biểu thị Nam đẩu lục tinh và Bắc đẩu thất tinh, một âm một dương. Ngoài ra, một số áo để 28 chấm (biểu thị nhị thập bát tú) hoặc 24 chấm (biểu thị 24 tiết khí).

+ Bên hai tay áo (hoặc bên cổ) có bát quái: mô tả bàn tay làm việc trên thiên địa chúng sinh, vũ hoàn vạn vật. Cũng có thể ngụ ý sự hằng xin Bát Quái Hộ Thân Thiên Tôn giữ lấy việc mình làm trong khuôn khổ của Đại Đạo. 

+ Ngoài ra một số áo có thêm chi tiết Ngũ Nhạc Chân Hình để biểu thị sự an chấn 5 phương. Đồng thời, chi tiết ấy cũng nói đến 5 quyển sổ ghi rõ tội phước chúng sinh mà Ngũ Nhạc nắm giữ.
Như vậy, pháp y là thứ vô cùng trân quý. Phàm là tục nhân không qua quan căn xuất gia hay truyền độ thụ lục thì không được mang pháp y trên mình. Nếu cố tình vi phạm, việc ấy cũng như tự quấn chạm rắn rết lên thân hình.

Ngoài ra, việc buôn bán pháp y cho một người mà mình biết không phải đạo sĩ xuất gia hòng chuộc lợi cũng là một tội lớn với chư tiên thánh chúng.

admin
Chia sẻ:
Ý kiến khách hàng