Tin tức

Thiên Cảm Ứng này là lời dạy quý báu của Thái Thượng Lão Quân. Mỗi ngày đọc tụng một lần thì dứt tuyệt mọi tội lỗi. Thọ trì (hay trì tụng) một tháng thì phúc lộc càng bền. Tụng một năm thì thất tổ siêu thăng cõi trời. Trì tụng không bê trễ thì lâu dài có thể thành tựu Thánh đạo.
Ngọc Hoàng Đại Đế truyền lệnh cho Thái Bạch Kim Tinh hiện thế một thân tìm nhà nào có đức xuống đầu thai và lệnh cho Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mang gậy đầu sinh đầu tử giao cho Thái Bạch Kim Tinh giáng hạ dạy pháp thuật trừ yêu nghiệt. Hai vị thần tiên nhận lệnh xuống trần giúp phương Nam.
Chú Viết: Thiên Địa tự nhiên, uế khí phân tán(1), đỗng trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên(2). Bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên(3). Linh Bảo Phù Mệnh, phổ cáo cửu thiên(4). Càn La Đáp Na, đỗng cang thái huyền. Trảm yêu phược tà, độ nhân vạn thiên(6). Trung Sơn thần chú, Nguyên Thủy Ngọc Văn(7). Trì tụng nhất biến, khước bệnh diên niên. Án hành Ngũ Nhạc, Bát Hải tri văn. Ma vương thúc thủ, thị vệ ngã hiên. Hung khí tiêu tán, Đạo khí trường tồn.
Theo truyền thuyết vào cuối thời Đông Hán, Lão Tổ Thiên Sư sáng lập ra Đạo giáo, tại Long Hổ Sơn luyện ra Cửu Thiên Thần Đan, con cháu Trương Thị đời đời kế tục ở tại Long Hổ Sơn cho đến hết 63 đời, trải qua 1900 năm. Đây là một tông phái có thời gian tồn tại và phát triển lâu đời nhất Trung Quốc, từng được Nguyên Thế Tổ tặng phong quan tước Nhất Phẩm, tương đương với chức Tể Tướng. Vì vậy mà người ta gọi là “Long Hổ Sơn Trung Tể Tướng Gia”.
Bấy giờ Chân Võ Đại Đế từ bỏ vương vị, ở núi Võ Đang dốc lòng tu hành, chỉ thấy "diệp trường  hựu lạc,diệp lạc hựu trường, hoa khai hựu tạ, hoa tạ hựu khai" không biết tu hành nhiều ít năm,trước mắt cảm thấy liền đến lúc đắc đạo thành tiên.
Quả là có dùng, trong văn hóa Đạo giáo vòng tràng hạt mà chúng ta thường gọi có tên chính thức là " Lưu Châu "; nó thể hiện tư tưởng "Thiên Nhân Hợp Nhất" .
Mã Lang Phụ Quán Âm: Đời Đường có một mỹ nữ mà những người con trai đều tranh nhau cưới, nàng nói trong một đêm nếu đọc thuộc được phẩm Phổ Môn sẽ lấy làm chồng, đêm ấy có hai mươi người thuộc, lại một đêm tụng trọn bộ kinh Kim Cang cũng sẽ lấy làm chồng, đêm ấy còn lại mười người, sau ba ngày có thể tụng thuộc Kinh Pháp Hoa thì sẽ kết ước.
Mồng 1 tháng Giêng     Thánh đản Di Lặc Bồ Tát 弥勒菩萨. Mồng 8 tháng 2 Kỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật 释迦牟尼佛 xuất gia. Ngày 15 tháng 2 - Kỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật nhập niết bàn
Đền Động Đình thờ Long Vương ở đảo Quân Sơn, trong Hồ Động Đình tỉnh Hồ Nam, Trung Hoa ngày nay. Theo truyền thuyết Việt, Công chúa Thần Long hay Long Nữ, con Long Vương lấy Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân. Long Vương là ông ngoại của Lạc Long Quân.
- Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (Mậu Tý 1528 - Quý Sửu 1613). Tiến sĩ khoa Canh Thìn (1580) thời Lê - Trịnh, làm quan đến chức Hộ bộ thượng thư, Quốc tử giám tế tửu, tặng Thái tể Mai quận công, từng làm chánh sứ sang Bắc quốc 1597 - 1598, thơ văn được in tại kinh đô nhà Minh, giao thiệp với các sứ thần Triều Tiên, Nhật Bản… được vô cùng kính nể.
Người Việt thường có tranh thờ hoặc tượng thờ ba ông Phúc Lộc Thọ. Đây là mong ước của con người về đời sống no đủ, giàu có, sống lâu để hưởng thụ những điều tốt đẹp
Tên kinh: Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Đại Vũ Long Vương Kinh
Nhằm mục đích lan truyền, xiển dương tinh hoa Đạo giáo và những giá trị lâu đời, chúng tôi xin phép được chia sẻ đôi lời về “Lữ Tổ Tâm Kinh
Cách tính giờ của người Trung Quốc cổ đại như thập nhị thời thần, thập nhị tứ thời thần...
Ngày 15 tháng 6 âm lịch đạo chúng cung nghinh Vương Linh Quan thánh đản.